Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Bestuur

Drs. P.G. van Druenen
Voorzitter
K. Meertens
Vice-voorzitter
Mr. A. Wooldrik
Secretaris
Vacature
Thesaurier
Dr. J.C. Luscombe-Serlie
Lid

Protectrix
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
drs. P.G. (Peter) van Druenen – PR, ICT, Werkgroep Cultuurhistorie, Conservatoren, Wetenschappelijke Raad Zeeland, Stuurgroep Jubileum KZGW, redactiecommissie Archief en Werken, redactiecommissie Zeeland en voor Zeeuws Archief
mr. A. (Annelies) Wooldrik Zeeuws Museum en ZB | Planbureau en Bibliotheek
K. (Karel) Meertens Erfgoed Zeeland
dr. J.C. (Anya) Luscombe-Serlie University College Roosevelt, Werkgroep Geologie en Werkgroep Muziek

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
p/a G.R. (Gerard) Heerebout
Oostmolenweg 49
4481 PK Kloetinge
tel. 0113-213109
e-mail: gerard.heerebout@gmail.com

Commissie tot redactie van Archief en Werken
p/a dr. F. (Francien) Petiet
Koudekerkseweg 146
4335 SP Middelburg
e-mail: francien@lambour.eu

Commissie Verzamelingen
p/a Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg
tel. 0118-654347
e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl