uitgelicht
collectie-
stuk

Kerncollectie Zeeuws Genootschap aangewezen als cultuurgoed van nationaal belang. 

25 oktober 2017

Wij zijn bijzonder verheugd u mee te kunnen delen dat Minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op grond van de Erfgoedwet 2016 delen van onze collectie heeft aangewezen als beschermd cultuurgoed. Naast alle objecten uit de oudste collectie (verzameld voor ca. 1804), zijn ook een aantal belangrijke andere voorwerpen tot nationaal erfgoed verklaard.

Dit betekent een nationale erkenning van het grote belang van de collectie van het Zeeuws Genootschap. In totaal gaat het om meer dan 300 stukken.
Het is voor het eerst dat objecten in Zeeland vanuit de overheid wettelijk worden aangewezen als beschermd cultuurgoed.

Concreet houdt dit in dat de aangewezen onderdelen van onze collectie worden opgenomen in het Nationale Register Beschermde Cultuurgoederen. Verplaatsing van deze cultuurgoederen binnen en uit Nederland moet gemeld worden aan de Erfgoedinspectie.

De meeste van deze voorwerpen zijn door het Genootschap in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum. De andere zijn in bruikleen bij het Zeeuws Archief, de ZB|Planbureau en bibliotheek van Zeeland en de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland.

Aangewezen als beschermd cultuurgoed zijn onder meer:

 • Het planetarium van Johan Adriaan van de Perre (1738-1790)
 • Het schelpenbuffet van Job Baster, geneesheer te Zierikzee ( 1711-1775)
 • De Egyptische mummie van Adriaan Moens (1782)
 • Kaarten, aantekeningen en mineralen uit Tibet en Nepal afkomstig van ontdekkingsreiziger Samuel van de Putte (1690-1745)
 • De altaarsteen voor de godin Burorina, waarschijnlijk gevonden op het strand in Domburg in 1647
 • Een Romeinse drinkschaal van witte krijtaarde, geschonken aan het Genootschap in 1777
 • Een groot aantal stukken uit de naturaliaverzameling
 • Het touwslagerswiel waar Michiel de Ruyter aan draaide
 • Gebruiksvoorwerpen en kledingstukken van de Zwartvoetindianen, in 1932 geschonken aan het Genootschap door Meinard Sprenger (1860-1951)
 • De Roman-Visscheratlas uit 1662
 • De zilveren puntschaal geschonken aan luitenant-admiraal Johan Evertsen (1600-1666) naar aanleiding van zijn overwinning op de Duinkerker kapers
 • Het evangelie van Mattheus in de Malabaarse taal, gedrukt te Colombo in 1741.

Deze aanwijzing van de minister stimuleert ons om in samenwerking met onze bruikleennemers met nog meer inzet te werken aan onze bijzondere collectie.
Uw steun in de vorm van uw lidmaatschap van het Zeeuws Genootschap blijft daarvoor onmisbaar.

Het bestuur.

 

Lees ook het artikel uit de PZC Kerncollectie nationaal erfgoed Pzc 27102017

 

En bij Omroep Zeeland: http://www.omroepzeeland.nl/nieuws/101664/Van-planetarium-tot-mummie-deze-stukken-zijn-nu-nationaal-erfgoed

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *