uitgelicht
collectie-
stuk

Anonieme schenking van bijzonder manuscript aan Zeeuws Genootschap

26 oktober 2018

Namens de anonieme gever overhandigde Matthijs Snouck Hurgronje afgelopen woensdag in de Zeeuwse Bibliotheek de twee delen van een uniek handschrift aan Hugo Schorer, voorzitter van het Zeeuws Genootschap.

Het manuscript is getiteld: Vaderlandsche Historie, Behelsende de Geschiedenissen der nu Vereenigde Nederlanden Kortelijk Geschetst, volgens de Plaatjes in dit werkje gevoegt, En uit geloofwaardige Schrijvers Samengesteld. Middelburg 1786.

De inhoud is een verkorte geschiedenis van Nederland vanaf ‘eene Eeuwe voor onze gemeene Tijdrekening’ tot 1786 op basis van verschillende (gedrukte) bronnen, geschreven door de Middelburger Jan Lathouwer (1732-1800), die o.a. binnenvader (hoofd) van het weeshuis was en bestelmeester van de ‘goederen die dagelyks aankomen met de beurtschepen van Gouda’.

In dit curieuze en fraai geschreven handschrift dat Jan Lathouwer ‘uit liefhebberij’ maakte, staan talloze mooie gravures afkomstig uit almanakken uit zijn tijd.

Bij de aanwinsten meer informatie over deze mooie schenking.

Het Zeeuws Genootschap zal deze zeer waardevolle aanwinst in bruikleen geven aan de ZB | Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *