uitgelicht
collectie-
stuk

Middeleeuwse houten gevel Middelburg gerestaureerd

13 mei 2015

De historische houten gevel achter het pand aan de Wagenaarstraat 1 in Middelburg is gerestaureerd.
De gevel dateert uit de middeleeuwen en behoorde bij een pand aan de Lange Delft. De houten gevel vormt een belangrijk stuk cultureel erfgoed en is eigendom van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Volgens het Genootschap is het één van de weinige gevels uit de middeleeuwen die in ons land bewaard zijn gebleven.

Na een inspectie door de Monumentenwacht bleek dat de gevel toe aan een nieuwe restauratie. Die is de afgelopen maanden uitgevoerd door aannemer Mesu uit Middelburg. Volgens Wim Mesu is de gevel klaar op de schilderbeurt na. Die wordt de komende weken uitgevoerd.

De gevel is afkomstig van een pand aan de Lange Delft in Middelburg en is in 1888 door de eigenaar van het pand, mevrouw Van Benthem Jutting-van den Broecke, aan het Genootschap geschonken. De gevel kreeg een museale plaats aan de westzijde van het pand Wagenaarstraat 1, dat het Genootschap in datzelfde jaar had aangekocht. Dit pand is tot 1976 in gebruik geweest als museum voor de Genootschapscollecties. Een grondige restauratie van de gevel vond plaats in 1990, waarbij hij werd hersteld in de staat zoals hij er na de restauratie in 1875 uitzag.

Een uitgebreid artikel over de geschiedenis van de houten gevel en de restauratie in 1990 is te vinden in Archief 1992. Welke u nog kunt nabestellen op het secretariaat.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *