uitgelicht
collectie-
stuk

Toespraak gehouden bij de opening op 26 april 2019 van de tentoonstelling “Kijk naar beneden, dan zie je meer” in het museum Het Warenhuis in Axel

Toespraak van jhr mr K.F.H. (Hugo) Schorer, voorzitter van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen, gehouden bij de opening op 26 april 2019 van de tentoonstelling “Kijk naar beneden, dan zie je meer” in het museum Het Warenhuis in Axel

Dames en heren,

Met veel genoegen heb ik gevolg gegeven aan het verzoek van het museum Het Warenhuis om deze tentoonstelling te openen, natuurlijk vooral omdat deze tentoonstelling tot stand is gekomen in nauwe samenwerking met Freddy van Nieulande en Herman Nijhuis, de conservatoren Natuurhistorische Voorwerpen en Mollusken van het Zeeuws Genootschap, maar ook omdat deze tentoonstelling plaatsvindt in het kader van het 250-jarig bestaan van het Zeeuws Genootschap, dat in 1769 is opgericht in Vlissingen. Het is een prachtig voorbeeld van een co-productie tussen een Zeeuws museum, in dit geval het Warenhuis met zijn vrijwilligers en het Zeeuws Genootschap met zijn vrijwilligers.

Bij de voorbereidingen van ons 250-jarig jubileum hebben wij al vroeg besloten dat we in het jubileumjaar de nadruk wilden leggen op onze unieke collectie, die we in die 250 jaar hebben opgebouwd.  En we wilden dan in die zin de nadruk op onze collectie leggen dat we de Zeeuwen wilden laten zien wat voor moois we in huis hebben. In huis is niet letterlijk, want sinds 1960 heeft het Genootschap geen eigen museum meer en is onze collectie in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum, het Zeeuws Archief, de Zeeuwse Bibliotheek en Erfgoed Zeeland, voorheen de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland. Bij deze tentoonstelling komen de voorwerpen vooral uit het Zeeuws Museum. Belangrijk was ook dat  we de objecten het liefst daar in de provincie wilden laten zien waar de objecten vandaan kwamen.

Zo is hier dan samenwerking gezocht met het museum in Axel om bijzondere fossielen en unieke bodemvondsten te laten zien die in Zeeuws-Vlaanderen en in de Westerschelde gevonden zijn. In Zeeuws-Vlaanderen is de bodemstructuur bij uitstek geschikt voor het vinden van zeer bijzondere fossielen.

Ik wil dan ook namens het bestuur van het Zeeuws Genootschap Het Warenhuis en al zijn vrijwilligers bijzonder bedanken voor de inzet en het enthousiasme waarmee zij aan de totstandkoming van deze tentoonstelling hebben gewerkt. Velen hebben dat gedaan, maar ik zou toch speciaal willen noemen de heer De Blaeij, conservator van het museum. Alle hulde voor het vele werk dat u verricht heeft.

Ook Lous Coppoolse, de eerste voorzitter van onze tentoonstellingscommissie, en onze eigen werkgroep Geologie wil ik in dit verband niet onvermeld laten, in het bijzonder onze Genootschapsconservatoren Freddy Van Nieulande en Herman Nijhuis. Zij hebben zich enorm  ingezet, zodanig zelfs dat ik heb begrepen dat zij de eerstkomende tien jaar geen tentoonstelling meer gaan organiseren.  Ook het Zeeuws Museum in Middelburg heeft zijn steentje bijgedragen.

Mede namens  Maarten Steenbeek, voorzitter van onze Jubileumcommissie, die tot zijn spijt vandaag verhinderd is wegens verblijf in het buitenland, wil ik tenslotte Yara uit Sluiskil bedanken, de hoofdsponsor van deze tentoonstelling.

Nog een enkel woord over waar deze tentoonstelling toe zou kunnen leiden. Het Zeeuws Genootschap beschikt over een zeer veelomvattende collectie van allerlei soorten kunstvoorwerpen en andere bijzondere objecten. Wij willen niets liever dan de Zeeuwen en andere belangstellenden daar kennis mee laten maken. Hopelijk mag dit een stimulans zijn voor musea in Zeeland om bij ons aan te kloppen voor het organiseren van volgende tentoonstellingen. Het Warenhuis heeft in ieder geval de weg naar ons gevonden.

Met veel genoegen open ik thans de tentoonstelling “Kijk naar beneden, dan zie je meer” en spreek de wens uit dat zeer veel bezoekers in het Warenhuis in Axel zullen komen kijken.