uitleg 
logo en wereldkaart

Jeugd

TIJDGRAVER
Het bestuur van het Zeeuws Genootschap heeft, gesterkt door het succes van het YESC-project in 2019 (zie hieronder), in 2020 besloten om de komende vier jaar verder te gaan met de jeugdactiviteiten. Het kweken van interesse voor het deel van de collectie van het Genootschap dat al online te zien is, zal daarbij een grote rol spelen. Het project zal TIJDGRAVER gaan heten. Een van de speerpunten is het ontwikkelen van de dating-app waarmee een scholier/student via de Collectie Online (kzgwonline.nl) een ‘date’ maken met een object uit de collectie èn met andere scholieren/studenten die met hetzelfde onderwerp bezig zijn, zodat op provinciaal, nationaal en – gezien het wereldwijde karakter van de verzamelingen van het Zeeuws Genootschap – zelfs op internationaal niveau samenwerkingsprojecten kunnen ontstaan.

Oproep aan docenten en leerlingen om mee te denken over de
ontwikkeling
van onze spannende dating app

 

YESC
In het jubileumjaar 2019 heeft het Zeeuws Genootschap een grootschalig jeugdproject opgezet om de Zeeuwse jeugd te interesseren voor haar ideeen en activiteiten: YESC, de Young Energy Siciety Challenge. Dankzij een subsidie van 450.000 euro van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) en aanvullende donaties van de Rabobank, Rotary Walcheren, Zeeland Refinery, Familiefonds Hurgronje, Stichting Zigzag en Stichting Maan, kon er een omvangrijk project worden georganiseerd en is de bekendheid van het Genootschap bij de jeugd enorm gestegen.

Vol trots kijken we terug op een prachtig jubileumjaar van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen, waarin de actuele prijsvraag ter ere van haar 250 jarig jubileum ‘de Young Energy Society Challenge’ voor ons centraal stond. Een jaar waarin we hebben mogen samenwerken met de toekomst van Zeeland!

Meer dan 450 jonge Zeeuwen dachten mee in oplossingen op de prijsvraag hoe we de energietransitie in Zeeland kunnen versnellen! In korte tijd hebben we 53.000 Zeeuwse jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 25 jaar kunnen bereiken via diverse sociale-mediakanalen. Het gedachtegoed van het KZGW om breed te kijken en vrij te denken en door onderzoek tot oplossingen te komen als antwoord op YESC, hebben we succesvol kunnen implementeren in de verschillende speciaal voor YESC ontwikkelde lesprogramma’s van basisschool tot universiteit.

Aan de Roadshow deden meer dan 2.000 Zeeuwse jongeren in het voortgezet onderwijs mee. 198 basisscholen ontvingen een lesboek en meer dan 500 studenten uit het 17+ onderwijs in Zeeland namen deel aan bootcamps, masterclasses en workshops. Met als finale een grootse afsluiting op 12 december, waar alle betrokkenen bij elkaar kwamen en de prijswinnaars bekend werden gemaakt. En YESC stopt hier niet, want de zes winnende oplossingen van het 17+ onderwijs worden in 2020 daadwerkelijk uitgevoerd. YESC heeft al deze jongeren aangespoord te denken in oplossingen in plaats van in problemen. YESC heeft nieuwe verbindingen gelegd tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Samenwerken in het vraagstuk rondom de energietransitie met de volgende generatie. (…) Dat is Parijs op z’n Zeeuws.” Klik hier voor de website van YESC