uitgelicht
collectie-
stuk
In Memoriam Herbert Mouwen
Auteur(s) op 16 november 2023
Trefwoord(en)
Discipline(s)

Het is al weer geruime tijd geleden dat Herbert Mouwen deel uitmaakte van de projectgroep Rederijkers in Zeeland. Deze week bereikte ons het bericht dat Herbert op 3 november is overleden. Hij is 71 jaar geworden. Blijkens de overlijdensadvertentie is hij onverwacht overleden, vol van plannen en nog midden in het leven.

‘Vol van plannen’ is zoals wij Herbert kennen, vooral daar waar het om toneel ging. Dat was de reden dat hij bezig was met een onderzoek naar de rederijkers van ‘s-Gravenpolder en met name naar de overgeleverde toneelrollen van ‘Het geselschap der Violieren’. Hij had hierover al enkele hoofdstukken geschreven, die hij presenteerde aan de Hurgronjegroep. Dit was een groep die onder leiding van Arjan van Dixhoorn resultaten van elkaars onderzoek besprak. Het onderzoek had tot doel om uit te monden in een dissertatie. Op enig moment kwam Herbert voor de keus te staan om verder te werken aan zijn onderzoek of om ermee te stoppen. Hij verkoos het laatste. Een verdere verwerking binnen de rederijkersgroep bleek ook te complex. Dus trok Herbert zich terug uit de projectgroep en heeft hij uiteindelijk al zijn materiaal aan Arjan van Dixhoorn overhandigd. Hij heeft mij later toevertrouwd, dat het stoppen aanvankelijk lastig was, maar dat het hem uiteindelijk goed deed. En het toneel? Hij was recensent bij Literair Nederland en bij Meander en een krant, maar het belangrijkste was, dat hij weer toneel regisseerde. Hij had het weer naar zijn zin.

We wensen zijn familie sterkte bij het verwerken van dit onverwachte verlies en geven Herbert zelf het laatste woord. (Overgenomen uit de overlijdensadvertentie).

Eindelijk zwijgt het ruisende bos,
het donkerte wordt lichter aan de
binnenkant, de klankloze taal van
de bladval spreekt me aan maar
het serene van de dicht op elkaar
staande bomen, het aroma van
het zompige mos, het theater van
een fragiele herfst herken ik niet

Plicht laat me los, vertrokken uit
de volle stad, het lege leven, zoek
ik een weg in enige overgebleven
dromen, achtergelaten verhalen,
verzonnen beelden, loze zinnen,
het dichterlijke schud ik van me af

Herbert Mouwen

Jan van Loo, 13 november 2023.