uitgelicht
collectie-
stuk

Zwaardstudie in de SCEZ

Zowel in de provinciale archeologische collectie als in die van het Zeeuws Genootschap, beide bewaard in het Zeeuws Archeologisch Depot in de SCEZ in Middelburg, bevindt zich wapentuig uit het verleden. Stukken van zwaarden, lansen, kruisbogen en ander aanvals- en verdedigingstuig. Ooit om hard voor weg te lopen, nu weerloze stukken ijzer en hout.

Maar met een verhaal. Jasper Boelsma is masterstudent archeologie aan de Faculteit der Archeologie, Universiteit Leiden, met de specialisaties “Archaeology of the Roman Provinces, Medieval and Modern Period” en “Digital Archaeology”. Voor zijn masterscriptie is hij bezig een database aan te leggen met alle/zo veel mogelijk vroegmiddeleeuwse Nederlandse zwaarden, gebaseerd op de elementen van het zwaard welke het gebruik beïnvloeden. Deze elementen bepaalde hij aan de aan de hand van zijn persoonlijke gebruik van reproductie-spathae bij het beoefenen van HEMA (Historical European Martial Arts).

Zijn doel is een systeem te ontwikkelen waarmee de bruikbaarheid van een vroegmiddeleeuws zwaard goed beoordeeld kan worden en waarmee tegelijk de ontwikkeling van gebruikselementen gedurende de gehele Nederlandse vroege middeleeuwen vastgelegd wordt. Indirect kan hierdoor wellicht meer gezegd worden over de vroegmiddeleeuwse samenlevingen en de martiale aspecten van deze samenlevingen. Bij goed bewaarde zwaarden is het nodig dat ze worden vastgehouden door de onderzoeker om bepaalde elementen, zoals het balanspunt, op te meten.

Donderdag 9 november kwam Jasper voor zijn studie naar het Zeeuws Archeologisch Depot. Vooral de z.g. sax, het enkelsnijdend ijzeren zwaard in de Genootschapscollectie, trok zijn belangstelling. ‘Een prachtexemplaar’, vond hij, verroest als het is. Het wapentuig is in de 19e eeuw gevonden op het strand van Oostkapelle. We zien zijn scriptie met belangstelling tegemoet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *