uitgelicht
collectie-
stuk

Rederijkers-database (uitgebreid)

Wij onderzoeken de rederijkerscultuur die in Zeeland bestond tussen ongeveer 1440 en 1680, met in enkele plaatsen een uitloop tot in de 18e en de 19e eeuw. NB: de database is in ontwikkeling en wordt de komende periode verder gevuld.

> Hieronder vindt u het alfabetisch overzicht met de complete records.
> Klik hier voor het verkorte alfabetisch overzicht.
> Klik hier voor de  resultaten van ons onderzoek tot nu toe.

 

 


Voornaam
Jan Cristoffel
Achternaam
Abke
Datum toetreding
1742
Datum uittreding
1760
Kamernaam
Missus Scholieren
Kamerplaats
Veere
Functie
 • 1742-1760, 18 jaar lid van de kamer
 • 02-12-1742 Intrede in de kamer.
 • 1743-1760 De grote kolve wordt jaarlijks gehouden in de Campveerse Thoren.
 • 1758 deken.
Biografie

Leven

 • 18-10-1747, Jan Abke overlijdt, zoon van Jan Abke te Veere.
 • **-04-1760, Jan Abke overlijdt te Veere.

Beroep

 • 12-02-1746 – 17-07-1748, Jan Abke matroos op ’s Lands gaffelschuit / uitlegger Zandijk. Mogelijk gaat het hier om een naamgenoot uit Veere.
 • Waard Campveerse Toren.
Bronnen
 1. Verzenboek Kamer van Retorica ¨Missus scholieren¨ te Veere 1758 t/m 1787; ZA Toegang nr. 2515, inv. nr. 15, zoeken in de inventaris. Jan Abke is te vinden op scan 003 en 008.
 2. ZA Zeeuwen gezocht.
 3. A.J. Puijpe, ‘Kosten en baten; Jan Abke een Veerse Rederijker’, in: De Wete 45 (2016, 1), pp. 26-29.
 4. Veeredronk.nl

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.


Voornaam
Phillip(s)
Achternaam
Arondeaulx
Datum toetreding
1599
Datum uittreding
1615
Kamernaam
Missus Scholieren
Kamerplaats
Veere
Functie

1399-1615 16 jaar lid van de kamer

Biografie

Leven

 •  1603 Poorter van Veere, afkomstig van Gent, eedaflegging 16-12-1603.
 • 1615

Beroep

 • 1603-1615 raad van Veere
 • 1606 notaris
 • 1613-1614 schepen
Bronnen
 1. Jacobus Ermerins, Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgeheldert en in het licht gebragt; Behelzende een Beschryving der stad VERE, Middelburg 1792, pp. 78, 141.
 2. ZA Zeeuwen Gezocht.

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.


Voornaam
Cornelis Marinus
Tussenvoegsel
van de
Achternaam
Graaf
Datum toetreding
1785
Datum uittreding
1800
Kamernaam
Missus Scholieren
Kamerplaats
Veere
Functie
 • 1785-1800 15 jaar lid van de kamer.
 • 1792 Drukt de vraag voor maandag 7 mei waarbij gedicht moet worden op Vrouw RHETORICA; de vraag voor 4 juni over de geplukte appel van Eva, de vraag voor 7 augustus; de vraag voor vrijdag 24 augustus  in verband met de verjaardag van Willem Frederik (later Willem I), alles door J. Schwartzenbach opgegeven, die dat jaar prins van de kamer is en ten slotte de vraag voor maandag 5 november.
 • 1792 Drukt Graf-Schrift naar aanleiding van het overlijden van kamerlid Johannis de Vriend.
 • 1793 Prins van de kamer.
 • 1794 Drukt als prins de vraag van dinsdag 21 januari; vraag voor dinsdag 7 januari om een zegen wens voor het nieuwe jaar te schrijven; de vraag voor dinsdag 14 januari met bijbelverwijzingen als tip; de vraag voor dinsdag 4 februari; de vraag voor 4 maart 1794 en tenslotte de vraag voor dinsdag 18 februari.

 

Devies
Altijd Graaf – 's weerelds slaaf
Biografie

Leven

 • 1753, geboren ca. 1753.
 • 1774 Van de Graaf wordt poorter van Veere als hij 21 jaar is en komt uit Middelburg als boekbinder.
 • 1784 Op 1 oktober 1784 trouwt Van de Graaf als weduwnaar met Cornelia Verdonk. Zij overlijdt op 1 januari 1806 in de Sint Pieterstraat te Middelburg, 27 jaar oud.
 • 1784 Toetreding als lid tot het edelen Handbogenhof.
 • 1796 Van 1796-1798 Voorzanger Grote Kerk te Veere.

Beroep

 • 1777 vanaf 1777 drukker, boekbinder, papierverkoper.
 • 1777 Van de Graaf en boekverkoopster Dina de Visscher (1797), weduwe van Martin Gaeswijk, geven samen een ordonnantie uit.
 • 1786 Vanaf 1786 stadsdrukker van Veere.
Bronnen
 1. Aarssen, Paul, ‘Een eersteling’, in: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, jaargang 28 (2019), pp. 22-24.
 2. Blog 17 Drukker Cornelis Marinus van de Graaf(f)
 3. Verzenboek Kamer van Retorica “Missus Scholieren” te Veere 1758-1787. ZA Toegang nr. 2515, inv.nr. 15, zoeken in de inventaris. Cornelis Marinus van de Graaf is te vinden op scan 150 151 152 154 155 157 161 163 164 167 172 174 175 176 en 179.
 4. Zie voor zijn drukkersactiviteiten de databank drukkers.
Bijzonderheden

Publicaties

In 1790 schenkt de Veerse drukker Cornelis Marinus van de Graaf zijn boekje Iets van Henri Antoni Tollé met een begeleidend briefje aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Daarin vermeldt hij dat hij zichzelf het drukkersvak heeft aangeleerd en vergelijkt zich vervolgens met Laurens Jansz. Coster.

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.


Voornaam
Thieleman
Achternaam
Jongbloet, Jongbloedt
Datum toetreding
1691
Datum uittreding
1706
Kamernaam
Missus Scholieren
Kamerplaats
Veere
Functie

1691-1706 15 jaar lid van de kamer

Devies
T 'is quaat off goet
Biografie

Beroep

 • 01-06-1677, kapitein
 • 06-12-1678, kapitein
Bronnen
 1. Rekeningboek 1660-1760, fol. 68v, ZA Toegang nr.2515 inventaris nr.4.
 2. Verzenboek Kamer van Retorica ¨Missus scholieren¨ te Veere periode: 1681 t/m 1707, ZA. Toegang nr.2515 inventaris nr.10, zoeken in de inventaris. Thieleman Jongbloet is te vinden op scan 034 036 037 038 042 045 047 062 064 065 068 069 070 073 082 083 086 089  091 148 152 154 159 161 162 199. Eerste vers in 1691, laatste vers 1 december 1706.
 3. ZA Zeeuwen gezocht.

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.


Voornaam
Thomas
Achternaam
Karreman
Datum toetreding
1579
Datum uittreding
1610
Functie
 • 1579-1610 31 jaar lid van de kamer
 • 1598 myster Tomas geswoeren
 • 1599 Prins.
 • 1601, 1603, 1605 Deken.
 • 1608 Prins en schenkt de kamer een tafelbel
 • 1610 Betaling doodschuld, 5 schellingen; hij overlijdt niet, maar treedt uit de kamer.
 • Varianten in de schrijfwijzen van de naam van Thomas Karreman in het rekeningboek: 1591 mr Thomas barbier, 1592 mester thomas barbyer,  1595 Mr thomaes berbier, 1598 myster Tomas, Me Thomaes Carreman, 1602 Mr Thomas Carman, 1604 mester Tommaes, 1605 Mr Thomas Kerreman, 1606 Mr Thommas Adriaens Carreman  en 1609 Mr Thomas Adriaensse.
Biografie

Leven

 • Naam: Mr. Thomas Adriaensz. Karreman (1550-1617)
 • Zijn ouders zijn: Adriaen Karreman en Catelijnken.
 • Thomas Karreman trouwt:
 1. ca. 1580 Janneke Jacobsdr. de Bruyne, overleden te Veere 1584-1584 (Weeskamer Veere 14-05-1585 ).
 2. ca. 1587 Mayken Cornelis, overleden 1602 (Weeskamer Veere 18-01-1603).
 3. ca. 1603 Neelken Perduijns, overleden 01-08-1611.
 4. 10-01-1612 Tannette Smals, weduwe van Adriaen Matthijs de Crane van Antwerpen.

Kinderen

 • Uit 1.   1. 1582 Catelijnken Karreman
 • Uit 1.   2. 1584 Jacob Karreman
 • Uit 2.   3. 1589 Cornelis Thomassen Karreman
 • Uit 3.   4. 1604, 16 maart, Willem Karreman
 • Uit 3.   5. 1606, 24 november, Adriaen Thomasse Karreman
 • Uit 4.   6. 1614, 9 september, Thomas Thomassen Karreman
 • 1574 Inschrijving als poorter van Veere, afkomstig van Agger (Zuid-Beveland).
 • 1574-1617 Koopt Kaai 23 in 1574, genaamd ‘St. Christoffel’ en verandert de naam in ‘De gulden lelie’ en gaat er in wonen. In 1620, na zijn dood, veranderde de naam in ‘Bordeaux Oxhooft. Christoffel is de schutspatroon van reizigers, dus was het toen een herberg, een bestemming die het weer kreeg met de naam Bordeauc Oxhooft (het Veerse oxhooft = 222 liter).
 • 1576 Aankoop Kaai 61 dat gebruikt wordt als praktijkruimte en Thomas Karreman geeft het de naam ’t Gulden bekken’ en zal vermoedelijk een bekken als uithangbord hebben opgehangen.

 

Beroep

 • Barbier
 • 1602-1617 Deken chirurgijnsgilde, stadschirurgijn van Veere.
 • 1607-1608, 1610-1611, 1614-1615 Heilige Geest Meester.
 • 1608-1617 Schepen en/of raadslid.
Bronnen

Archivalia

 1. Rekeningenboek Veere 1590-1659, passim t/m fol. 73, Toegang nr. 2515 inv. nr. 3, zoeken in de inventaris.

Literatuur

 1. Jacobus Ermerins, Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgeheldert en in het licht gebragt; Behelzende een Beschryving der stad VERE, Middelburg 1792, p. 176.
 2. ZA 166 Collectie Zeeuwse Genealogieën (CZG), 16e-21e eeuw, inv.nr. 171, ‘De Veerse regenten familie Karreman 1550-1730′ door M.J.Karman, 1989, 7 blz.

Websites

 1. Blog 15 Meester Thomas Barbier
 2. Informatie over huizennamen en straatnamen in Veere vind je HIER.
Bijzonderheden
 • 1607 Mr. Thomas wordt betaald voor ’t scheren van de spelers.
 • Zijn zonen Cornelis, Adriaen en Thomas worden later eveneens chirurgijn en lid van de Veerse rederijkerskamer. Ook hebben ze alledrie gewerkt als stadsnotaris

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.


Voornaam
Wilhem Johannes Assuerus (Ahasverus) filius
Achternaam
Schorer
Datum toetreding
1746
Datum uittreding
1758
Kamernaam
Missus Scholieren
Kamerplaats
Veere
Functie
 • 1746-1758, 12 jaar lid van de kamer
 • 1750 Prins
 • 1752 Prins
 • 1752-1756 Opperprins
 • 1758 betaling doodschuld, 5 schellingen; hij overlijdt niet, maar treedt uit de kamer.
 • Verzenboek Kamer van Retorica “Missus Scholieren” te Veere 1758-1787. ZA Toegang nr. 2515, inv. nr. 14, zoeken in de inventaris. Wilhem Schorer. J.A. filius is te vinden op scan: 102-103  111  116  120-121  123-126  128-130  132-133  135-137  139-140  143-145  147-148  151-152  156-158  160-161  164-165  167-168  171  en 174.
Biografie

Leven

 • Naam: Wilhem Johannes Assuerus filius Schorer
 • 1725 Geboren te Middelburg.
 • Studeert rechten.
 • 1758-09 Willem Schorer, raadsheer, verkoopt te Veere 1 stal.
 • 1759 Trouwt met Johanna Philippina van Herzeele (* 1735, † 1790) te Middelburg op 19 september 1759.
 • 1765-1793 bewoner van Huize Den Dolphijn, heer van Den Dolphijn.
 • 1771 Verwerft buitenplaats Woelvliet aan de Segeerspoort, die kort na de koop wordt gesloopt. Deze buitenplaats lag tegenover de buitenplaats Den Dolphijn.
 • 1793 Overlijdt te Middelburg, in huize Den Dolphijn, 68 jr. Begraven Mr. Wilhem Schorer in november 1793 in de Nieuwe Kerk te Middelburg.

Beroep

 • 1750-1752, 1755 Schepen van Veere.
 • 1753-1754, 1756 Burgemeester van Veere.
 • 1755 College van 24 commissarissen te Veere.
 • 1756, 12 juli Namens Veere Lid College van Gecommitteerde Raden van Zeeland.
Bronnen
 1. Jacobus Ermerins, Zeeuwsche Oudheden, uit echte stukken opgeheldert en in het licht gebragt; Behelzende een Beschryving der stad VERE, Middelburg 1792, pp. 122, 123, 143, 157.
 2. ZA Toegang 157, Familie Schorer.
 3. Door de varianten op de naam van Wilhem Schorer en de talloze Schorers is het lastig zoeken in ZA Zeeuwen gezocht. Je moet verschillende schrijfwijzen, plaatsnamen en jaartallen uitproberen. Zoek ook op Johanna Philippina van Herzeele.
 4. Genealogische website: www.geni.com.

 

Bijzonderheden
 • Zijn vader was Johan Assuerus Schorer, heer van Griffioen (1690-1752), Middelburg, Walcheren (Zeeland). Dat verklaart de naam van Wilhem Schorer: Wilhem Johannes Assuerus filius (= zoon van Asverus).
 • Dochter Hillegonda Catharina Schorer overlijdt te Middelburg op 07-01-1820, 47 jr, ongehuwd.

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.


Voornaam
Adriaen
Achternaam
Valerius
Datum toetreding
1598
Datum uittreding
1625
Kamernaam
Missus Scholieren
Kamerplaats
Veere
Functie
 • 1598-1625 27 jaar lid van de kamer.
 • 1617-1619 Overdeken
 • Varianten in de schrijfwijze van de voornaam in het rekeningboek: Adriaen, Adryaen, Adreijan.
 • Varianten in de schrijfwijze van de achternaam in het rekeningboek: Valerius, Valerijns, Falleris, Vijleerus, Velerys, Valerjaer.
Biografie

Leven

 • Valerius is geboren te Middelburg ca. 1575 en overlijdt 27 januari 1625
 • Trouwt (1) in 1598 met Elizabeth Adriaens, dochter van Adriaen Bouwensz. Muynck die diverse malen burgemeester van Veere was. Elizabeth overlijdt 26 november 1619.
 • 30-08-1599 Valerius koopt op een veiling Kaai 15, huis ‘De Harpe’, op de hoek van het Kraanstraatje en de Kaai. Hij woont er tot aan zijn dood. Thans nog herkenbaar aan een speciale gevelsteen.
 • 1600 poorter van Veere.
 • Trouwt (2) in 1621 met Christine Adriaensdr. uit Middelburg.

Beroep

 • 1592 Klerk bij Pieter Reigersberg.
 • 1599 Controleur van de convooien en licenten.
 • Tollenaar, belastingontvanger, schepen en raad.
Bronnen

Literatuur

 1. Meertens, P.J., Letterkundig leven in Zeeland in de zestiende en de eerste helft der zeventiende eeuw. Amsterdam 1943.

Website
Informatie over huizennamen en straatnamen in Veere vind je HIER.

Bijzonderheden

Publicaties

 • Valerius, Adriaen, Nederlandtsche gedenck-clanck, (ed. P.J. Meertens, N.B. Tenhaeff en A. Komter-Kuipers). Amsterdam 1942. Vermoedelijk geschreven ca. 1623-1624.
 • Bijdrage aan de Zeeusche Nachtegael in 1623, pp. 248-251: Wie den dach acht, die achten den Heere: ende wie den dach niet en acht, die en achten den Heere niet.

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.