uitgelicht
collectie-
stuk
Naam
Cornelis Marinus van de Graaf
Werkzaam als
drukker, boekverkoper, papierhandelaar
Periode
1777-1800
Adres
Plaats(en)
Uithangbord
Hoek Groote Markt en Kerkstraat Veere
Biografie

 

Leven
 • 1753, geboren ca. 1753.
 • 1774 Van de Graaf wordt poorter van Veere als hij 21 jaar is en komt uit Middelburg als boekbinder.
 • 1784 Op 1 oktober 1784 trouwt Van de Graaf als weduwnaar met Cornelia Verdonk. Zij overlijdt op 1 januari 1806 in de Sint Pieterstraat te Middelburg, 27 jaar oud.
 • 1784 Toetreding als lid tot het edelen Handbogenhof en drukt zeker tot 1794 de jaarlijkse naamlijsten.
 • 1785-1800 Lid van rederijkerskamer Missus Scholieren te Veere met de zinspreuk Altijd Graaf – ’s weerelds slaaf.
 • 1796 Van 1796-1798 Voorzanger Grote Kerk te Veere.
Beroep
 • 1777 vanaf 1777 drukker, boekbinder, papierverkoper.
 • 1777 Van de Graaf en boekverkoopster Dina de Visscher (1797), weduwe van Martin Gaeswijk, geven samen een ordonnantie uit.
 • 1786 Vanaf 1786 stadsdrukker van Veere.
Bijzonderheden

——————————————————————————–

In 1790 schenkt de Veerse drukker Cornelis Marinus van de Graaf zijn boekje Iets van Henri Antoni Tollé met een begeleidend briefje aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Daarin vermeldt hij dat hij zichzelf het drukkersvak heeft aangeleerd en vergelijkt zich vervolgens met Laurens Jansz. Coster.

——————————————————————————–

Na de dood van Cornelis Marinus vande Graaf wordt zijn handel – boeken, de boekdrukkerij, een plaatdrukpers en boekbindersgereedschappen – geveild te Veere op 23 en 24 september 1800 in zijn huis op de Markt in Veere. De catalogus van deze veiling werd gedrukt door de boekverkoper J.C. Altorffer uit Middelburg. Het volgende is daarover bekend:

 • Zanders koopt 300 exemplaren van Bruinings Tweetal Biddagsleeredene, 296 exemplaren van Bruinings Proeve van Mengelpoezy en 208 exemplaren van Iets van Tollé.
 • H. van Osch koopt een onbeken aantal exemplaren van Beronicius’ Boeren- en overheidtstrijd.
 • J.C. Altorfer koopt 48 exemplaren van De nieuwe Zeeuwsche Speelwagen met vervolg.
 • De plaatdrukpers wordt verkocht aan I. de Winter.
 • De boekdrukkerij wordt niet in veiling gebracht.
 • De opbrengst is 109 pond, 6 schellingen en 8 grooten minus 10% venduloon.

Bron: Handschrift 3596, eigendom Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen in beheer bij de Zeeuwse Bibliotheek te Middelburg.

——————————————————————————–

Fondslijst

 

Zonder jaartal
 1. Reglement op de schoolen, binnen de stad Vere, Vere, C.M. van de Graaf, bookseller, [last quarter 18th century].
 2. De nieuwe vermakelijke Zeeuwsche speel-wagen, tot vermaak der Zeeuwsche speele-reiders, 2nd impression. — Veere, printed by C.M. van de Graaf, [late 18th century].
 3. Vervolg op De nieuwe vermakelijke Zeeuwsche speelwagen, Veere, printed by C.M. van de Graaf, [late 18th century].
 4. Klein Campveers gebedeboekje. Zeer nuttig in alle huisgezinnen en tot gebruik der schoolen, Veere, C.M. van de Graaf, bookseller, [late 18th century].

 

Met jaartal
 1. 1774 De reizende Haagsche advocaat. Verhandelende al het geen wat hy in zyn reizen hoort en ziet, van deeze en geene passagiers. / By N.H. [= Nicolaas Hoefnagel], Alkmaar, sold by wed. Maag and zoon, Amsterdam, sold by Selleger […], Arnhem, sold by Moeleman [etc.], 10 Jan. – 1 Aug. 1774. Cornelis Marinus van de Graaf is wederverkoper.
 2. [1777]  Ordonnantie, waar naar de schippers der stad Vere in de beurt-vaart op Holland hun moeten reguleeren, Vere, C.M. van de Graaf and D. de Visscher.
 3. [1777] Lykreden by gelegentheid van den val der societeiten, in Zeeland opentlyk uitgesproken in het hofje Onrust binnen Middelburg. / By Alexander Inventus, ‘sHage, sold by van Drecht, Leyden, sold by Hogeveen jr., Amsterdam, sold by Doll [etc.]. Cornelis Marinus van de Graaf is wederverkoper.
 4. [1782] Invallende gedagten onder het lezen van den Noodwendigen uitstap, door Cornelis de Korte geplaatst, voor den Brief aan zyne kinders. / By Een landzaat in het eiland Walcheren, For the autor, Vlissingen, Corbelyn […], Middelburg, Gillisen and zoon […], Veere, de Graaf [etc]. Cornelis Marinus van de Graaf is wederverkoper.
 5. [1783] Notitie van een puike party goederen en koopmanschappen, geladen geweest in het Engels prysschip Thé Pomona, welke alle verkogt zullen worden binnen de stad Veere, op den […] mey 1783 […] door […] Pieter Haak Steenhart, Veere, C.M. van de Graaf bookseller.
 6. [1792] Ordonnantie op de kraan, der stad Vere in Zeeland, Gorinchem, printed by C.M. vande Graaf.
 7. Wordt vervolgd.
 8. 1790 Naamlyst der leden van het Hantbogen Hof te Vere (plano).

 

>> Terug naar de database met drukkers, uitgevers en boekverkopers.