uitgelicht
collectie-
stuk
Yerseke
Auteur(s) op 30 augustus 2023
Trefwoord(en) , ,
Discipline(s) ,

Terug naar Rederijkers in Zeeland


Naam onbekend


Zinspreuk: niet bekend
Patroonheilige: niet bekend
Vroegste bronvermelding: 18 maart 1595
Bron: RAZE 2881 fol 81
Laatst bekende bronvermelding: 20 juni 1598
Bron: RAZE 2882 fol 23
Blazoen: niet bekend

Geschiedenis:
Alle informatie hieronder is afkomstig uit de schepenaktenboeken van de vrijwillige rechtspraak van de vierschaar van Yerseke. De beschreven periode omvat de jaren 11 maart 1595 – 20 juni 1598. Er is steeds sprake van het gilde van Rhetorica zonder nadere plaatsaanduiding, maar aangenomen mag worden dat het om de rederijkerskamer uit Yerseke gaat. Als het om een kamer uit een andere plaats gegaan zou zijn, was dit zeker vermeld.

Enkele van de genoemde namen zijn mogelijk verbonden aan de kamer:
Marijnus Iacobsen Roome, gildelid, vanwege zijn schuld aan de kamer;
Paulus dignusse, Roome, gildelid, vanwege zijn schuld aan de kamer en zijn vertering in de kamer;
Jacob Adriaansen Boom. Treedt vermoedelijk op namens de kamer, deken? Uiterst onzeker.

Alle eisen zijn betalingen voor het gilde van Rhetorica, behoudens de laatste waar het gilde zelf een schuld heeft.


Bronnen

Bibliografie/Literatuur: De folianummers zijn afkomstig uit de transcriptie van de schepenaktenboeken van de vrijwillige rechtspraak door A.J. Witte uit Kapelle in 1991. Witte heeft ze zelf aangebracht, want de manuscripten zijn ongefolieerd.

Archivalia:
Zeeuws Archief (ZA), toegang 10, Rechterlijke, Weeskamer en Notariële Archieven Zeeuwse Eilanden (RAZE), RAZE 2881 (1594-1598).
NB Fol. 81 (11 maart 1595) = scan 43 links; fol. 85 (18 maart 1595) = scan 45 links; fol. 88 (23 maart 1595) = scan 46 rechts; fol. 195 (4 mei 1596) = scan 100 rechts

Ibidem RAZE 2882 (1598-1600). NB Fol. 23 (20 juni 1598) = scan 15 rechts.

Varia

Blog 102 (20 mei 2023): Yerseke, een nieuw gilde van Rethorica.

Laatst bijgewerkt 10 februari 2024.

Terug naar Rederijkers in Zeeland