uitgelicht
collectie-
stuk
Snippers 02
Auteur(s) op 5 juli 2015
Trefwoord(en) ,
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

Zeeuwse tijdschriften

Tijdschriften uit Zeeland zijn te raadplegen via Tijdschriftenbank Zeeland. Op de startpagina is te lezen welke tijdschriften gedigitaliseerd zijn. Jammer is dat in verband met het auteursrecht veel tijdschriften niet on line te raadplegen zijn. Voor zover dat wel het geval is, betreft dat de periode tot 1940. De rest (ook vanaf 1940) kan geraadpleegd worden in de Zeeuwse openbare bibliotheken en in alle openbare bibliotheken in Nederland. Ook op de site van de Zeeuwse bibliotheek is een overzicht te vinden van de gedigitaliseerde tijdschriften. Het blad Archief van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen is gelukkig wel on line te raadplegen en wel over de periode van 1769-1939. Zowel afbeeldingen als tekst zijn per pagina te downloaden.

Inmiddels kunnen periodieken van na 1939 volop online geraadpleegd worden. De meest recente jaren kunnen evenwel nog niet geplaatst zijn.

Oud-Vossemeer

De gemeentearchivaris van de gemeente Tholen, de heer F. van den Kieboom, heeft laten weten dat het “vermiste” rederijkersbord van Oud-Vossemeer is gevonden in de kast in het Ambachtsherenhuis. Bijgaand de foto’s van de voor- en achterzijde. De achterzijde is behoorlijk gehavend.

    
Voorzijde                                                    Achterzijde

Over het Ambachtsherenhuis in Oud-Vossemeer kunt u meer informatie vinden op de website van de Ambachtsheerlijkheid van Oud en Nieuw Vossemeer en Vrijberghe.

REMLT

In teksten kun je namen tegenkomen die je niet (direct) kunt thuisbrengen. De volgende naamlijst kan dan mogelijk een oplossing bieden. Het Repertorium van Eigennamen in Middelnederlandse Literaire Teksten (REMLT) is een multimediale encyclopedie van eigennamen die voorkomen in Nederlandstalige literaire – dus niet in ambtelijke of wetenschappelijke (artes) – teksten, geschreven gedurende de late Middeleeuwen. De geschreven literatuur in de Nederlandse volkstaal begint ruwweg in de dertiende eeuw. Het REMLT hanteert als eindgrens circa 1600. Alles wat er in die periode geschreven is aan epiek (in verzen en proza), lyriek, drama en genres daartussenin zoals bijvoorbeeld strofische gedichten en refreinen, komt in aanmerking voor opname in het REMLT. Onder eigennamen wordt verstaan de individualiserende naam van een mens, een dier, een engel, een duivel, een reus, een dwerg, een fee, een man, een vrouw, een kind, een stad, een land, een burcht, een huis, een herberg, een wapen, een schip enzovoort.

Het REMLT is ondergebracht op de website van Digitale Bouwstoffen voor de Geschiedenis van het Nederlands. Het repertorium kunt u downloaden in pdf per letter of per compleet alfabet.

Delpher

De website Delpher werkt voortdurend aan veranderingen. Een interessante toevoeging is de informatie pop-up over historische spellingsvarianten bij uitgebreid zoeken. De varianten verschijnen alleen in de uitgebreid-zoeken-modus die standaard staat ingesteld. Je kunt hem uitschakelen via instellingen (het rad rechtsboven). De getoonde varianten kun je naar believen uitschakelen. Of dit handig gereedschap is, zal blijken uit het gebruik. Als je alle varianten laat aanstaan, kun je een onnoemelijk aantal resultaten krijgen. Ook de beschikbare varianten of de werking ervan is wennen en zal ongetwijfeld leiden tot aanpassingen en/of aanvullingen.

Enkele voorbeelden bij uitgebreid zoeken:
processie: varianten: processies, processiën; resultaat: ruim 1000 boeken, ruim 60.000 krantenartikelen.
Den Bosch: varianten: bos, bosch, boschjens, bosschen, bossen; resultaat: ruim 10.000 boeken, bijna 18.000 tijdschriften. Ontbrekende varianten: ‘s-Hertogenbosch, bosken. Varianten op plaatsnamen zijn er niet. Dus je moet apart blijven zoeken voor de varianten Zaamslag, Zaemslag(h)(t), Saemslag(h)(t) of Saemslacht.
Kroniek: varianten: kronijk, kronijken, kronijk. Er bestaan echter ook diverse varianten die beginnen met ch. Deze worden niet vermeld.
Kortom: een interessante zoekoptie, maar met de nodige haken en ogen.

Geplaatst door Jan van Loo op 5 juli 2015.

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *