uitgelicht
collectie-
stuk

Munt KZGW in Frans artikel

16 juni 2022

Het is genoegzaam bekend dat de enorme collectie van het KZGW ook buiten de Zeeuwse en Nederlandse grenzen bekend is. Vorig jaar nog was een groot aantal stukken uitgeleend aan het MuCEM in Marseille.

Recentelijk is medewerking verleend aan een artikel van de Franse numismaat Christophe Adam. Hij bracht een pas gevonden tremissis, geslagen in Avallon (dept. Yonne, Bourgogne-Franche Comté), onder de aandacht in het tijdschrift van de Société Française de Numismatique als vierde bekende exemplaar.

Het KZGW heeft een van die vier 7e-eeuwse tremisses in de collectie, die gevonden is op het strand bij Domburg. Hij is al in 1854 genoemd in de Tweede Verhandeling door de conservator C.A. Rethaan Macaré (Archief 1856en daarna opgenomen in diverse grote catalogi. Op de voorzijde een hoofd met pareldiadeem naar rechts met daaromheen de plaatsnaam ABALLONE (Avallon). Op de keerzijde een gevoel kruis in de vorm van een gespiegelde chrismon. Daaromheen de naam van de muntmeester BIVLFO MONETARIO.

Het feit dat hij gevonden is bij Domburg is ook een voorbeeld van de grote hoeveelheid handelscontacten die bestond in het vroeg-middeleeuwse Walichrum, de in zee verdwenen belangrijke handelsplaats.

>> Klik hier voor de publicatie.

De munt wordt binnenkort opgenomen in de Collectie Online onder nummer GM7561.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *