uitgelicht
collectie-
stuk

Direct bewijs zestiende-eeuwse rederijkerskamer Kloetinge

3 november 2023

Tot nu toe was het bestaan van een Kloetingse rederijkerskamer bekend, maar meer dan een summiere vermelding in een register was er tot op heden niet gevonden. In het lopende onderzoek naar de Zeeuwse rederijkerscultuur is nu direct en aantoonbaar bewijs gevonden voor de aanwezigheid van een rederijkerskamer in de zestiende eeuw in Kloetinge.
De opgespoorde inventarissen geven naast direct bewijs tevens belangrijke inhoudelijke informatie.  Er wordt vermelding gedaan van namen, bedragen en activiteiten van de Kloetingse rederijkers. Zo zouden zij in 1598 bij Jan Ponce eten en drinken hebben afgenomen en in 1618 op de ‘Goeschen ommeganck’ hebben gespeeld. Deze activiteiten werden financieel ondersteund door het stadsbestuur van Goes. Lees meer

 

Beeld: betaling aan Ian Ponce in
Inventaris, de archieven van de gemeente Kloetinge, 1570-1969, GoeseInventarissen nr. 13