uitleg 
logo en wereldkaart

Bestuur, commissies en werkgroepen

dr. P.G. (Peter) van Druenen
Voorzitter
K. (Karel) Meertens
Vice-voorzitter
Vacature
Secretaris
drs. J.M. (To) Verhaeghe de Naeyer
Thesaurier
M.M. (Margot) Verhaagen
Lid

Protectrix
Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix

Portefeuilleverdeling en aanspreekpunten:
dr. P.G. (Peter) van Druenen – ICT, Werkgroep Cultuurhistorie, Conservatoren, redactiecommissie Archief en Werken, Zeeuws Archief, Commissie Jeugd, Commissie Communicatie 
K. (Karel) Meertens – Erfgoed Zeeland, Werkgroep Geologie
drs. J.M. (T0) Verhaeghe de Naeyer – Commissie Communicatie, redactiecommissie Zeeland
M.M. (Margot) Verhaagen – University College Roosevelt, Commissie Jeugd
mr. A. (Annelies) Wooldrik – Zeeuws Museum en ZB | Planbureau en Bibliotheek

Administratie
J.F. (Judith) Adriaanse


Samenstelling werkgroepbesturen, commissies en administraties

Werkgroep Cultuurhistorie
prof.dr. A.C. (Arjan) van Dixhoorn, voorzitter a.i.
dr. P. G. (Peter) van Druenen, secretaris
drs. H. (Hans) Nagelkerke, penningmeester
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
drs. E.J. (Eva) Cossee
H. (Herman) Heijboer
A. (André) Kastelein
dr. G.E. (Gerard) van Keken
drs. C.M. (Marcel) Rijken

Werkgroep Muziek
J. (Jos) Vogel, voorzitter
A. (André) Poortvliet, secretaris
N.J. (Nico-Jan) Valk, penningmeester

Werkgroep Geologie
H.K. (Hester) Loeff, voorzitter
L. (Lex) Kattenwinkel, secretaris
J.N.A. (Jan) de Quaasteniet, penningmeester
F. (Frans) Frenken
M. (Max) Pijpelink

Werkgoep Bouwkunde (in oprichting)
ir. J.J.H.M. (Joris) Molenaar, voorzitter

Coördinatiecommissie Verzamelingen
P.J. (Paul) Aarssen
drs. A. (Anna) de Bruyn
drs. G.R. (Gerard) Heerebout
drs. C.E. (Katie) Heyning
drs. R.M. (Ronald) Rijkse
drs. A. (Arnold) Wiggers

Conservatoren
P.J. (Paul) Aarssen, Boeken
dr. J.P. (Jan Piet) Bekker, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
R. (Rob) Bertijn, Boeken
M.E.J. (Mark) Bosselaers, Natuurhistorische Voorwerpen, Zeezoogdieren
drs. J.G.M. (Anna) de Bruyn, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. F. (Erik) van der Doe, Volkenkundige Voorwerpen
A. (Aagje) Feldbrugge, Archeologische Voorwerpen
drs. V. (Veronica) Frenks, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
drs. E.J.M. (Liesbeth) van der Geest, Volkenkundige Voorwerpen
M. (Michel) van Gessel, Historisch-topografische Atlas Zelandia Illustrata
M. (Marianne) Gossije, Historische Voorwerpen
drs. G.R. (Gerard) Heerebout, Naturalia
drs. C.E. (Katie) Heyning, Kunst, Kunstnijverheid en Historische Voorwerpen
drs. K-J.R. (Karel-Jan) Kerckhaert, Munten en Penningen
E. (Edward) de Landmeter, Mineralen en gesteenten
H.K. (Hester) Loeff, Natuurhistorische Voorwerpen, Landzoogdieren
drs. J. (Jan) van Loo, Handschriften
F.A.D. (Freddy) van Nieulande, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
H.W. (Herman) Nijhuis, Natuurhistorische Voorwerpen, Mollusken
drs. R.M. (Ronald) Rijkse, Handschriften
M. (Rien) Sanderse, Munten en Penningen
drs. I.H. (Ineke) Vogel-Wessels Boer, Historisch-topografische Atlas Zelandia
Illustrata
J. (Jos) Vogel, Muziekinstrumenten

Commissie tot redactie van Archief en Werken
prof. dr. H. (Henk) Nellen (voorzitter)
B. (Bert) van Klaveren (eindredacteur)
dr. P.G. (Peter) van Druenen (beeldredacteur)
drs. A.R. (Rob) Frederiks
MEd M.D.F. (Monique) Huis in ‘t Veld-Rijk
drs. E.P.A. (Bettina) Ketels-Boom
N. (Noortje) de Kroo
drs. I.J. (Ivo) van Loo
Drs. C.M. (Marcel) Rijken

Commissie tot redactie van Archief Jaarverslagen
dr. P.G. (Peter) van Druenen, voorzitter
drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
M. (Marianne) Gossije
drs. A. (Arnold) Wiggers

Commissie tot redactie van het tijdschrift Zeeland
drs. G.R. (Gerard) Heerebout, hoofdredacteur
mr. B. (Bram) Minderhoud, eindredacteur
drs. M. (Margriet) Verhoef, beeldredacteur
M.A. (Mark) Buijse
J.J.I.M. (Jan) van Damme
M.A. (Monique) Wagensveld-Heeren

Commissie Jeugd
dr. P.G. van Druenen, voorzitter
drs. M. (Michel) van Gessel
drs. C.E. (Katie) Heyning
drs. G. (Gertrude) van de Ketterij
M.T. (Tilly) Stroo-Smit
M.M. (Margot) Verhaagen

Commissie Communicatie
drs. J.W. (Jan Willem) Stolk, voorzitter
dr. P.G. (Peter) van Druenen
drs. M. (Michel) van Gessel
K. (Karel) Meertens
drs. T. (To) Verhaeghe-de Naeyer

Webredactie
J.F. (Judith) Adriaanse
drs. V. (Vivian) Deegens
dr. P.G. (Peter) van Druenen
M. (Marianne) Gossije
drs. C. (Kees) ’t Hart
prof. dr. P.A. (Peter) Henderikx
drs. I. (Ivo) van Loo
drs. B. (Bernhard) Meijlink
dr. C.J.M. (Kees) Musters
drs. C.M. (Marcel) Rijken
ir. A. (Bram) Verkruysse

Jaarverslagen
De jaarverslagen 2017, 2018 en 2019 van het bestuur, de commissies en de werkgroepen zijn opgenomen in Archief (deel 2) van de daaropvolgende jaren en hier te downloaden:
> Archief 2019-II met de jaarverslagen van 2017 en 2018
> Archief 2020-II met de jaarverslagen van 2019
> Archief 2021-II met de jaarverslagen van 2020


NB: de bestuurs-, commissie- en werkgroepleden
ontvangen geen bezoldiging voor hun werkzaamheden