uitgelicht
collectie-
stuk

Dirksen, W., Gezag en geld in Zeeland 1572-1576

De eerste vier jaar van de Nederlandse Opstand (1572-1576) waren voor Zeeland van bijzonder belang. In die cruciale periode tussen de Revolte van 1572 en de Pacificatie van Gent in 1576 ontstonden in de Scheldedelta nieuwe gezagsverhoudingen. Door staatkundige veranderingen in Zeeland werd het fundament gelegd van het souvereine gewest Zeeland tijdens de Republiek.

Lange tijd is de belangstelling voor het staatkundig bedrijf in de begintijd van de Opstand uiterst gering geweest. De regeringsvorm van de Republiek der Verenigde Nederlanden werd afgedaan als ‘particularisme’, de mentaliteit om het belang van de eigen stad of het eigen gewest hoger te stellen dan het belang van een breder verband, zoals de gezamenlijke Nederlandse gewesten of de Republiek. Onder de regeringsvorm van de Republiek heeft het maatschappelijk leven echter gebloeid als nergens anders in Europa.

De centrale vraagstelling in deze belangrijke publicatie is hoe het gewestelijk gezag in Zeeland in de beginjaren van de Opstand ontstond. Het gaat daarbij om rechtshistorische onderwerpen waarbij ook juridische onderwerpen op het terrein van de openbare financiën aan de orde komen. Aan de hand van uniek bronnenmateriaal uit binnen- en buitenland analyseert de auteur van Gezag en Geld in Zeeland minutieus en trefzeker de snelle opmars van de Staten van Zeeland, waarin de Zeeuwse steden domineerden, als belangrijkste machtsfactor in het gewestelijk bestuur.

In Holland en Zeeland hebben de Staten een republikeins staatsbestel ingericht zonder een principiële keuze voor een republiek te maken.

Deze belangwekkende en lijvige studie, die het resultaat is van bijna veertig jaar gedegen onderzoek, behoort tot de kwalitatief meest hoogstaande werken die er in de afgelopen decennia over de Zeeuwse geschiedenis zijn verschenen. Nooit eerder werd zo uitgebreid gepubliceerd over deze belangwekkende periode uit de Zeeuwse én Nederlandse geschiedenis van de Opstand en de Zeeuwse overheidsfinanciën.

Dirksen, W., Gezag en geld in Zeeland 1572-1576. Van Revolte tot Pacificatie. Verschenen in de reeks Werken van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Deel 18. Middelburg, 2018.

Gezag en Geld in Zeeland telt ca. 850 pagina’s en kost in de boekhandel € 58,00. Bestellen kan ook rechtstreeks bij het Zeeuws Genootschap.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *