uitgelicht
collectie-
stuk

Schenking: Penningen van kunstenaar en oud-burgemeester Chris Rutte

13 oktober 2022

Op de Genootschapsdag van het Zeeuws Genootschap op 1 oktober 2022 heeft mr. Chris Rutten tijdens een schenkingsceremonie vijf penningen overhandigd aan de voorzitter van het KZGW Peter van Druenen. Chris Rutten is oud-burgemeester van Middelburg maar daarnaast ook zeer verdienstelijk beeldhouwer en medailleur. Twee van de overhandigde penningen maakte hij tijdens zijn Middelburgse periode (1985-1996).

De eerste is een penning gemaakt ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum in 1993 van het bedrijf Focus Veilig. Het bedrijf was bekend om zijn artikelen voor veilig werken zoals veiligheidsbrillen, maar is inmiddels overgegaan in andere handen en produceert niet meer in Middelburg. De penning heeft een doorsnede van 100 mm en weegt 438 gram. Op de voorzijde is de zee te zien die het land bedreigt. Op het strand het logo van het bedrijf. Bovenaan staan de jaartallen 1893 en 1993. Op de keerzijde de tekst FOCUS VEILIG HOLLAND en de signatuur CR 93.

De tweede penning is ontworpen in opdracht van de Numismatische Kring Zeeland. Ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan van de kring is een actie gehouden om een bijdrage te leveren aan de financiering van de herbouw van de in de Tweede Wereldoorlog door een geallieerd bombardement verwoeste Middelburgse synagoge. De penning is in kleine oplage vervaardigd in brons, weegt 328 gram en heeft een diameter van 100 mm. Van deze penning zijn kopieën in tin gemaakt voor verkoop, waarvan de opbrengst is geschonken aan het fonds voor de herbouw. Een van deze kopieën bevindt zich sinds 2020 in de collectie. De voorzijde geeft een impressie van de restanten van de Synagoge. De Hebreeuwse tekst verwijst naar de uitspraak ‘dat vreemdelingen de muren (van de Synagoge) zullen herbouwen’. Op de keerzijde staat een uit het water gerezen leeuw. Deze houdt een olijftak vast als symbool van vrede en rust. De leeuw verwijst oorspronkelijk naar de leeuw van Juda. Daarachter vaag de contouren van de te herbouwen synagoge.
Op de golven N(umismatische) K(ring) Z(eeland) en de jaartallen (19)68 en (19)93.

Daarnaast heeft Chris Rutten een door hem gemaakte kopie in zilver van een pelgrimsinsigne overhandigd. Dit veertiende-eeuwse insigne gemaakt t.b.v. de bedevaartskapel gewijd aan Onze-lieve-vrouwe ter Potterie in Brugge is gevonden tijdens de werkzaamheden voor de parkeerkelder aan de Kousteensedijk in Middelburg. Door R.M. van Heeringen is het insigne beschreven in het boekje Geld uit de belt uit 1994. Het is en huisvormige plaquette met in het midden Maria met het Kind. Aan weerszijden de tekst AVE MARIA. Ter hoogte van de voeten aan weerszijden de gotische letter B. Deze kopie van de penning is indertijd uitgereikt aan relaties tijdens het jubileum van de Walcherse Bouwunie (WBU.

Een andere penning die niet in de verzameling mag ontbreken is de jubileumpenning voor het 750-jarig bestaan van de stad Middelburg in 1967.  De diameter van deze bronzen penning is 40,6 mm en weegt 24 gram.

Als laatste heeft Chris Rutten een penning overhandigd die door hem is ontvangen in 1988 tijdens de feestelijkheden in Londen ter gelegenheid van het 400-jarig jubileum van het huwelijk tussen Willem III van Nassau en Mary Stuart. Het Zeeuws Genootschap heeft diverse penningen in de collectie die gemaakt zijn ter gelegenheid van dit huwelijk waarop deze jubileumpenning een mooie aanvulling is.
De zilveren penning heeft een diameter van 30,4 mm en weegt 12,88 gram. Aan de voorzijde staat het gekroonde monogram van Willem en Mary tussen de jaartallen 1688 en 1988, daarboven WILLEM III & MARY, en eronder NEDERLAND – ENGELAND. Op de keerzijde de aankomst in Engeland van de Nederlandse vloot met daarop Willem III, met daarboven hetzelfde gekroonde monogram.

 

Reacties

Eén reactie op “Schenking: Penningen van kunstenaar en oud-burgemeester Chris Rutte”

  1. Marco Olivier schreef:

    Geachte heer/mevrouw,

    Eerstgenoemde penning in het artikel (Focus Veilig 100 jarig jubileum) heb ik in mijn bezit via een kringloopwinkel te Middelburg. Een zijde is ontdaan van zijn patina (gepoetst?), de andere zijde (golven/land) heeft nog wel de patina.
    Missen jullie deze penning soms en is deze per abuis bij een kringloop terecht gekomen? Ik zie graag uw reactie tegemoet en wat nu te doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *