Bestuur, commissies en werkgroepen

Drs. P.G. (Peter) van Druenen
Voorzitter
K. (Karel) Meertens
Vice-voorzitter
Mr. A. (Annelies) Wooldrik
Secretaris
Drs. J.M. (To) Verhaeghe de Naeyer
Thesaurier
M.M. (Margot) Verhagen
Lid

Protectrix
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
drs. P.G. (Peter) van Druenen – ICT, Werkgroep Cultuurhistorie, Conservatoren, redactiecommissie Archief en Werken, Zeeuws Archief, Commissie Jeugd, Commissie Communicatie 
K. (Karel) Meertens – Erfgoed Zeeland, Werkgroep Geologie
Drs. J.M. (T0) Verhaeghe de Naeyer – Commissie Communicatie, redactiecommissie Zeeland
M.M. (Margot) Verhaagen – University College Roosevelt, Commissie Communicatie
mr. A. (Annelies) Wooldrik – Zeeuws Museum en ZB | Planbureau en Bibliotheek

Administratie
J.F. (Judith) Adriaanse


Samenstelling werkgroepbesturen, commissies en administraties op 1 januari 2021

Werkgroep Cultuurhistorie
Prof.dr. A. (Arjan) van Dixhoorn, voorzitter a.i.
Drs. P. G. (Peter) van Druenen, secretaris
Drs. H. (Hans) Nagelkerke, penningmeester
Drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
H. (Herman) Heijboer
A. (André) Kastelein
Dr. G.E. (Gerard) van Keken
C.M. (Marcel) Rijken
Drs. J.W. (Jan Willem) Stolk

Werkgroep Muziek
J. (Jos) Vogel, voorzitter
A. (André) Poortvliet, secretaris
N.J. (Nico) Valk, penningmeester

Werkgroep Geologie
H.J. (Harry) Raad, voorzitter
R.M. (Ruud) Lie, secretaris
J.N.A. (Jan) de Quaasteniet, penningmeester
H.K. (Hester) Loeff
L.P.M.J. (Bert) Wetsteijn

Coördinatiecommissie Verzamelingen
P.J. (Paul) Aarssen
drs. V. (Veronica) Frenks
drs. C.E. (Katie) Heyning
drs. R.M. (Ronald) Rijkse
drs. A. (Arnold) Wiggers

Conservatoren
P.J. (Paul) Aarssen, Boeken
dr. J.P. (Jan Piet) Bekker, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
M.E.J. (Mark) Bosselaers, Natuurhistorische Voorwerpen, Zeezoogdieren
drs. J.G.M. (Anna) de Bruyn, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. F. (Erik) van der Doe, Volkenkundige Voorwerpen
A. (Aagje) Feldbrugge, Archeologische Voorwerpen
drs. V. (Veronica) Frenks, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. E.J.M. (Liesbeth) van der Geest, Volkenkundige Voorwerpen
M. (Michel) van Gessel, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
M. (Marianne) Gossije, Historische Voorwerpen
drs. G.R. (Gerard) Heerebout, Naturalia
drs. C.E. (Katie) Heyning, Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
drs. K-J.R. (Karel-Jan) Kerckhaert, Munten en Penningen
H.K. (Hester) Loeff, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
F.A.D. (Freddy) van Nieulande, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
H.W. (Herman) Nijhuis, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
drs. R.M. (Ronald) Rijkse, Handschriften
M. (Rien) Sanderse, Munten en Penningen
drs. I.H. (Ineke) Vogel-Wessels Boer, Historisch-topografische Atlas Zelandia
Illustrata
J. (Jos) Vogel, Muziekinstrumenten
E.C. (Elsa) Westland, Natuurhistorische Voorwerpen, Gesteenten en Mineralen
drs. A. (Arnold) Wiggers, Ruilverkeer

Commissie tot redactie van Archief en Werken
prof. dr. H. (Henk) Nellen, voorzitter
B. (Bert) van Klaveren (eindredacteur)
MEd M.D.F. (Monique) Huis in ‘t Veld-Rijk
drs. E.P.A. (Bettina) Ketels-Boom
N. (Noortje) de Kroo
drs. I.J. (Ivo) van Loo
dr. W. (Willem) Peene

Commissie tot redactie van Archief Jaarverslagen
drs. P.G. (Peter) van Druenen, voorzitter
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
drs. A. (Arnold) Wiggers

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
drs. G.R. (Gerard) Heerebout, hoofdredacteur
mr. B. (Bram) Minderhoud, eindredacteur
dr. W. (Willem) van den Broeke
M.A. (Mark) Buijse
K. (Karel) Leeftink
M.A. (Monique) Wagensveld-Heeren
ir. A.J. (Ad) Beenhakker, adviseur

Commissie Jeugd
drs. P.G. van Druenen, voorzitter
drs. C.E. (Katie) Heyning
J.J.D.M. (Jos) Pielage
drs. G. (Gertrude) van de Ketterij
M.T. (Tilly) Stroo-Smit

Commissie Communicatie
drs. J.W. (Jan Willem) Stolk, voorzitter
drs. P.G. (Peter) van Druenen
drs. M. (Michel) van Gessel
K. (Karel) Meertens
drs. T. (To) Verhaeghe-de Naeyer

Webredactie
J.F. (Judith) Adriaanse
Drs. P.G. (Peter) van Druenen
M. (Marianne) Gossije
C.M. (Marcel) Rijken

Jaarverslagen
De jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 van het bestuur, de commissies en de werkgroepen zijn opgenomen in Archief (deel 2) van de daaropvolgende jaren en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019


NB: de bestuurs-, commissie- en werkgroepleden
ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden