uitgelicht
collectie-
stuk
Blog 82 Oostburg
Auteur(s) op 23 december 2020
Trefwoord(en) ,
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen

Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen. Het gemeentearchief Sluis onder leiding van de archivaris Geert Stroo en de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen zijn een project gestart om oude archivalia uit het archief te transcriberen. Er wordt begonnen met de bronnen van het stadsarchief Oostburg en een dezer dagen verschijnt de eerste publicatie uit de periode 1604-1648. [1] Een tweede deel is in voorbereiding. Ook de Werkgroep Rederijkers Zeeuws-Vlaanderen werkt mee aan dit tweede deel. Het is de bedoeling om later ook transcripties te publiceren van Sluis en Aardenburg.

 

 

 

Logo Werkgroep Rederijkers Zeeuws-Vlaanderen

 

 

Oostburg 1481-1556

Er is een nieuw informatie toegevoegd aan de Downloads van de Schatkamer, namelijk het overzicht van Rederijkers Oostburg 1481-1556, versie 22 december 2020. Een aantal bijzondere zaken over deze rederijkers werd eerder beschreven in Ghesellen vanden Rethorycke van Sint Anne ghilde. Na de brandschatting van de stad door de Gentenaren in 1516 moeten ook de rederijkers herstellen van deze gebeurtenis. Al snel ontvangen ze ieder jaar een vaste toelage als tegemoetkoming voor hun kosten tijdens hun bijdrage aan de ommegang van het heilige kruis. Vanaf 1527 komt er jaarlijks een nieuwe uitbetaling bij voor de viering van het feest van de koning van de rederijkerskamer. Vanaf 1542 zijn er af en toe vergoedingen te lezen voor optredens die zij opvoerden, zoals een zinnespel tijdens de kermis, of het spel van de heilige sacramenten op sacramentsdag of het vertoochen van remonstrancien.

Eerst betaelt en[de] ghepresenteert meester Robert
vantelme [?] onsen veins pastor als hy zyn feeste
hielt vand[er] Rethorycque by stede ca[n]nen wyns
te xij g[rooten] de stoop comt xij s.g.

Eén koningsfeest verdient wat extra aandacht. Het gaat daarbij om de enige post in al die jaarrekeningen waarbij de naam van een rederijker genoemd wordt. [2] Het gaat om meester Robert van Telme of van ’t Clive. Wat hier ook bijzonder is, is het gegeven dat de koning onsen veins pastor genoemd wordt. Deze omschrijving heb ik nog niet eerder ergens aangetroffen. Een geveinsde pastoor is iemand die in het echt geen pastoor is. Deze betiteling doet onmiddellijk denken aan de bedecten abt van Axel [3] , aan de kinderbisschop en aan de ezelpaus, kortom aan de omgekeerde wereld.

Net als onze wereld van vandaag. Die lijkt ook op z’n kop te staan. Niettemin hoop ik dat iedereen fijne dagen tegemoet gaat en na de feestdagen vol goede moed het nieuwe jaar verwelkomt en dat jaar in goede gezondheid mag beleven.

Bronnen

[1] Zie voor meer informatie: Geert Stroo, ‘Vers van de pers. Bronnenpublicaties West-Zeeuws-Vlaanderen’, in: Tijd|Schrift, Bulletin van de Heemkundige Kring West-Zeeuws-Vlaanderen, jrg. 15, nr. 4, volgnr. 60, z.p. 2020.
[2] GA Sluis, SA Oostburg, Rekeningen van inkomsten en uitgaven (1518-1931), 1550-1551, inv.nr. 424, f. 173 recto.
[3] Zie: Vastelauent / Vastenavond.

Geplaatst door Jan van Loo op 23 december 2020.

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *