uitgelicht
collectie-
stuk

KZGW: het nieuwe logo en de wereldkaart

Het Zeeuws Genootschap is opgericht in 1769. De rots in de woelige zee met de zeven muzen werd het symbool. De muzen staan voor de vrije kunsten en wetenschappen. De rots is hun veilige werkplek en het opschrift kan vrij worden vertaald met: ‘Zij schitteren te midden van de golven’. De muzen én de gedachte erachter keren vandaag, 252 jaar later, terug in het nieuwe logo van het Genootschap. Gestileerd en geschikt voor alle moderne communicatiemiddelen. Niet langer alleen drukwerk, maar steeds meer het internet als belangrijkste informatiedrager. De muzen keren ook terug in onze nieuwe missie: ‘Wij laten Zeeland schitteren’.

De 1.400 leden en de 80 vrijwilligers van het Zeeuws Genootschap dragen Zeeland in hun hart en vormen met elkaar de rots der muzen. Door middel van onze collecties, boeken, tijdschriften, exposities, lezingen, concerten, video’s en congressen laten wij de indrukwekkende Zeeuwse cultuur en geschiedenis zien, zowel binnen de provinciegrenzen als ver daarbuiten. Het Genootschap is dé autoriteit op het gebied van de Zeeuwse kunsten en wetenschappen.De wereldkaart representeert het internationale karakter van onze collecties: ze komen uit de hele wereld, maar hebben wel met elkaar gemeen dat ze te maken hebben met Zeeland en de Zeeuwse cultuur en geschiedenis.

De wereldkaart vindt u ook in de Collectie Online, maar dan interactief: via de kaart kunt u de objecten opzoeken. Omgekeerd werkt het ook: wanneer u iets zoekt via de zoekmachine kunt u direct de geografische herkomst ervan zien. De kaart zal de komende tijd ook te zien zijn in onze brochure en – in versimpelde vorm – op de website.

Het nieuwe logo en de wereldkaart stralen ook de koers uit voor de komende jaren. Hierbij gaan communicatie en onderzoek een grote rol spelen: (1) het via het Zeeuwse onderwijs interesseren van de jeugd voor de geschiedenis van Zeeland aan de hand van onze enorme collectie van ruim 200.000 museale objecten die is ondergebracht bij verschillende musea, bibliotheken en archiefdiensten in de hele provincie, (2) het versneld doorgaan met het digitaliseren van deze collectie, zodat er een digitaal museum ontstaat dat in omvang kan wedijveren met de grootste ter wereld en (3) het vergroten van de maatschappelijke relevantie van onze activiteiten.


De ontwikkeling van het nieuwe logo is mede
mogelijk gemaakt door: