uitgelicht
collectie-
stuk

Periodieke schenking

<< terug naar het formulier

U kunt het genootschap nog meer ondersteunen met hetzelfde bedrag
U steunt ons als lid met uw structurele bijdrage en stelt ons in staat de doelstellingen van het Genootschap uit te dragen en onze collecties te onderhouden en uit te breiden. Wanneer u uw contributiebijdrage namelijk voor minstens vijf jaar vastlegt in een periodieke schenkingsovereenkomst mag u het hele bedrag aftrekken van uw belastbaar inkomen. U kunt, als u dat wilt, overwegen om iets meer te geven, u profiteert van het belastingvoordeel en geeft dit als het ware aan ons door.

Neem contact op met ons of met de belastingdienst
Stel dat uw toptarief inkomstenbelasting 40,2% is dan bespaart u bij een bijdrage van € 90 per jaar € 37 (afgerond). U bent even duur uit en het Genootschap heeft een extra bijdrage van 70% van de normale contributiebijdrage! Het is heel eenvoudig om een periodieke schenking in orde te maken. U hoeft hiervoor niet meer naar de notaris maar kunt volstaan met een (eenvoudige) overeenkomst tussen u en het Genootschap. Met het opstellen van deze overeenkomst zijn wij u gaarne behulpzaam! Neemt u contact op met het secretariaat (info@kzgw.nl) en wij nemen u alle werk uit handen! Wilt u liever zelf de overeenkomst verzorgen?  Die kunt u downloaden via de website van de belastingdienst, ons RSIN nummer (dat heeft u nodig) luidt 002918158. Na invulling dient u beide exemplaren aan ons te sturen, waarna u één door ons mede-ondertekend exemplaar krijgt teruggezonden.

Basis inkomstenbelasting tarief 2017
Tarief AOW leeftijd Periodiek gift Belastbaar inkomen Periodiek gift Tarief jonger dan AOW leeftijd
18,65% 63 0 – 19.982 81 36,55%
22,90% 67 19.982 – 33.791 87 40,80%
40,80% 87 33.791 – 67.072 87 40,80%
52% 107 67.072 en hoger 107 52%