Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Bestuur

Jhr. mr. K.F.H. Schorer
Voorzitter
K. Meertens
Vice-voorzitter
Mr. A. Wooldrik
Secretaris
Drs. P.G. van Druenen
Thesaurier
Dr. J.C. Luscombe-Serlie
Lid

Protectrix
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
jhr. mr. K.F.H. (Hugo) Schorer PR, Conservatoren, Wetenschappelijke Raad Zeeland, Stuurgroep Jubileum KZGW, redactiecommissie Archief en Werken, redactiecommissie Zeeland en voor Zeeuws Archief
drs. P.G. (Peter) van Druenen ICT, websitecommissie en Werkgroep Cultuurhistorie
mr. A. (Annelies) Wooldrik Zeeuws Museum en ZB | Planbureau en Bibliotheek
K. (Karel) Meertens Erfgoed Zeeland
dr. J.C. (Anya) Luscombe-Serlie University College Roosevelt, Werkgroep Geologie en Werkgroep Muziek

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
p/a G.R. (Gerard) Heerebout
Oostmolenweg 49
4481 PK Kloetinge
tel. 0113-213109
e-mail: gerard.heerebout@gmail.com

Commissie tot redactie van Archief en Werken
p/a dr. F. (Francien) Petiet
Koudekerkseweg 146
4335 SP Middelburg
e-mail: francien@lambour.eu

Commissie Verzamelingen
p/a Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen
Kousteensedijk 7, 4331 JE Middelburg
tel. 0118-654347
e-mail: info@zeeuwsgenootschap.nl