Wetenschappelijk onderzoek

Overzicht van wetenschappelijke publicaties op basis van de collectie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deze lijst wordt de komende maanden gecompleteerd.

Lesuis, J., Gestrand in Zeeland. Een onderzoek naar de herkomst van de Guyaanse verentooien in de collectie van het Zeeuws Genootschap en ondergebracht bij het Zeeuws Museum. Masterscriptie, Middelburg 2019.
Masterstudent kunstgeschiedenis Jeroen Lesuis aan de Universiteit Utrecht heeft de Roggeveenprijs van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen gewonnen. Zijn masterscriptie over de herkomst van de vier Guyaanse verentooien van het Zeeuws Genootschap kwam zaterdag als beste uit de bus. Lesuis maakt bij de jury indruk met zijn kunsthistorisch, etnografisch en ornithologisch onderzoek naar de verentooien in het Museum. De vier hoofdversieringen zijn oorspronkelijk afkomstig uit de toenmalige Hollandse kolonie Guyana. Lesuis analyseerde de objecten, hun materialen en stilistische verschillen, duidde hun mogelijke symboliek en vorm en vergeleek ze met verentooien in internationale collecties. Hij maakte een zoektocht naar de (vermoedelijke) stammen die ze vervaardigden en beschreef hun onderlinge contacten en die met de Nederlandse kolonisten.

Reacties zijn gesloten.