uitgelicht
collectie-
stuk
Blog 15 Meester Thomas Barbier
Auteur(s) op 13 oktober 2014
Trefwoord(en) ,
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

De rekeningenboeken van de Veerse rederijkerskamer Missus Scholieren tellen zo’n ca. 400 namen, namen waarover informatie opgezocht moet worden. Er zullen mensen vermeld staan over wie niets gevonden zal of kan worden. Gelukkig bevinden zich onder de leden van rederijkerskamers altijd vooraanstaande personen uit de samenleving, dus over hen vallen altijd wel achtergrondgegevens te vinden. Thomas Barbier was zo iemand. [1]

In het rekeningenboek komen we zijn naam tegen in de volgende varianten:
Mr Thomas
Mr Thomas Barbier
(Mr) Thomas Carreman
Mr Thomas Adriaens Carreman
Mr Thomas Adriaensse
met daarbij nog de nodige verschillende schrijfwijzen. Zijn vermelde kamerfuncties zijn: geen (1591-1595, 1602, 1604, 1606-1607, 1609), geswoeren (1597), deken(1598, 1601, 1603, 1605) en prince (1599, 1608). Hij wordt lid van de kamer in 1579 en betaalt zijn doodschuld in 1610, hij is dan 31 jaar lid geweest. (De doodschuld is een bedrag dat betaald moest worden bij overlijden of bij vertrek uit de kamer). Bijzondere vermeldingen: in 1607 wordt hij betaald voor het scheren van de spelers en in 1608 schenkt hij als prins de kamer een tafelbel. [2]

Wat is er nog meer te vinden over meester Thomas Adriaens Carreman?

Bij belangrijke personen is het altijd verstandig om genealogische bronnen te raadplegen, want dan heeft er meestal iemand al onderzoek verricht. In de Collectie Zeeuwse Genealogieën van het Zeeuws Archief te Middelburg is een genealogie die is opgesteld door M.J. Karman uit Middelburg. [3] Dat levert direct een flinke hoeveelheid informatie op. Thomas was de zoon van Adriaen Carreman, die gehuwd was met Catelijnken. Thomas is geboren te Veere in 1550 als de oudste van 3 zonen en hij overleed er in 1617. In totaal trouwde hij vier keer:
1. ca. 1580 Janneke Jacobsdr. de Bruyne († 1584/1585); 2 kinderen;
2. ca. 1587 Mayken Cornelis († 1602); 1 kind;
3. ca. 1603 Neeltje Jaspersdr. Chardijns († 1 augustus 1611); 2 kinderen;
4. 10 januari 1612 Tannette Smals, weduwe van Adriaen Matthijs de Crane; 1 kind. [4]
Zijn zonen Cornelis, Adriaen en Thomas worden later eveneens chirurgijn en lid van de Veerse rederijkerskamer. Ook hebben ze alledrie gewerkt als stadsnotaris. [5]

Thomas Adriaens wordt in 1574 ingeschreven als poorter van Veere onder de vermelding barbier van Agger. [6] Hij werkt jarenlang als chirurgijn en is van 1602-1617 deken van het chirurgijnsgilde. Van 1608-1617 is hij raad of schepen van Veere.

Sinds 1576 bewoont hij Kaai 63, het huis draagt de naam Van de soete name van Jesus. In 1587 koopt Thomas Adriaens Karreman Kaai 23 met de naam Sinte Christoffel. Volgens Stichting Veere is er echter alleen sprake van de aankoop van Kaai 23 en wel in 1574. De chirurgijn veranderde de naam Sint Christoffel in De gulden lelie en in 1620, dus na zijn overlijden in 1617, werd de naam van het huis veranderd in Bordeaux Oxhooft. [7]

De gegevens over bewoning dienen dus gecontroleerd te worden in de originele bronnen en dat geldt natuurlijk voor alle hierboven vermelde informatie. Op de website van het Zeeuws Archief bijvoorbeeld vinden we bij Zeeuwen Gezocht met de naam Thomas Carman als resultaat de volgende gegevens: 1610 Lidmaat Veere, wonende aan de Kaai en gehuwd met Neelken Perduijns. [8] En daarmee hebben we mogelijk meteen een volgend probleem te pakken. Het gaat om zijn derde vrouw die wij vermeld vonden met de naam Neeltje Jaspersdr. Chardijns. De boodschap van dit blog luidt dan ook: gebruik alles wat je kunt vinden aan genealogische gegevens, maar verifieer altijd zelf de resultaten in de originele archivalia.

Bronnen

[1] Dit blog maakt deel uit van een serie over drie Veerse rederijkers. Elk blog kent een andere invalshoek. Bij Thomas Barbier zal de aandacht met name uitgaan naar genealogische gegevens. In de volgende blogs zal vooral informatie verstrekt worden over de gedrukte werken van drukker Cornelis Marinus van de Graaf en de prenten van de schilder/tekenaar Jacob Schwartzenbach.
[2] Zeeuws Archief 2515 – 03 Veere: Rekeningenboek 1590 1659, verspreid over begingedeelte t/m f. 73v.
[3] Zeeuws Archief 171, Karman, M.J., De Veerse Regenten familie Karreman 1550-1730, (1989)7 pp.
De door hem geraadpleegde archivalia worden (deels) in algemene zin genoemd waardoor het terugvinden wordt bemoeilijkt. Het gaat om genealogische afschriften en uit het gemeentearchief van Veere zijn de weeskamer, de plaatselijke belastingen, notariële akten en het Edenboek der stad Veere geraadpleegd.
[4] Bij enkele kinderen wordt een exacte datum gegeven. Het is onduidelijk of het daarbij de geboortedatum of de doopdatum betreft.
[5] Zie Jacobus Ermerins, Eenige Zeeuwsche Oudheden uit echte stukken opgehelderd en in het licht gebragt; Behelzende een Beschrijving der Stad Vere, Eerste Stuk, Middelburg 1790, p. 176.
[6] Agger is een plaats in oostelijk Zuid-Beveland.
[7] Zie themapagina De Veerse huisnamen op de website van Stichting Veere.
[8] Thomas Carman.

Geplaatst door Jan van Loo, 13 oktober 2014.

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *