uitgelicht
collectie-
stuk

Jeugd

Het bestuur van het Zeeuws Genootschap heeft, gesterkt door het succes van het YESC-project in 2019, in 2020 besloten om de komende vier jaar verder te gaan met de jeugdactiviteiten. Het kweken van interesse voor het deel van de collectie van het Genootschap dat al online te zien is, moet daarbij een grote rol spelen.  Een van de speerpunten was het ontwikkelen van  een app waarmee scholieren en studenten via de Collectie Online (kzgwonline.nl) kennis kunnen maken met een object uit de collectie.

In 2022 is in het kader hiervan een functionele beschrijving ontwikkeld voor de app en is een groep met geïnteresseerde docenten uit het Zeeuwse Voortgezet onderwijs geformeerd. Een goed draagvlak bij de scholen is van zeer groot belang voor het succes. De bouw van de app is uitbesteed aan Wavemakers, een organisatie die nauw samenwerkt met het onderwijs. Een groep studenten bouwt mee aan de app, een nadrukkelijke wens van het KZGW.

Het project heeft de naam TIJDGRAVER gekregen, een rechtsreeks citaat uit de documentaire over de conservatoren van het KZGW van Fifi Visser uit 2019: Tijdgravers.

De uitgangspunten zijn dat TIJDGRAVER:

De app is in de eerste helft van 2023 gebouwd en in haar eerste versie op 3 mei 2023 gepresenteerd tijdens Expeditie NEXT in Middelburg. . In de zomer van 2023 wordt de app getest en op 7 oktober, tijdens de wetenschapsdag in de ZB Bibliotheek van Zeeland, gepresenteerd.


YESC
In het jubileumjaar 2019 heeft het Zeeuws Genootschap een grootschalig jeugdproject opgezet om de Zeeuwse jeugd te interesseren voor haar ideeen en activiteiten: YESC, de Young Energy Siciety Challenge. Dankzij een subsidie van 450.000 euro van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen (SZPB) en aanvullende donaties van de Rabobank, Rotary Walcheren, Zeeland Refinery, Familiefonds Hurgronje, Stichting Zigzag en Stichting Maan, kon er een omvangrijk project worden georganiseerd en is de bekendheid van het Genootschap bij de jeugd enorm gestegen.

Vol trots kijken we terug op een prachtig jubileumjaar van het Koninklijk Genootschap der Wetenschappen, waarin de actuele prijsvraag ter ere van haar 250 jarig jubileum ‘de Young Energy Society Challenge’ voor ons centraal stond. Een jaar waarin we hebben mogen samenwerken met de toekomst van Zeeland!

Meer dan 450 jonge Zeeuwen dachten mee in oplossingen op de prijsvraag hoe we de energietransitie in Zeeland kunnen versnellen! In korte tijd hebben we 53.000 Zeeuwse jongeren in de leeftijd van 13 tot en met 25 jaar kunnen bereiken via diverse sociale-mediakanalen. Het gedachtegoed van het KZGW om breed te kijken en vrij te denken en door onderzoek tot oplossingen te komen als antwoord op YESC, hebben we succesvol kunnen implementeren in de verschillende speciaal voor YESC ontwikkelde lesprogramma’s van basisschool tot universiteit.

Aan de Roadshow deden meer dan 2.000 Zeeuwse jongeren in het voortgezet onderwijs mee. 198 basisscholen ontvingen een lesboek en meer dan 500 studenten uit het 17+ onderwijs in Zeeland namen deel aan bootcamps, masterclasses en workshops. Met als finale een grootse afsluiting op 12 december, waar alle betrokkenen bij elkaar kwamen en de prijswinnaars bekend werden gemaakt. En YESC stopt hier niet, want de zes winnende oplossingen van het 17+ onderwijs worden in 2020 daadwerkelijk uitgevoerd. YESC heeft al deze jongeren aangespoord te denken in oplossingen in plaats van in problemen. YESC heeft nieuwe verbindingen gelegd tussen het bedrijfsleven en het onderwijs. Samenwerken in het vraagstuk rondom de energietransitie met de volgende generatie. (…) Dat is Parijs op z’n Zeeuws.” Klik hier voor de website van YESC