uitleg 
logo en wereldkaart

Bestuur, commissies en werkgroepen

Drs. P.G. (Peter) van Druenen
Voorzitter
K. (Karel) Meertens
Vice-voorzitter
Mr. A. (Annelies) Wooldrik
Secretaris
Drs. J.M. (To) Verhaeghe de Naeyer
Thesaurier
M.M. (Margot) Verhagen
Lid

Protectrix
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
drs. P.G. (Peter) van Druenen – ICT, Werkgroep Cultuurhistorie, Conservatoren, redactiecommissie Archief en Werken, Zeeuws Archief, Commissie Jeugd, Commissie Communicatie 
K. (Karel) Meertens – Erfgoed Zeeland, Werkgroep Geologie
Drs. J.M. (T0) Verhaeghe de Naeyer – Commissie Communicatie, redactiecommissie Zeeland
M.M. (Margot) Verhaagen – University College Roosevelt, Commissie Jeugd
mr. A. (Annelies) Wooldrik – Zeeuws Museum en ZB | Planbureau en Bibliotheek

Administratie
J.F. (Judith) Adriaanse


Samenstelling werkgroepbesturen, commissies en administraties

Werkgroep Cultuurhistorie
Prof.dr. A. (Arjan) van Dixhoorn, voorzitter a.i.
Drs. P. G. (Peter) van Druenen, secretaris
Drs. H. (Hans) Nagelkerke, penningmeester
Drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
Drs. E.J. (Eva) Cossee (voordracht: 1 juni 2022)
H. (Herman) Heijboer
A. (André) Kastelein
Dr. G.E. (Gerard) van Keken
Drs. C.M. (Marcel) Rijken (voordracht: 1 juni 2022)

Werkgroep Muziek
J. (Jos) Vogel, voorzitter
A. (André) Poortvliet, secretaris
N.J. (Nico-Jan) Valk, penningmeester

Werkgroep Geologie
H.J. (Harry) Raad, voorzitter
R.M. (Ruud) Lie, secretaris
J.N.A. (Jan) de Quaasteniet, penningmeester
H.K. (Hester) Loeff
L.P.M.J. (Bert) Wetsteijn

Coördinatiecommissie Verzamelingen
P.J. (Paul) Aarssen
drs. A. (Anna) de Bruyn (voordracht: 1 juni 2022)
drs. V. (Veronica) Frenks (aftredend in 2022)
drs. G.R. (Gerard) Heerebout
drs. C.E. (Katie) Heyning
drs. R.M. (Ronald) Rijkse
drs. A. (Arnold) Wiggers

Conservatoren
P.J. (Paul) Aarssen, Boeken
dr. J.P. (Jan Piet) Bekker, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
R. (Rob) Bertijn, Boeken (voordracht: 1 juni 2022)
M.E.J. (Mark) Bosselaers, Natuurhistorische Voorwerpen, Zeezoogdieren
drs. J.G.M. (Anna) de Bruyn, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. F. (Erik) van der Doe, Volkenkundige Voorwerpen
A. (Aagje) Feldbrugge, Archeologische Voorwerpen
drs. V. (Veronica) Frenks, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. E.J.M. (Liesbeth) van der Geest, Volkenkundige Voorwerpen
M. (Michel) van Gessel, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
M. (Marianne) Gossije, Historische Voorwerpen
drs. G.R. (Gerard) Heerebout, Naturalia
drs. C.E. (Katie) Heyning, Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
drs. K-J.R. (Karel-Jan) Kerckhaert, Munten en Penningen
E. (Edward) de Landmeter, Mineralen en gesteenten
H.K. (Hester) Loeff, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
drs. J. (Jan) van Loo, Handschriften (voordracht: 1 juni 2022)
F.A.D. (Freddy) van Nieulande, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
H.W. (Herman) Nijhuis, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
drs. R.M. (Ronald) Rijkse, Handschriften
M. (Rien) Sanderse, Munten en Penningen
drs. I.H. (Ineke) Vogel-Wessels Boer, Historisch-topografische Atlas Zelandia
Illustrata
J. (Jos) Vogel, Muziekinstrumenten

Commissie tot redactie van Archief en Werken
prof. dr. H. (Henk) Nellen, voorzitter
B. (Bert) van Klaveren (eindredacteur)
drs. A.R. (Rob) Frederiks (voordracht: 1 juni 2022)
MEd M.D.F. (Monique) Huis in ‘t Veld-Rijk
drs. E.P.A. (Bettina) Ketels-Boom
N. (Noortje) de Kroo
drs. I.J. (Ivo) van Loo
dr. W. (Willem) Peene
Drs. C.M. (Marcel) Rijken (voordracht: 1 juni 2022)

Commissie tot redactie van Archief Jaarverslagen
drs. P.G. (Peter) van Druenen, voorzitter
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
M. (Marianne) Gossije (voordracht: 1 juni 2022)
drs. A. (Arnold) Wiggers

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
drs. G.R. (Gerard) Heerebout, hoofdredacteur
mr. B. (Bram) Minderhoud, eindredacteur
drs. M. (Margriet) Verhoef, beeldredacteur
dr. W. (Willem) van den Broeke
M.A. (Mark) Buijse
J.J.I.M. (Jan) van Damme (voordracht: 1 juni 2022)
K. (Karel) Leeftink
M.A. (Monique) Wagensveld-Heeren
ir. A.J. (Ad) Beenhakker, adviseur

Commissie Jeugd
drs. P.G. van Druenen, voorzitter
drs. M. (Michel) van Gessel (voordracht: 1 juni 2022)
drs. C.E. (Katie) Heyning
J.J.D.M. (Jos) Pielage (afgetreden in 2022)
drs. G. (Gertrude) van de Ketterij
M.T. (Tilly) Stroo-Smit
M.M. (Margot) Verhaagen

Commissie Communicatie
drs. J.W. (Jan Willem) Stolk, voorzitter
drs. P.G. (Peter) van Druenen
drs. M. (Michel) van Gessel
K. (Karel) Meertens
drs. T. (To) Verhaeghe-de Naeyer

Webredactie
J.F. (Judith) Adriaanse
drs. P.G. (Peter) van Druenen
M. (Marianne) Gossije
prof. dr. P.A. (Peter) Henderikx (voordracht: 1 juni 2022)
drs. I. (Ivo) van Loo
drs. B. (Bernhard) Meijlink (voordracht: 1 juni 2022)
dr. C.J.M. (Kees) Musters (voordracht: 1 juni 2022)
drs. C.M. (Marcel) Rijken (voordracht: 1 juni 2022)
ir. A. (Bram) Verkruysse (voordracht: 1 juni 2022)

Jaarverslagen
De jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 van het bestuur, de commissies en de werkgroepen zijn opgenomen in Archief (deel 2) van de daaropvolgende jaren en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019
> Archief 2021-II met de jaarverslagen van 2020


NB: de bestuurs-, commissie- en werkgroepleden
ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden