uitgelicht
collectie-
stuk
Snippers 07
Auteur(s) op 19 januari 2020
Trefwoord(en)
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

Aanvullingen Schatkamer

  • Het geheugen van Nederland heeft een nieuw adres. Tik eens een plaatsnaam in of een trefwoord. De resultaten zijn vaak verrassend. Zoeken in het Nationaal Archief doe je via www.gahetna.nl.
  • Voor gratis scans uit de archieven van Brabant kun je terecht op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum: de BHIC. Het vormt het geheugen van Brabant. Op de site vind je instructies over hoe je de scans kunt aanvragen.
  • De Handelingen der Maatschappij voor Geschiedenis en Oudheidkunde te Gent (MGOG) zijn online in te zien of te downloaden. Downloaden kan per (half)jaarboek of per artikel. Het is een site van de universiteit van Gent. De handelingen verschijnen al sinds 1894 en bevatten artikelen in het Frans en in het Nederlands.
  • Periodieken van de Koninklijke Vereniging van Archivarissen kunnen geraadpleegd worden via https://kvan.courant.nu. Beschikbaar zijn: Nederlandsch Archievenblad (1892-2007), Jaarboeken (1999-2018) en Archievenblad (1996-2015).

Aanvullingen evenementen

1470 Hulst

In het kader van de ommegang met Pinksteren
DeelnemersMiddelburg (4 deelnemers)

Item bet[aelt] de vier spellende[n] va[n] der
stede va[n] myddelbourch die te sinxene
voor scep[e]n[en] Inde o[m]meganc spelde[n] viij s[chellingen] iiij d[eniers]
______________________________
Bron: SA Hulst 95 Stadsrekening 1468 1469, f. 36r.

1475 Hulst

Presentwijnen op 18 augustus 1475
Deelnemersghezellen vanden Retorike van Brussel
______________________________
Bron: SA Hulst 102 Stadsrekening 1475 1476, f. 20v.

1483 Brussel

Esbattementen (annex schieten)
UitgenodigdMiddelburg – Oudenburg
______________________________
Bron 01: Bruaene, A.L. van, Om beters wille. Rederijkerskamers en de stedelijke cultuur in de Zuidelijke Nederlanden (1400-1650), 3 delen, Gent 2003-2004 (dissertatie), Band 3: bijlagen, p. 360.
Bron 02: E. Feys en D. Van de Casteele, Histoire d’Oudenbourg, accompagnée de pièces justificatives comprenant le cartulaire de la ville et de nombreux extraits des comptes communaux. Brugge 1878, deel 2, p. 472.

1562 Hulst

Collegiaal bezoek tijdens de kerstdagen
Deelnemers: den guldebroeders vanden Retorycke van Stekene
______________________________
Bron: SA Hulst 167 Stadsrekening 1562 1563, f. 36v.


De retoressen op bezoek

1602 Veere

Op bezoek in herberg Inden Swanen
Deelnemers: twee retoressen van Brouwershaven
NB Bij retoressen zal het om vrouwen gaan!
______________________________
Bron: Zeeuws Archief 2515 Kamer van Retorica ‘Missus scholieren’ te Veere, inv.nr. 3: 1590-1659, 1602, f. 40r.

1604 Veere

Op bezoek jnde Swaene met verzoek
De cnape van In minnen groeyende bezocht Veere met enkele metgezellen met het verzoek aan de prins van de Veerse kamer of deze de prins van Middelburg wilde uitnodigen.
DeelnemersMiddelburg
______________________________
Bron: Zeeuws Archief 2515 Kamer van Retorica ‘Missus scholieren’ te Veere, inv.nr. 3: 1590-1659, 1604, f. 45r.

1605 Veere

kermisbezoek (op uitnodiging van Hessen, de burgemeester van Middelburg)
Deelnemers: enige confrères uit VlissingenDomburg en Middelburg
______________________________
Bron: Zeeuws Archief 2515 Kamer van Retorica ‘Missus scholieren’ te Veere, inv.nr. 3: 1590-1659, 1605, f. 49v.

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *