Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Bestuur

Drs. P.G. van Druenen
Voorzitter
K. Meertens
Vice-voorzitter
Mr. A. Wooldrik
Secretaris
Drs. J.M. (To) Verhaeghe de Naeyer
Thesaurier
Vacature
Lid

(De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen)

Protectrix
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
drs. P.G. (Peter) van Druenen – ICT, Werkgroep Cultuurhistorie, Conservatoren, Wetenschappelijke Raad Zeeland, redactiecommissie Archief en Werken, Zeeuws Archief
Vacature – University College Roosevelt, Werkgroep Geologie, Werkgroep Muziek
K. (Karel) Meertens – Erfgoed Zeeland
Drs. J.M. (T0) Verhaeghe de Naeyer – PR, redactiecommissie Zeeland
mr. A. (Annelies) Wooldrik – Zeeuws Museum en ZB | Planbureau en Bibliotheek

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
p/a G.R. (Gerard) Heerebout
Oostmolenweg 49
4481 PK Kloetinge
tel. 0113-213109
e-mail: gerard.heerebout@gmail.com

Commissie tot redactie van Archief en Werken
p/a H. (Henk) Nellen (voorzitter)
Distelberg 19
4708 DW Roosendaal
e-mail: henknellen49@gmail.com

Commissie Verzamelingen
p/a Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg
tel. 0118-654347
e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl