uitgelicht
collectie-
stuk
Rectificatie blog 100
Auteur(s) op 16 februari 2023
Trefwoord(en)
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

Er is abusievelijk een storende fout geslopen in blog 100 over Het Brugse Vrije en De Vier Ambachten. De fout zit in de inleiding en wel daar waar over de negentiende eeuw gesproken wordt. Om de zaak niet verder te verwarren volgt hieronder de herziene inleiding.

Inleiding

In blog 97 staat een aantal veranderingen in 2023 voor Rederijkers in Zeeland genoemd, die inmiddels in gang zijn gezet. Maar sinds kort is er nog meer veranderd. Het onderzoeksgebied is aan de noordkant van Zeeland uitgebreid met Sommelsdijk, omdat die plaats vroeger Zeeuws was. De tijdsperiode die tot nu toe werd onderzocht, is 1400-1650 en dat blijft zo. Wel is ook daarin een wijziging aangebracht in de vorm van een toevoeging. Deze bestaat uit de bestudering van de geschiedschrijving in de negentiende eeuw over de oudere kamers, dus die uit de jaren 1400-1650. Dat roept meteen de vraag op, kan er nog meer veranderd of toegevoegd worden? Welkom in het honderdste blog waarin nieuwe ontdekkingen onthuld worden.

Vrouwe Rethorica op het titelblad van het statuut van Sommelsdijk uit 1624.

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *