Bestuur

Jhr. Mr. K.F.H. Schorer
Voorzitter
K. Meertens
Vice-voorzitter
Mr. A. Wooldrik
Secretaris
Drs. P.G. van Druenen
Thesaurier
dr J.C. Luscombe-Serlie
Lid

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
Jhr. Mr. K.F.H. Schorer voor PR, Conservatoren, Wetenschappelijke Raad Zeeland, Stuurgroep Jubileum KZGW, redactiecommissie Archief en Werken, redactiecommissie Zeeland en voor Zeeuws Archief
Drs. P.G. van Druenen voor ICT, websitecommissie en Werkgroep Cultuurhistorie
Mr. A. Wooldrik voor Zeeuws Museum en ZB | Planbureau en Bibliotheek
K. Meertens voor Activiteitencommissie en de SCEZ
Dr. J.C. Luscombe-Serlie voor University College Roosevelt, Werkgroep Geologie en Werkgroep Muziek.

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
p/a G.R. Heerebout
Oostmolenweg 49
4481 PK Kloetinge
tel. 0113-213109
e-mail: gerard.heerebout@gmail.com

Commissie tot redactie van Archief en Werken
p/a Dr. F. Petiet
Koudekerkseweg 146
4335 SP Middelburg
e-mail: francien@lambour.eu

Commissie Verzamelingen
p/a Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg
tel. 0118-654347
e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl

Activiteitencommissie
p/a A. van Klaveren,
Kousteensedijk 7
4331 JE Middelburg
e-mail: grosklav@xs4all.nl