uitgelicht
collectie-
stuk
Vlissingen netwerk
Auteur(s) op 24 maart 2023
Trefwoord(en) ,
Discipline(s) ,

Zie ook Vlissingen.

Deze pagina geeft een overzicht van de evenementen waaraan Vlissingen deelnam, die Vlissingen zelf organiseerde of die Vlissingen elders bezocht. Bij gecombineerde feesten (rederijkerswedstrijden annex schietwedstrijden) staat, indien bekend, ook de deelneming aan het schieten vermeld.

Op de pagina Netwerken staat een totaaloverzicht van de interlocale contacten van alle rederijkerskamers in Zeeland.

1549 Middelburg

Wedstrijd (initiatief Het Bloemken Jesse, meidag)

Deelnemers: Goes, Veere, Vlissingen, een Vlaamse kamer

De Middelburgse kamer ontving 6 pond vergoeding voor de kosten, de andere kamers elk vier poortstopen Rijnwijn. Door een transcriptiefout van Kesteloo is niet bekend om welke Vlaamse kamer het gaat.
______________________________
Bron: Kesteloo, H.M., ‘De stadsrekeningen van Middelburg III, 1500-1549, Archief (1881), 352.


1562 Brussel

Refrein- en liedwedstrijd (initiatief De Corenbloem)

Deelnemers: Brussel (Den Boeck, Mariacransken) – Aalst (Catharinisten, Barbaristen) – Leuven (Kersouwe, Roose) – Vlissingen (De Blauwe Acolye) – Rosendaal, Berchem (Bloeiende Wijngaard) – Lier (Groeiende Boom, Ongeleerden) – Antwerpen (Olijftak, Violieren, Goudbloem, Leliken van Calvarien) – Diest (Christusogen) –’s-Hertogenbosch (Mozes Doorn) – Oudenaarde (Pax Vobis, Kersouwe) – Mechelen (Peoene, Lisbloem) – Geraardsbergen (Thaboristen) – Rijnsburg (Genoffelbloem) + particulieren

Publicatie: Refereynen ende Liedekens van diuersche rhetoricienen wt Brabant, Vlaenderen, Hollant, ende Zeelant: ghelesen en ghesonghen op de Corenbloeme Camere binnen Bruessele op haer iaerlijcxe Prinsfeeste Anno XVc.Lxij. Brussel, Michiel van Hamont, 1563, ff. 12v-14v.
Zinspreuk bij de refereynen: Laet Schande berghen. Dichter onbekend.
Klik HIER voor een download.
______________________________
Bron: Publicatie hierboven.


1629 Haarlem

Refreinwedstrijd (initiatief De Witte Angieren, 4 juni)
Deelnemers: Veere (De Witte Lely en de Blauwe Acoleye) (Jan Rompel, Dinckt op ’t eynde en Missende scholieren, In reynder jonsten groeyende) – Vlissingen (De Blauwe Acoleye (V(incent). Matthijssen, Den Gheest ondersoecket al) – Rijswijk (De willige Rijsen (?) – Dordrecht (De Fonteyn) – Kethel (De Sonnebloem) – Scheveningen (De Madelieven) – Middelburg (Het Bloemken Jesse (P. Cannenburgh en Houdt raedt voor daedt) – Schoonhoven (De Pensébloem) – Gouda (De Goudsbloem) – Vlaardingen (De Akerboom) – Schipluiden (De Rosemareyn) – Leiden (De Orangien (Vlaams), De Palmboom , De Witte Acoleyen) – Beverwijk (De Witte Lely) – Amsterdam (Het Wit Lavendel, De Eglentier) –Haarlem (De Pelikaan – Rijnsburg (De Roode Angieren) – Katwijk aan de Rijn (De Orangienboom) – Voorburg (De Jezus-oogen)
Bron: Boheemen, F.C. van, en Th.C.J. van der Heijden, Met minnen versaemt.De Hollandse rederijkers vanaf de middeleeuwen tot het begin van de achttiende eeuw. Bronnen en bronnenstudies. Delft 1999, 334-336.


Deze pagina is nog in bewerking.

Laatst bewerkt 15 januari 2017.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *