uitgelicht
collectie-
stuk
Nadere toegang op de personen waarvan boedelinventarissen en rekeningen uit de zestiende eeuw bewaard zijn gebleven in het weeskamerarchief van Zierikzee en het archief van de Rekenkamer in het Zeeuws Archief

Een deel van deze stukken is digitaal te raadplegen op www.zeeuwsarchief.nl. Zie voor de uitwerking van dit materiaal: Katie Heyning, Turbulente tijden, zorg en materiële cultuur in Zierikzee in de zestiende eeuw, Hilversum 2017

 

Afkortingen:

GASD                Gemeentearchief Schouwen-Duiveland
ZA                     Zeeuws Archief

 

Afgekorte literatuur:

C.M. van Hoorn, Levinus Lemnius en Willem Lemnius, twee zestiende-eeuwse medici, tweede gedeelte, in: Archief, mededelingen van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen 1972/73, 117-150

  1. Rooze-Stouthamer, Hervorming in Zeeland (ca. 1520-1572), Goes 1996
  2. de la Rue, Geletterd Zeeland, Middelburg 1734
  3. de la Rue, Staatkundig en heldhaftig Zeeland, 2e druk, Middelburg 1741
  4. Schillings, Matricule de l’université de Louvain, dln. 2-4, Brussel 1946-1961

A.P. van Vliet, Adriaan Willem Simonsz. (ca 1550-1597) admiraal van Zierikzee, in: Kroniek van het land van de zeemeermin (Schouwen-Duiveland) 35 (2010) 19-34

P.D. de Vos, De grafschriften der voormalige St. Lievensmonsterkerk te Zierikzee met een plattegrond dier kerk, Zierikzee 1911

P.D. de Vos, De vroedschap van Zierikzee: van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795, Middelburg 1931


 

A

Abraham Daniels, geboren 1551, zoon van Daniel Dingemans en Janneken Adriaen Cornelis. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1559 onder toezicht van de weeskamer. Voogd vader Daniel Dingemans, oom Cornelis Adriaens. Rekeningen 1559-72. Trouwt 1e circa 1576 met Elisabeth Manmaecker, dochter van thesaurier-generaal van Zeeland Adriaen Manmaecker. Bij haar overlijden op 17 augustus 1583 laat zij twee dochtertjes na: Janneken (5) en Catharijne (2). Woont in een dubbelhuis in de Middelstraat grenzend aan het stadhuis. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5088, 2618, 1395, 5085

De Vos, Vroedschap, 254

 

Abraham Jan Troost, zoon van schepen Jan Adriaans Troost en Jacomina NN. Komt na het overlijden van zijn vader in 1574 onder toezicht van de weeskamer. Voogd is zijn neef Abraham Daniels. Rekeningen 1577-1588.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 684, 818

 

Adriaen Adriaen Cornelis Brouwer. Lakenhandelaar. Schutter, lid van het kloveniersgilde. Trouwt 1e Janneken Cornelis Jans Baerse (overl. 1564). Blijft na haar overlijden met drie kinderen achter: Jan (6), Ampolonia (3) en Marinus (9 weken). Boedelinventaris met winkelinventaris. Trouwt 2e Appolonia Cornelis Rengers. Overlijdt 1571 in Hoogstraten. Woont in de Middelstrate op de hoek van de Kintstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2630, 5119

 

Adriaen Anthonis, geboren 1561, zoon van Anthonis Pieter Wittes en Neelken NN. Na het overlijden van zijn vader in 1561 onder toezicht van de weeskamer, voogden Mareken Pieter Jacob Moggheweduwe, Willeboort Anthonis en Marinis Claes Jans. Rekeningen 1563, 1569-76. Trouwt Susanna Jan Danckerts van Mannee.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 588, 4028, 4743, 979, 2158

De Vos, Vroedschap, 82

 

Adriaen Bastert, geboren 1580, zoon van raad, schepen en weesmeester Claes Adriaens Bastert en Mayken Willem Pous. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1584 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1586-89. Trouwt 1e 1602 Geertruida Simons Coolman.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 836

De Vos, Vroedschap, 212

 

Adriaen Claes, stuurman. Overlijdt mei 1597. Laat drie kinderen na: Thoonken (6), Jacobmijnken (5), Neelken (3). Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2136

 

Adriaen Claes Hermansz de Huybert, zoon van Claes Hermansz de Huybert en Adriana Adriaen Jan Meus. Schutter. Trouwt Helena Lieven Lenaerts (overl. 1596), dochter van Lieven Lenaert Jacobs en Willemina Huges. Overlijdt 1566, laat dochter Willemina (10) na. Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1956

De Vos, Vroedschap, 39

 

Adriaen Cornelis Coninck (ook (de) Backer genoemd). Zijdelakenkoper. Raad van Zierikzee. Schutter. In 1543 in het register van de tiende penning aangeslagen voor koopmanschappen boven de 1000 carolus guldens. Trouwt 1e Maria de Loose (overl. 1531), 2e Cornelia Christiaans (overl. 1572 of 1573). Overlijdt 14 februari 1573. Naast zijn zoons Cornelis en Jan en zijn dochter Aechte erven de vier minderjarige kinderen van zijn dochter Johanna en Daniel Dingemans. Woont in de Middelstraat. Boedelinventaris met inventaris lakenwinkel en schuldboek.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2622

ZA, Rekenkamer, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak, inv.nr. 1778

De Vos, Vroedschap, 34

 

Adriaen Cornelis Kakelaer, trouwt Lievina Hendrik Maertens, dochter van Hendrik Maarten Simons en Maria de Huybert. Overlijdt 1530, laat minderjarige kinderen na. Woont aan de noordzijde van de haven. Staat van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2670

De Vos, Vroedschap, 9

 

Adriaen Daniels, geboren 1556, zoon van Daniel Dingemans en Johanna Adriaens. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1559 onder toezicht van de weeskamer. Voogden vader Daniel Dingemans, oom Cornelis Adriaens. Rekeningen 1559-72. Trouwt 1586 Neeltje Jan Domisse.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2618, 1395, 5085

De Vos, Vroedschap, 254

 

Adriaan Gillisz Rubbens, afkomstig van Antwerpen, schoolmeester in Bergen op Zoom in De Cleerbessen in de St. Anthonisstraat, daarna schoolmeester in Zierikzee. Trouwt 1e Geertuyt Franchois Volckers (overl. 1585). Blijft na haar overlijden achter met vijf kinderen: Gillis ‘bejaert’, Elyzabeth (Isabeau) ‘bejaert’, Jan 18, Anneken (15), Frans (10). Boedelinventaris. Trouwt 2e 1586 Leenken Diericx Werckendet. Overlijdt Zierikzee 13 nov. 1589, begraven St. Lievensmonsterkerk. Laat uit zijn 2e huwelijk een zoon Pieter (2) na. Boedelinventaris met afrekening.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 1791, 3400

De Vos, Vroedschap, 59

De Vos, Grafschriften, 10 nr. 128

 

Adriaen Heynens, scheepstimmerman. Schutter, lid van het Sint Sebastiaansgilde. Overlijdt 1554. Laat minderjarige kinderen na: Jacob, Lenaert, Mareken, Neelken. Woont op de Huenaersdijck buiten de Noordhavenpoort. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4719

 

Adriaen Jacobs (’t Gasthuys), geboren 1573, zoon van Jacob Adriaen Dane en Neelken Cau. Komt na het overlijden van zijn vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Bartholomeus Cau. Rekeningen 1578-80. Trouwt 1595 Toontje Rochus Lieven Engels.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 743, 1416

De Vos, Vroedschap, 131

 

Adriaan Jans, geboren 1563, zoon van mr Jan Adriaen Brouwer en Mayken NN. Komt na de dood van zijn vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen van voogd Jacob Wisse Danckerts van 1578-81, 1591.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 749, 726, 982

 

Adriaen Jans, geboren 1558, zoon van bakker en schutter Jan Willems en Mareken Adriaen Dach. Na het overlijden van zijn moeder in 1569 onder toezicht van de weeskamer, voogd oom Cornelis Adriaen Dach. Rekeningen 1571-81.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

Adriaen Lenerts, schutter. Overlijdt 1541. Woont op Baggershil. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 873

 

Adriaen Lenaerts Hoffer, geboren 1512. Vleeshouwer. Schutter, lid van het kloveniersgilde (1573 deken). Trouwt 1e Sebastiana Lieven Engels. Blijft na haar overlijden in 1567 met vijf kinderen achter: Marinus, Rochus, Jacob, Lenaert (alle meerderjarig) en Cornelis (11). Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris. Trouwt 2e 1568 Thoonken Cornelisdr Roobolle, overleden 1625. Adriaen Lenaerts Hoffer overlijdt in 1586 met achterlating van drie minderjarige kinderen Sara (16), Sebastiane (13) en Neelken (6). Woont 1586 in de Nieustraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 670, 3103

De Vos, Vroedschap, 143

 

Adriaen Lenaerts Poolvoet, trouwt Grietken NN. Overlijdt 16 januari 1574. Laat vier kinderen na: Lijsbeth (12), Cornelis (9), Cathelijnken (6) en Emme (2).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4764

Rooze, Hervorming, 540

 

Adriaen Lieven Hoobicx, 1565-67 onder toezicht van de weeskamer.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4421

 

Adriaen Maerts, zoon van Maerten Laurens en Cunera NN. Zeilmaker. Raad, schepen en weesmeester van Zierikzee. Trouwt 1e Mareken Cornelis Ouweneele (1548-1581), dochter van Cornelis Cristiaens Ouweneele en Sebastiana Mogge. Blijft in 1581 met twee dochtertjes achter: Cunera (4) en Pieternella (2). Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris. Trouwt 2e 1584 Aechtken Rollandt, dochter van Bartel Dierikx en Jorisje Mattheus. Overlijdt 1517.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3295

De Vos, Vroedschap, 256

 

Adriaen Michiels van Capelle, geboren in Langestrate, zoon van Michiel Govertsz van der Capelle en NN. Op 18 december 1562 poorter van Zierikzee. Trouwt 1e Jobken NN, 2e Commerwijf Jacobs. Overlijdt 1561. Laat drie kinderen na. Thonis (9) en Claeswijf (7) uit zijn 1e huwelijk, Jobwijf (1) uit zijn 2e huwelijk. Woont buiten de Noordhavenpoort in De Smacke. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierkzee, inv.nr. 3297

De Vos, Vroedschap, 466

 

Adriaen Pieter Cornelis, zoon van zeilmaker Pieter Cornelis en Mareken Cornelis Ouweneele. Goudsmid, schutter. Komt na het overlijden van zijn vader in 1574 onder toezicht van de weeskamer. Voogd lijndraaier Pieter Cornelis. Rekeningen 1585-93.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 716, 3646

 

Adriaen Rengers, trouwt Anthonie NN. Overlijdt 1592, laat twee minderjarige kinderen na. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2163, 3461

 

Adriaen Rochus Camerlinck, zoon van Rochus Camerlinck. Pasteibakker. Schutter, rederijker. Trouwt Clara Willem Pieters.  Beiden overlijden in 1565, laten dochter Leenken (4) na. Wonen op de Dam. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 414

 

Adriaen Symon Danckerts, schutter. Trouwt Aechte NN. Overlijdt 1534. Laat minderjarige zoon Symon na. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2989

 

Adriaen Willem Simonsz, bastaardzoon van Willem Simonsz en zijn dienstbode Aeltgen Aelbrechts, gelegitimeerd 26 juli 1574. Admiraal van Zierikzee, lieutenant-colonel van het regiment van Zeeland, baljuw van Zierikzee, opperdijkgraaf van de Vier Bannen van Duiveland. Schutter. Trouwt 1582 Geertruyt van Boyemer, dr. van Frederik van Boyemer te Antwerpen (huwelijkse voorwaarden 10 januari 1582). Overlijdt 17 juni 1597, begraven 19 juni 1597 Sint Lievensmonsterkerk. Laat bij zijn overlijden twee minderjarige kinderen na: Perijnken (11) en Willem (8). Zijn weduwe is op dat moment in verwachting en bevalt enkele maanden later van een tweeling Maximilian en Adriaenken, waarvan alleen het meisje enkele maanden in leven blijft. Woont aan de zuidzijde van de haven tegenover de Breede Brug, in het westelijk deel van het tegenwoordige Havenplein 24. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83

De Vos, Vroedschap, 7-8

De la Rue, Staatkundig en heldhaftig Zeeland, 266-268

Van Vliet, Adriaan Willem Simonsz

 

Adriaenken Lievens, geboren 1588, dochter van Lieven Rochus Lieven Engels en Christina Lambrechts. Na het overlijden van haar vader in 1592 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Nicolaas Rochus. Rekeningen 1598-1603. Overlijdt circa 1603 aan de hete ziekte.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 354

De Vos, Vroedschap, 342

 

Adriaenken Admiraels, dochter van admiraal van Zierikzee, Adriaan Willem Simonsz en Geertruyt van Boyemer. Geboren 17 oktober 1597, overlijdt 3 augustus 1598.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83

 

Adriana, weduwe van Simon Jans. Overlijdt 1563. Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1403

 

Adriana Anthonis de Huybert, dochter van Anthonis Hermans de Huybert en Vrouwelijn Willem Simons. Komt na het overlijden van haar vader in 1558 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hermans de Huybert. Rekeningen 1558-1559. Trouwt 1568 Herrent Wisse Peck.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1300, 3013

De Vos, Vroedschap, 40

 

Adriana Betsmans, vermoedelijk dochter van Betsman Adriaens en Cornelie NN. Trouwt goudsmid Heyndrick Hermans (overl. 1586). Raad, schepen en weesmeester van Zierikzee. Zij overlijdt 1562 in het kraambed, na enkele dagen gevolgd door haar pasgeboren zoontje. Wonen noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2157

De Vos, Vroedschap, 108-110

 

Adriana Boeye, geboren 1578, dochter van Jan Cornelis Boeye en Magdalena Lenerts Houtman. Vanaf het overlijden van haar moeder in 1579 onder toezicht van de weeskamer. Voogden: Jan Cornelis Boeye, Marinus Pieter Mogge. Rekeningen 1579-89.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4737, 751, 846, 724, 4778, 4044

De Vos, Vroedschap, 175

 

Adriana van Cranevelt, echtgenote van kuiper Pieter Jan Salomons (overl. 1569). Boedelinventaris op bevel burgemeesters en schepenen 20 mei 1562. Drie minderjarige kinderen komen onder toezicht van de weeskamer. Bij overlijden van haar echtgenoot blijft zij achter met vijf minderjarige kinderen: Jacomijnken (13), Anthonis (11), Saleman (8), Grietken (3 ½) en Pieternella (26 weken). Voogd Jan Salomons (Salemans). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1402, 4779

 

Adriana Daniels, geboren 1555, dochter van Daniel Dingemans en Johanna Adriaens. Komt na het overlijden van haar moeder in 1559 onder toezicht van de weeskamer. Voogden vader Daniel Dingemans, oom Cornelis Adriaens. Rekeningen 1559-72. Trouwt 1586 Adriaen Pieter Dach.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2618, 1395, 5085

De Vos, Vroedschap, 254

 

Adriana van Duyvelandt, geboren 1506, dochter van Cornelis Eewouts van Duyvelandt en Vrouwelijn Nicolaas Arendse. Trouwt 1521 Willem Simonsz (1498-1557), zoon van Simon Maertensz en Helena Willems Kette. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Overlijdt 5 februari 1545, begraven in de Sint Lievensmonsterkerk op 7 februari 1545. Laat tien kinderen na: Simon (22), Vrouwelijn (20), Kataryne (19), Cornelis (17), Neelken (16), Maycken (12), Helena (13), Grietken (10), Nicolaas (6) en Maarten (4). Woont in een dubbel huis aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris 1549.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

GASD, Begraafboeken Sint Lievensmonsterkerk

Archief 1878, 165-211

De Vos, Vroedschap, 4

 

Adriana Hollaere, geboren 1578, dochter van admiraal Lenaert Dierikx Hollaere en Adriana Dach. Na het overlijden van haar vader in 1585 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Joris Pieters. Rekeningen 1585-95. Trouwt 1595 Jacob Laurens de Witte. Overlijdt 6 juni 1627.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3085, 2645, 4000, 2910

De Vos, Vroedschap, 84

 

Adriana Iman Clamper, dochter van Iman Pieter Clamper en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Jan Hobicx. Rekeningen 1534-37. Trouwt glazenmaker Cornelis Jans Cater, zoon van Claes Jan Jacobs Cater en NN. Blijft na zijn overlijden in 1547 met dochtertje Neelken (3) achter. Woont in de Middelstraat op de hoek van de Clockstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4701, 853, 3265

 

Adriana Lenaerts, geboren 1564, dochter van Lenaert Rutsert Betsman en Geertruyt Marinis Willems. Komt in 1573 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer, voogd haar oom Nicolaas Rutsert Betsman. Rekeningen 1573-79, 1581-82.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 280, 2992, 1720, 2416

De Vos, Vroedschap, 47

 

Adriana Ockers, geboren 1551, dochter van Ocker Cornelis Ockers en Kataryne Willem Simons. Komt na het overlijden van haar moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1567-71. Trouwt Jan van Borre. Adriana en Jan van Borre overlijden respectievelijk op 29 en 22 september 1574. Adriana sterft in het kraambed met haar baby. Hun 1 ½ jaar oude zoontje Jan blijft achter. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 298, 3011

De Vos, Vroedschap, 91

 

Adriana van Opstale, trouwt pasteibakker Antonis Mariss. Overlijdt 28 juni 1599. Guido en Hans Beauvois (beide 18), twee kinderen uit een eerder huwelijk delen mee in de erfenis. Woont op de Melkmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1409

 

Adriana Jason Pratensis, dochter van dr. Jason Pratensis en Cornelia Willem Pape. Trouwt chirurgijn Jan Ouwe Jans. Bij haar overlijden in januari 1565 (begraven 28 januari) laat zij vijf kinderen achter: Maria, Mayken (18), Jason (8), Jan (5), Neelken (3). Woont op de Melkmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2672

De Vos, Vroedschap, 243-245

 

Adriana Wouters, dochter van burgemeester Wouter Pieters en Agatha van Zuydlandt. Komt na het overlijden van haar vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer, voogd Pieter Lieven Imans. Rekeningen 1539-46. Trouwt 1e 1557 Adriaan Pieter Claes, 2e Willem Zagarus.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291

De Vos, Vroedschap, 14, 2073

 

Adriane, echtgenote van Cornelis Jan Huygens. Overlijdt 1573 en laat vier kinderen na: Jacob, Marinus, Aeryaenken en Cornelis. Woont in de Nieustraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4030

 

Adriane Claes Hermansz de Huybert, dochter van Claes Hermansz de Huybert en Maria Lieven Wittele. Na het overlijden van haar vader in 1542 onder toezicht van de weeskamer, voogd haar oom Anthonis Hermansz de Huybert. Rekeningen 1552-62. Trouwt 1e Lenart Lenart Houtman, 2e Cornelis Frans Copal.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 929

De Vos, Vroedschap, 39

 

Adriane Loenis. Trouwt 1e NN Heijere, 2e schoenmaker Aert Thonis Vissch. Overlijdt 1584. Laat dochter Berbel Heijere (11) na uit haar 1e huwelijk en Angniete (7), Mayken (5) en Thonis (3) uit haar 2e huwelijk. Woont op de Schuythaven. Boedelinventaris met schoenmakerswinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 944

 

Aechte, trouwt 1e Adriaen Symon Danckerts (overl. 1534). Blijft bij zijn overlijden met een minderjarige zoon Symon achter. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris. Trouwt 2e dijkgraaf van Poortambacht, Jan Hendrikse Rute (Ruyte).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2989

De Vos, Vroedschap, 160

 

Aechtke Cornelis, geboren 1560, dochter van Cornelis Huge Jans en Pauline Lieven Claes. Komt na het overlijden van haar moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1565-67.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4038, 951

 

Aechte Cornelis Jans de Vager, geboren circa 1565, dochter van raad, schepen, thesaurier en burgemeester Cornelis Jan Vager en Dana (Danewijf) van der Lisse. Trouwt 1588 Jan Cornelis Ockers (1562-1599). Blijft na zijn overlijden achter met vier kinderen: Adriaen (9), Aelcken (6), Cornelis (4) en Diericken (1 ½). Woont noordzijde haven. Boedelinventaris. Overlijdt 23 juli 1603. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 497, 1951

De Vos, Vroedschap, 24, 98

 

Aechte Jansdr. Trouwt schutter Hoobick Iemans. Overlijdt 25 december 1572. Laat vijf minderjarige kinderen na: Ieman (11), Daniel (9), Neelke (7), Symke (5) en Mayke (1). Woont Weststrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 595

 

Aechte Willems Borsse, dochter van Willem Borsse en Katelijne NN. Erft in 1561 van haar overleden moeder, die hertrouwd was met Pieter Joris. Later belast met de voogdij over haar broer Jan.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2251, 957, 3192, 5109

 

Aechtken Bartels Rollandt, geboren 1566, dochter van Bartel Dierickx en Jobken Cornelis. Komt na het overlijden van haar vader in 1571 onder toezicht van de weeskamer. Voogd haar broer Dierick Bartels. Rekeningen 1577-85. Trouwt 1584 zeilmaker Adriaen Maerts (overl. 1617).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2684, 2963

De Vos, Vroedschap, 190

 

Aechtken Lenerts Thoot, geboren 1574, dochter van Lenert Iemans Thoot en Mayken NN. Komt na het overlijden van haar vader in 1585 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Huych Jans. Rekeningen 1585-94.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 671, 4700, 4125, 3271

 

Aechtken Pieters, geboren 1577/78, dochter van Pieter Adriaens van Bommenee en Pranke Adriaens. Komt in 1579 na het overlijden van haar moeder onder toezicht van de weeskamer. Voogden vader Pieter Adriaens van Bommenee, Engelbrecht Iman Harinckman. Rekeningen 1583-93.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2218

 

Aert Hubrechts, zoon van Hubrecht Pieter Hubrechtse en Cornelia Bollaert. Chirurgijn. Trouwt Liele NN (overl. 1572). Overlijdt 8 december 1570. Laat vijf minderjarige kinderen na: Jacob (12 ½ ), Pieter (10 ½ ), Mayken (8 ½ ), Janneken (3) en Claaswijf (7 maanden). Woont voor de Breebrugge. Boedelinventaris met inventaris en schuldboeken apothekers- en chirurgijnswinkel. Tweede boedelinventaris met schuldboeken na overlijden van zijn echtgenote in mei 1572.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3356, 2228

De Vos, Vroedschap, 267

 

Aert Thonis Vissch, schoenmaker. Trouwt Adriane Loenis (overl. 1584). Blijft achter met drie kinderen Angniete (7), Mayken (5) en Thonis (3). Woont op de Schuythaven. Boedelinventaris met schoenmakerswinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 944

 

Agatha Cornelis, dochter van Cornelis Willems en Mareken NN. Komt na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer, voogd Quirijn Thonis. Rekeningen 1545.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 837

 

Agatha Cornelis, trouwt schipper Maerten Jans. Overlijdt 1597. Laat vijf kinderen na: Crijnte (14), Jan (12), Mayken (9), Cornelis (7) en Caterijnke (5). Woont zuidzijde haven. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1411

 

Agatha Lieven Lenaerts, dochter van raad en kerkmeester Lieven Lenaert Jacobs en Cornelia Pieters. Trouwt 1e Marinus Hoffer, zoon van Adriaen Lenaerts Hoffer en Sebastiana Lieven Engels. Vleeshouwer. Bij zijn overlijden op 11 november 1572 wonen zij in de Potstraat bij het kerkhof. Geen kinderen. Boedelinventaris. Trouwt 2e Cornelis Iman Harinckman (geb. 1551, overl. na 1610), zoon van Iman Cornelis Harinckman en Maria Hoobick Pauwels. Agatha overlijdt 20 februari 1574 en laat een dochtertje Grietken van zes weken na. Woont nog steeds in de Potstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 835, 4724

De Vos, Vroedschap, 45, 68, 143

 

Agata Lieven Yemansdr, echtgenote van Marinus Joachims, visser. Laat bij haar overlijden in 1564 drie minderjarige kinderen na: Mayken (9), Neelken (4) en Cornelis (1). Woont op de Vissersdijk, boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 728

 

Agata Ocker Jan Anthonis, geboren 1584, dochter van Ocker Jan Anthonis en Livina Nicolaas Willem Simons. Komt na het overlijden van haar moeder onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1597-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4481, 4147

 

Agatha Pieter Zwanedr, dochter van Pieter Zwane en NN. Trouwt Jacob Adriaen Hoffer (1543-1590). Overlijdt 24 januari 1574, laat zoon Sebastiaan (6) na. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3792

De Vos, Vroedschap, 143

 

Agatha Thomas Lenaerts, natuurlijke dochter van raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester Thomas Lenaerts Rinck. Trouwt 1575 Anthonis van Capelle (1552-1618). Testament 12 juni 1592. Overlijdt eind 1595. Laat acht kinderen na: Maycken, Anthonis, Adriaen (vermoedelijk allen meerderjarig), Neelken (14), Lenaert (8), Marten (7), Jobwijf (3) en Thomas (1 ½). Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4817

De Vos, Vroedschap, 138

 

Agatha Willems, dochter van lakenhandelaar Willem Adriaens Laeckeman en Apollonia Berwaerts. Trouwt Ocker Jan Anthonisse (1547-1618), zoon van heemraad van Schouwen Jan Anthonis de Oude en Aechte de Vager. Overlijdt 27 december 1578, minderjarig kind Willemken. Lijst van nagelaten goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5114, 622, 3274

De Vos, Vroedschap, 113

 

Agatha van Zuydlandt, dochter van schepen en burgemeester Cornelis Jan Gillis van Zuydlandt en NN de Roovere. Trouwt 1527 Wouter Pieters. Blijft na zijn overlijden in 1539 achter met zeven minderjarige kinderen: Ariaenken (4), Wouter, Cornelis, Pieter (8), Jan (4), Neelken en Anthonis. Overlijdt 8 augustus 1563. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris 1539 en 1563.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291, 2071

De Vos, Vroedschap, 14, 322

 

Agneta Adriaen Munters, trouwt Jan Matthijs. Overlijdt 1586. Laat twee kinderen na: Anneke (4), Frans (2). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1700

 

Ampolonia Adriaens, geboren 1561, dochter van Adriaen Adriaen Cornelis Brouwer en Janneke Cornelis Jans Baerse. Komt na het overlijden van haar moeder in 1564 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Marinus Pieter Mogghe. Rekeningen 1571-1575.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2630, 5119

 

Andries Cornelis Andries, zoon van tinnegieter en schutter Cornelis Andries en Mareken NN. Komt na het overlijden van zijn vader in 1556 onder toezicht van de weeskamer. Moeder voogd. Rekeningen 1565-72. Overlijdt 1572.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1403

 

Andries Reyniers, schoenmaker. Trouwt Janneke Jans. Overlijdt 8 april 1594. Laat zeven minderjarige kinderen na: Andries (14), Carstian (12), Lysbet (10), Janneken (8), Jan (6), Huybrecht (4) en Susanneken (2). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 913

 

Anna van Borsele, dochter van Wolfert Wolfertsz van Borsele en Magdalena, bastaarddochter van Jan van Cruiningen. Trouwt 1e Engel Dieriks van Lesanen, raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland, 2e Philips Pietersz Herdy, schout van Zierikzee. Overleden 16 augustus 1563, een dag later begraven in de Sint Jobskapel in de Sint Lievensmonsterkerk. Bij haar overlijden in 1563 laat zij vier kinderen uit haar eerste huwelijk na: Engel (meerderjarig), Wolfert (16), Jacquelijne (15) en jonge Engel (14). Deze kinderen staan onder de voogdij van hun halfbroer Jan Engels, raad ordinaris bij het Hof van Holland. Zij bewoont een huurhuis, eigendom van Hieronymus van Serooskerke. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 573, 3045

 

Anna Quirijns (Crijns). Trouwt Wisse Jacobs. Overlijdt 1559. Laat twee minderjarige kinderen na: Levine (4) en Jacob (1 ½).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 746, 760

 

Anneken Claes Herman de Huybert, geboren 1540, dochter van Claes Hermansz de Huybert en Maria Lieven Wittele. Na het overlijden van haar vader in 1542 onder toezicht van de weeskamer, voogd haar oom Anthonis Hermansz de Huybert. Rekeningen 1552-62. Trouwt 5 februari 1563 Bartholomeus Cau (1536-1603).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 929

De Vos, Vroedschap, 39

 

Anneken Claes Maerts, geboren 1561, dochter van Claes Maerts en Witte Claes. Komt in 1561 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1563-64, 1568-71.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 437

 

Anneken van Boschuysen, geboren 1563, dochter van Jasper van Boschuysen en Maria Wisse Herrentse Peck. Na het overlijden van haar vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd moeder, Anthonis van Capelle. Rekeningen over de periode 1573-1577, 1583-1584. Trouwt 1584.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679, 2069

De Vos, Vroedschap, 49

 

Anneken Jobs, geboren 1565, dochter van secretaris en burgemeester Job Claes Imans en Martha Vierling. Na het overlijden van haar vader op 7 mei 1579 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Michiel Rombouts. Rekeningen 1579-85. Trouwt 1e 1585 Pieter van der Lisse, 2e 1588 Jan Ockers, 3e 1592 Cornelis Stevens Cooper. Overlijdt na 1625.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1789, 84

De Vos, Vroedschap, 225

 

Anneke Rochus Hoffer, geboren Norwich 1567, dochter van Rochus Hoffer en Catharina Lieven Lenaerts. Trouwt 1584 Cornelis Bartels Rollandt (1564-1621), zoon van Bartel Dierikx en Jobje Cornelis. Raad, schepen, burgemeester en weesmeester van Zierikzee. Overlijdt 14 januari 1591. Laat vier minderjarige kinderen na: Jobken (6), Catharijnken (5), Leenke (3 ½) en Barthel (2). Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 587

De Vos, Vroedschap, 141, 186

 

Anneken Rombout Cools, geboren 1 april 1548, dochter van apotheker Rombout Cools en Mareken Aelliaen Jan Meusdr. Komt na het overlijden van haar vader in 1554 onder toezicht van de weeskamer. Treedt als non in het klooster de Drie Koningen in. Trouwt 1583 de Delftse schilder Christiaen Jans van Bieselinge, van wie zijn een dochtertje krijgt. Ontvangt vanaf 1580 alimentatie van de Staten van Zeeland uit de opbrengsten van de geconfisqueerde geestelijke goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 405

De Vos, Vroedschap, 78

 

Antonette Ocker Jan Anthonis, geboren 1587, dochter van Ocker Jan Anthonis en Livina Nicolaas Willem Simons. Komt na het overlijden van haar moeder onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1597-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4481, 4147

 

Anthonia Lieven Wittele, dochter van schepen Lieven Wittele en Cornelia Iman Cornelis Philips. Trouwt 1546 (huwelijkse voorwaarden 23 augustus) doctor, schepen en weesmeester, mr. Dismas Jans van Mannee. Overlijdt 7 augustus 1556, laat dochtertje Neelken (9) na. Woont noordzijde kerkhof. Lijst van nagelaten kleding en juwelen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 681

De Vos, Vroedschap, 108

 

Anthonia (Thoonken) Pieters, geboren 1564, dochter van visser Pieter Jacobs en Lauwe NN. Komt na het overlijden van haar vader in 1566 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Pieterwijf Cornelis Betsman. Rekeningen 1569-73.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1401

 

Anthonie Dierck Bettes, trouwt schrijnwerker Jan Aerts Scyff. Overlijdt 1552, laat zoon Jan (3 ½) na. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 969

 

Anthonie Dierck Jans. Trouwt visser Jan Jobs Blanckert. Overlijdt 1570, laat twee minderjarige kinderen na: Lievenken (7 ½) en Adriaenken (4 ½). Woont Sint Domisstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 797

 

Anthonie Jans, trouwt bakker Jan Jan Goverts. Overlijdt 1554. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 920

 

Antonie Mertens, echtgenote van molenaar Adriaen Jan Camerlinck. Overlijdt 1560. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 879

 

Anthonis van Capelle, zoon van Adriaen Michiels van Capelle en Jobken NN. Komt in 1561 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Voogd Lauris Lieven Aelliaen Hughes. Rekening 1561-71. Trouwt 1575 Agatha Thomas Lenaerts, natuurlijke dochter van raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester Thomas Lenaerts Rinck. Testament 12 juni 1592. Blijft na haar overlijden eind 1595 achter met acht kinderen: Maycken, Anthonis, Adriaen (vermoedelijk allen meerderjarig), Neelken (14), Lenaert (8), Marten (7), Jobwijf (3) en Thomas (1 ½). Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1457, 371, 4817

De Vos, Vroedschap, 138

 

Anthonis Cornelis Anthonis Everts, overlijdt 1541. Laat een dochter Wilhelmina na. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 859

 

Anthonis Hermansz de Huybert, zoon van schepen, burgemeester en thesaurier Herman Cornelisz de Huybert en Mayken Lambrechts van der Lisse. Schutter. In 1543 in het register van de tiende penning aangeslagen voor koopmanschappen boven de 1000 carolus guldens. Trouwt Vrouwelijn Willem Simons (1525-1599), dochter van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Overlijdt 11 juni 1558. Laat drie minderjarige kinderen na: Harmen (12), Jan (11) en Adriana (?). Na zijn dood wordt in februari 1559 zijn zoon Anthony geboren. Woont aan de zuidzijde van de haven, in het tegenwoordige pand Oude Haven 4. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1300, 3013

ZA, Rekenkamer, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak, inv.nr. 1778

De Vos, Vroedschap, 40

 

Anthonis Anthonisz de Huybert, geboren februari 1559, zoon van Anthonis Hermansz de Huybert en Vrouwelijn Willem Simons. Raad en schepen van Zierikzee. Staat door het overlijden van zijn vader in 1558 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hermansz de Huybert. Trouwt 1579 Genoveva van der Lisse. Overlijdt 21 mei 1601 Middelburg.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1300, 3013

De Vos, Vroedschap, 40, 193

 

Anthonis Jans, geboren 1559, zoon van mr. Jan Adriaen Brouwer en Mayken NN. Onder toezicht van de weeskamer vanaf 1573. Voogd Jacob Wisse Danckerts. Rekeningen 1577-1578. Overlijdt 1578 in Oostkapelle aan de hete ziekte.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr.  749, 982

 

Anthonis Lieven Delincx, geboren 1566, zoon van wijnhandelaar Lieven Delincx en Wijfve NN. Komt in 1567 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Moeder overlijdt 1571. Voogden Adriaen Bertholomeus, Pieter Lieven Delincx, Bernard Gast. Rekeningen 1571-81.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 324, 566, 3172, 3463, 4560

 

Anthonis Pieter Wittes, zoon van schepen en burgemeester Pieter Witte Jacobs en Mayken Thonisse. Apotheker. Schutter. Trouwt Mayken Adriaanse, 2e Neelken NN die hertrouwt met Geert Alliaens. Overlijdt 10 juni 1561, drie minderjarige kinderen Neelken (4), Pieterwyfkin (Pieternelleken) (2) en Adriaen (enkele weken). Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 588, 4028, 4743

De Vos, Vroedschap, 81

 

Anthonis Rombouts, geboren 24 juni 1551, zoon van apotheker Rombout Cools en Mareken Aelliaen Jan Meus. Komt na het overlijden van zijn vader in 1554 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1565-69. Voogd zijn broer Jan, Thomas Hubrechts.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 405

De Vos, Vroedschap, 78

 

Anthonis Wisse Herrentse Peck, zoon van Wisse Herrentse en Clasina Balten Oele van Botland. Raad, schepen, thesaurier van Zierikzee. Trouwt Janneken Jan Claes (overl. 10 sept. 1565). Blijft in 1565 achter met drie minderjarige kinderen: Ockerwijf (8), Neelken (2) en Wisse (2 maanden). Vader voogd. Woont zuidzijde Dam In den Wijngaert. Boedelinventaris. Trouwt 2e 1566 Adriana NN (overl. 1570), 3e Anthonetta Weijtsen, dochter van mr Quintijn Weijtsen en Jacomina de Huybert.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 304, 2215

De Vos, Vroedschap, 50-51

 

Anthonis Wouters, zoon van burgemeester Wouter Pieters en Agatha van Zuydlandt. Komt na het overlijden van zijn vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer, voogd Pieter Lieven Imans. Rekeningen 1539-46. Overlijdt 1597.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291

De Vos, Vroedschap, 15

 

Appolonia Jan Wolfaerts van der Spijck, trouwt Cornelis Adriaen den Dach (overl. 1599). Blijft na zijn overlijden achter met minderjarige zoon David (17) en dochter Adriaenken (10). Woont zuidzijde haven bij de Breebrug. Boedelinventaris. Overlijdt 1601. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 294, 3160

De Vos, Vroedschap, 248

 

Appolonia Jason Pratensis, dochter van doctor Jason Pratensis en Cornelia Willem Pape. Trouwt 1e baljuw Michiel Cornelis Eewouts (overl. 1559). Blijft bij zijn overlijden achter met twee minderjarige zonen Jason (15) en David (10). Woont in de Potstraat. Boedelinventaris. Afrekening. Trouwt 2e mr Jasper van Oem.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3170, 2711, 1943, 4153

 

Arent Jan Arents, zoon van lakenhandelaar Jan Arents. Schutter. Trouwt 1e Clasina Adriaan Streuts (overl. 1541), 2e Margriete NN (1509-1573/74), weduwe Pieter Hubrechtse. Overlijdt 1553. Laat kinderen na: Jacobmijne (26), Adriaen (24), Lievin (22), Digne (19), Jan (15), Markin (14) en Cornelis (7). Woont in de Lange Nobelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2675

De Vos, Vroedschap, 369

 

Arent Cornelis Willem Jans, trouwt Mayken NN (overl. in of voor 1534). Vertrekt 1534 met de noorderzon, met achterlaten van vijf kinderen. Woont in de Potstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2253

 

 

B

Balten van Boschuysen, geboren 1523, zoon van Willem van Boschuysen en Maria van Kerkwerve. Schutter, in 1573 deken van het kloveniersgilde. Trouwt Catharina Pieter Swanedr, dochter van Pieter Pieterse de Witte gezegd Swane en Anna Laurense Peloye. Overlijdt 3 juni 1573. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679, 4742

De Vos, Vroedschap, 50

 

Balten (Balthazar) van Botland, geboren 1555, zoon van mr Adolf van Botland en Catharina van Boschuysen. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1562 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Verheye. Rekeningen 1565-66, 1569-79. Trouwt circa 1578 Digne Cornelis Huge Reael.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 956, 4781, 5092

De Vos, Vroedschap, 62

 

Barbara (Barbel) Claes Hayman, geboren 1540, dochter van tinnegieter Claes Pieter Hayman en Nese van Bommel. Trouwt huistimmerman Lieven Lenaert Maerts. Overlijdt 1567, laat dochter Neelken van 11 weken na.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1458, 2636

De Vos, Vroedschap, 71

 

Bartholomeus Adriaansz Cau, geboren 2 februari 1536, zoon van vleeshouwer Adriaan Claasz en schepensdochter Maria Jans van Veesbeke. Vleeshouwer, raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Trouwde 5 februari 1563 met Anna de Huybert (1540-1624), dochter van Claes Hermansz de Huybert en Maria Lieven Wittelendr. Huwelijkse voorwaarden 5 februari 1563. Met haar kreeg hij zeven kinderen.  De oudste twee, Nicolaas en Adriaan waren in 1567 toen Bartholomeus in verband met de geloofsvervolging gedwongen was naar Engeland te vluchten, respectievelijk 3 en 0 jaar oud. Woont in 1567 in de Meelstraat. Inventaris van de geconfisqueerde goederen. Vanaf 1573 was hij voogd over de kinderen van zijn zuster Neelken en haar echtgenoot Jacob Adriaen Adriaen Dane. Bartholomeus Cau overleed 11 juli 1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 743, 1416, 4734.

ZA, Rekenkamer II, inv.nr. 916

De Vos, Vroedschap, 123, 130-131

Rooze, Hervorming, 540

 

Bartholomeus Cornelis, geboren 1561, zoon van Cornelis Huge Jans en Pauline Lieven Claes. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1565-67.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4038, 951

 

Bastiana Huge Willems, geboren 1582, dochter van Huge Willem Keyser en Jacobmijnken Cornelis Ouweneele. Komt na het overlijden van haar moeder in 1589 onder toezicht van de weeskamer. Haar vader is voogd. Rekeningen 1589-99. School: Zierikzee. Trouwt 1600 Cornelis Lenaert Dieriks Hollaere.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 691

De Vos, Vroedschap, 374

 

Betken Willems, dochter van Willem Lenert Poolvoet en schependochter Mayken Cornelis Nieuwpoorter. Staat onder toezicht van de weeskamer. Moeder voogd. Rekeningen 1579-83. School: Zierikzee.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 819

 

Betsman Adriaen Zwane. Schutter. Trouwt Cornelie NN (overl. 1558). Blijft achter met drie kinderen: Adriana (20), Soete (10) en Abraham (7). Woont op de Melkmarkt. Boedelinventaris. Overlijdt 1583. Erven Abraham Betsman, Adriaene Betsman getrouwd met Lieven Maerts en de kinderen van Cornelis Aelbrechts en Adriana Betsman. Woont nog steeds op de Melkmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 870, 1405

 

Betsman Rutsert Betsman, zoon van Rutsert Betsman en Cornelia Pieters van Couwenburgh. Trouwt Helena Jansdr. Overlijdt Vlissingen 11 september 1573. Erven zijn o.a. de minderjarige wezen van zijn broer Lenaert.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 280

De Vos, Vroedschap, 47

 

Bouwe Bouwe Adriaen Bouwens, trouwt Anna Thonis. Overlijdt 1597. Laat twee kinderen na: Thonis (9), Boudewijn (5 ¾). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2162

 

 

C

Casper Jaspers van Boschuysen, geboren 1562, zoon van Jasper van Boschuysen en Maria Wisse Herrentse Peck. Na het overlijden van zijn vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Zijn moeder is voogd. Rekeningen over de periode 1573-1577.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679

De Vos, Vroedschap, 49

 

Catalyne Wolfaerts, trouwt 1e Cornelis Cornelis Meere, 2e stuurman Iman Claes. Overlijdt 1586. Laat uit eerste huwelijk twee kinderen na Rochus (20) en Jacob Cornelis (8) Meere. Woont op de Lennaertsdijk. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 825, 826

 

Catheryne, weduwe van stuurman Dierick Jans Slox Specx. Overlijdt 1573. Woont in de Wevershouck. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 908

 

Catharijne Abrahams, geboren 1581, dochter van Abraham Daniels en Elisabeth Manmaecker. Komt na het overlijden van haar moeder in 1583 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Adriaen Daniels. Rekeningen 1591-1600. School: Zierikzee, Caerle van Wijnacker; Middelburg, Francois de Manni. Trouwt september 1600 Lauris Arents Loosse.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5088, 333

De Vos, Vroedschap, 254

 

Catharijnken Matheus Suttes, trouwt vleeshouwer Pieter Cornelis Nonneman, afkomstig uit Stekene (Land van Waes). Overlijdt oktober 1599. Laat vier kinderen na: Lieven (getrouwd), Abraham (17), Matheus (11), Cornelis (7). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5097

De Vos, Vroedschap, 328

 

Catharina van Boschuysen, dochter van Willem van Boschuysen en Maria van Kerkwerve. Trouwt mr. Adolf van Botland (huwelijkse voorwaarden dd 27 april 1549), zoon van Balten Oeles van Botland en Magdalena NN. Laat bij haar overlijden op 8 juni 1562 twee minderjarige kinderen na: Lievina (13) en Balten Oele (7). Woont in de St. Anthonisstraat. Boedelinventaris. Adolf van Botland, ook wel Adolf Balthasars genoemd, overlijdt in 1574.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679

De Vos, Vroedschap, 49, 62

 

Catharina Bouman Jans, dochter van Jan Bouman en NN. Trouwt 1e notaris Thomas Marchant (overl. 1562). Woont zuidzijde haven bij de brede brug. Boedelinventaris. Trouwt 2e (huwelijkse voorwaarden 18 november 1563) goudsmid, raad, schepen en weesmeester Heyndrick Hermans. Bij zijn overlijden in 1586 bleef zij met twee minderjarige zonen achter: Thomas (19) en Herman (16). Woont aan de noordzijde van de haven op de Bierplate met een hof met zomerhuis ertegenover. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 585, 1402,

De Vos, Vroedschap, 109

 

Catharyna Huge Willems, geboren 1579, dochter van Huge Willem Keyser en Jacobmijnken Cornelis Ouweneele. Komt na het overlijden van haar moeder in 1589 onder toezicht van de weeskamer. Haar vader is voogd. Rekeningen 1589-99.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 691

De Vos, Vroedschap, 374

 

Catharina Limmens, geboren 1576, dochter van Anthony Limmens en Neelken Ewouts Teelinck. Komt na het overlijden van beide ouders in 1576 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Paulus Cornelis de Huybert. Rekeningen 1577-78. Overlijdt op jonge leeftijd.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2631

 

Catharina Pieter Swanedr, dochter van Pieter Pieterse de Witte gezegd Swane en Anna Laurense Peloye. Trouwt Balten van Boschuysen (overl. 3 juni 1573). Overlijdt kinderloos in 1585. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 679, 822

De Vos, Vroedschap, 50

 

Catharina Pieters de Vryendt, geboren Leuven, dochter van dr. Pieter de Vryendt (Petrus Amicus) en Catharina Schellekens. Trouwt circa 1545 mr. Cornelis Adriaens, vanaf 1558 secretaris van Zierikzee. Bij haar overlijden op 14 juni 1568 laat zij een minderjarige zoon, Pieter (16) na. Woont Sint Lievensstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4415

De Vos, Vroedschap, 34

 

Cecilia Jans, geboren 1567, dochter van bakker en schutter Jan Willems en Mareken Adriaen Dach. Na het overlijden van haar moeder in 1569 onder toezicht van de weeskamer, voogd oom Cornelis Adriaen Dach. Rekeningen 1571-81.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

Christina Lambrechts, trouwt Lieven Rochus Lieven Engels (overl. 1592). Blijft na het overlijden van haar man achter met vijf kinderen: Lambrecht (10), Digneken (6), Adriaenken (4), Grietken (2) en Lieven geboren acht dagen na zijn vaders dood. Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 354

De Vos, Vroedschap, 342

 

Claes Diericx, molenaar. Schutter, lid Sint Sebastiaansgilde. Trouwt 1e Cornelie Willems (overl. 1533), 2e Janne Hughe. Overlijdt 1536, laat zes kinderen na: Corstijne (20), Cornelis (18), Dierickwyf (15), Jacomijne (13), Nele (10), Janne (4). Woont noordzijde Meelstraat. Boedelinventaris. Zakelijke rekeningen voor de kinderen 1537-42. Voogd Willem Rute.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 803, 676, 897

 

Claes Herman de Huybert, zoon van burgemeester, schepen en thesaurier Herman Cornelisz de Huybert en Mayken Lambrechtsen van der Lisse.  Schutter. Trouwt 1e Adriana Adriaan Jan Meeus (overl. 1528), 2e 1529 Maria Lieven Wittele (overl. 1555), dochter van schepen Lieven Wittele en Cornelia Iman Cornelis Philips. Liet bij zijn overlijden in 1542 na: uit zijn 1e huwelijk Mayken en Adriaan, uit zijn 2e huwelijk Adriane, Livine en Anneken. Voogd is zijn broer Anthonis Hermans de Huybert. Woont zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 929

De Vos, Vroedschap, 39

 

Claes Jacobs, visser. Overlijdt 1534. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4718

 

Claes Lenaert Houtman, zoon van jonge Lenaert Lenaert Houtman en Adriana de Huybert. Na het overlijden van zijn vader in 1578 onder toezicht van de weeskamer, voogd Jan Ruyte, later Lieven Ruyte. Rekeningen 1578, 1581-84.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3318

 

Claes Lievens, metselaar. Overlijdt 1565. Laat twee kinderen na Janneken (14) en Dierick (11). Woont in de Sint Jansstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 810

 

Claes Maerts, trouwt Witte Claes. Schutter. Overlijdt 1561. Laat zeven kinderen na: Mayke (24), Maerte (19), Cornelis (10), Jan (8), Jacob (2), Anneken en Tobias (beiden 8 weken). Woont in een dubbelhuis aan de Beddewegh. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 437

 

Claes Gijsbrechts Oole, zoon van Gijsbrecht Oole en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Heyndrick Jans Cousijn. Rekeningen 1552-1559.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 963

 

Claes Pieter Hayman, zoon van Pieter Claes Hayman en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Lieven Jan Gillisz. Rekeningen 1524-25. Tinnegieter. Schutter. Trouwt 1e Digne Cornelis Wisse Peck (overl. 1535). Blijft na haar overlijden achter met minderjarig zoontje Claes. Boedelinventaris. Trouwt 2e Nese van Bommel. Overlijdt 2 december 1559. Laat twaalf kinderen na: Soete (25), Pieter (22), Barbel (20), Dierick (18), Cristiaen (16), Arent (13), Dierick (12), Heyndrick (10), Anthonis (8), Jan (4) en Claes (7 weken). Woont op de hoek van de Dam en de Meelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4042, 2597, 4809

De Vos, Vroedschap, 70

 

Claes de Wale, geboren 1561, zoon van Cornelis Lievens de Wale en Levina de Huybert. Schutter. Trouwt 1582 Susanneken Frans Arents (overl. 1599), 2e 1600 Lowijsghen Floris, 3e 1603 Pieternella Mels. Kwam na het overlijden van zijn ouders onder voogdij van zijn oom Jan Lievens de Wale. Rekeningen 1569-1578. Vanaf 1579 werd de voogdij overgenomen door Marinus Hubrechts. Rekeningen 1579-1582. Vanaf 1583 was hij zelf voogd over zijn jongere zusje Neelken.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 85, 5194

De Vos, Vroedschap, 26

 

Claeswijf Adriaen Claes, geboren 1564, dochter van lakenhandelaar Adriaen Claes Adriaens van Zuydkerke en Helena Amants. Komt na het overlijden van haar moeder in 1564 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1564-92.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1399

 

Claeswijf van Capelle, dochter van Adriaen Michiels van Capelle en Jobken NN. Komt in 1561 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Voogden Lauris Lieven Aelliaen Hughes, haar broer Anthonis van Capelle. Rekening 1562-74. Trouwt Maerten Gillis.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1457, 371

 

Claeswijf Aert Hubrechtse, geboren 1570, dochter van Aert Hubrechtse en Liele NN. Komt in 1570 na de dood van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Na het overlijden van haar moeder in 1572 is haar oom Thomas Hubrechtse voogd. Rekeningen 1572-77. Overlijdt 1577 aan de pest.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3356

De Vos, Vroedschap, 267

 

Claeswijf Jaspers van Boschuysen, geboren 1571, dochter van Jasper van Boschuysen en Maria Wisse Herrentse Peck. Na het overlijden van haar vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Haar moeder heeft de voogdij. Overleden in 1574.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679

De Vos, Vroedschap, 49

 

Claeswijf Laurens Boenaert, geboren 1556, dochter van Laurens Jan Boenaert en Agatha NN. Komt in 1566 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1569-70.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4995

De Vos, Vroedschap, 382

 

Clara Jans van der Molen, dochter van Jan van der Molen en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Hendrik Cornelis Claes. Rekeningen 1543-46. School: Zierikzee, Jacobmijne op het Begijnhof.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 785, 4851

 

Clara Rombout Cools, geboren voor 1531, dochter van Rombout Cools en Mareken Claes Bartholomeus de Hollander. Bij het overlijden van haar vader in 1554 is zij als non ingetreden in het klooster de Drie Koningen. Overlijdt ca 1600.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 405

De Vos, Vroedschap, 78

 

Cleeuwert Jacobs, trouwt Adriaenken Baengart. Overlijdt 1517, laat minderjarige kinderen na, o.a. een zoon Jacobus. Voogd Rombout Michiel Cools. Rekeningen 1517-1518.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2259

 

Cole Cornelis, ‘huenaar’. Overlijdt 1541. Woont aan de noordzijde van de haven voor de nieuwe brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 937

 

Cornelia van der Lisse, dochter van schepen Jan Gillis Wisse van der Lisse en NN. Trouwt voor 1530 Adriaen Jan Dach. Overlijdt als weduwe 19 april 1570, erfgenamen zijn haar zonen Cornelis en Pieter en de weeskinderen van haar dochter Mareken en Jan Willems. Woont op de Melkmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

De Vos, Vroedschap, 65

 

Cornelia Marinis Ockers, geboren augustus 1590, dochter van Marinis Marinis Cornelis Ockers en Martha Cornelis Willem Simons. Komt na het overlijden van haar vader in mei 1592 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Adriaan Cornelis Willem Simonsz. Rekeningen 1592-1607. School: Zierikzee, meester Anthoni; Middelburg, Anna Masse; Delft, Magdalena de la Roe. Trouwt 1607 Lieven Peckius.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5101, 1407

De Vos, Vroedschap, 22

 

Cornelie, weduwe van Adriaen Adriaen Dane dictus t gasthuys. Overlijdt 11 maart 1578. Woont in de Peterceliestrate bij de stadsvest. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 743, 806

 

Cornelie, weduwe van Jan Wisse, overlijdt 3 juli 1571. De minderjarige wezen van Willem Jan Wise en Ieman Jan Wisse erven. Cornelie woont op de Baggershil. Kramerswinkel op de vloer. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 530

 

Cornelie, trouwt schutter Betsman Adriaens. Overlijdt 1558, laat drie kinderen na: Adriana (20), Soete (10) en Abraham (7). Woont op de Melkmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1405

 

Cornelie, weduwe van Cornelis Lenart. Overlijdt 1565. Woont in de Weststrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 589

 

Cornelie, trouwt mr. Ieman Jans. Komt na zijn overlijden onder toezicht van de weeskamer, voogd Heyndric Jans Coesijn. Rekeningen 1536-38.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 942

 

Cornelie, weduwe van Lieven Jeuch. Overlijdt 1572. Laat minderjarige kinderen na. Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 773

 

Cornelie, weduwe van Pieter Jacob Aeliaens. Overlijdt 1567. Laat twee kinderen na. Afrekening boedel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 888, 986

 

Cornelie, trouwt Querijn Lenerts. Overlijdt 1570. Laat acht kinderen na: Marinus (meerderjarig), Lenert (meerderjarig), Lieven (19), Mayken (14), Arent (12), Clara (11), Dierick (7), Lenerken (6). Woont in de Lange Nobelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3184

 

Cornelie, trouwt Querijn Ramhals. Overlijdt oktober 1578. Laat zoon van 5 na. Woont Lange Nobelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 673

 

Cornelie, trouwt landmeter en schutter Marinis Jan Gillis. Overlijdt 18 juli 1562. Laat twee kinderen na Neelken (9) en Jan (2). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1398

 

Cornelie van Bruheze, dochter van Adriaan van Bruheze en Anna Pels. Trouwt 1527 (huwelijkse voorwaarden 25 juli 1527) in Breda stadssecretaris van Zierikzee, François van Zandijk (1482-1551). Blijft na zijn overlijden achter met zes kinderen: Nicolaas (23), Levina (22),  Anna (20), Susanna (18), Adriaan (14) en Hieronymus (7). Woont bij het Minderbroedersklooster. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1299

De Vos, Vroedschap, 145

Archief 1878, 215-229

 

Cornelie Claes, trouwt schutter Jan Hobicx. Overlijdt 1532. Erfgenamen zijn de kinderen van Erasmus Claes. Woont in de Middelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 918

 

Cornelie Dane gezegd Neele Lontstocx. Lid van het kleermakersgilde. Trouwt 2e molenaar Jacques Staelincx. Overlijdt 21 februari 1595. Laat twee dochters uit haar 1e huwelijk na: Mayken (12) en Pieternelle (9) Pieters. Woont Middelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 402

 

Cornelie van Hoogensteyn, overlijdt in 1573 als weduwe van Renger van Duyvelandt. Erven zijn haar kinderen en kleinkinderen, waaronder de wezen van haar zoon Jacob Rengers en de wezen van haar kleindochter Mayken, dochter van Cornelia Rengers en raad, schepen en burgemeester Cornelis Cornelis Cooper. Woont op de Appelmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 733

 

Cornelie Job Michiels Couwenburgh, geboren 1529, dochter van Job Michiels Couwenburgh en Machteld Arent Willem Eynouts. Trouwt 1e Frans Willem Colijn (overl. 1553). Blijft achter met zoon Willem (2). Woont op de Verremerct. Boedelinventaris. Trouwt 2e circa 1557 Pieter Anthonis Pieters. Overlijdt 1558. Woont op de Schuythaven in het Gulde Hart. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 706, 707, 5079, 953

De Vos, Vroedschap, 104, 294

 

Cornelie Lievens, echtgenote van visser Cornelis Herrents. Overlijdt 1569. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 763

 

Cornelie Willems. Trouwt molenaar Claes Diericx (overl. 1536). Overlijdt 1533. Zes minderjarige kinderen: Korstijne (17), Cornelis (15), Dierickwyf (12), Jacomijne (10), Nele (7), Janne (1 ½). Woont noordzijde Meelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 803

 

Cornelis Adriaens, geboren circa 1520, zoon van Adriaen Cornelis Coninck en Maria de Loose. Studeerde in Leuven. Advocaat, weesmeester en secretaris van Zierikzee, 1579 raad ordinaris van het Hof van Holland. Trouwt Catharina Pieters de Vryendt (geb. Leuven, overl. 1568), dochter van dr. Pieter de Vryendt (Petrus Amicus) en Catharina Schellekens, 2e 1569 Helena van Wissekerke, 3e circa 1577 Barbara Baux. Bij het overlijden van zijn eerste vrouw komt hun minderjarige zoon Pieter (16) onder toezicht van de weeskamer, vader is voogd. Woont in 1568 in de Sint Lievensstraat. Boedelinventaris. Vanaf 1567 voogd over de nagelaten kinderen van zijn zuster Janneken Adriaen Cornelis en Daniel Dingemans. Overlijdt 1583 in Den Haag.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4414, 4415

De Vos, Vroedschap, 34

Schillings, Matricule, dl. IV, 352

 

Cornelis Adriaen (den) Dach, koopman. Trouwt 1e NN, 2e Janneken NN. Blijft na haar overlijden in 1578 achter met Janneken (5) en een tweeling Janneke en Jacobmijnken van een maand. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris. Trouwt 3e Appolonia Jan Wolfaerts (overl. 1601). Overlijdt 7 oktober 1599, laat uit verschillende huwelijken na: Pieter (volwassen), Soetken (getrouwd), Janneken (getrouwd), Janneke (volwassen), Jacobmijne (volwassen), David (17) en Adriaenken (10). Woont zuidzijde haven bij de Breebrug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 294, 4739, 3160

De Vos, Vroedschap, 248

 

Cornelis Adriaen Lenaerts Hoffer, geboren 1556, zoon van Adriaen Lenaerts Hoffer en Sebastiana Lieven Engels. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1568-73.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 686, 809

De Vos, Vroedschap, 143

 

Cornelis Aelbrechts, oude kleerkoper. Trouwt Adriana Betsman. Laat bij zijn overlijden op 7 juli 1580 twee minderjarige kinderen na: Aeryaen (7) en Aelbrecht (6 ½). Woont op de Bierplaat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 823, 4793, 870.

 

Cornelis Andries, tinnegieter. Hoofdman van de schutterij. Trouwt Mareken NN (overl. 1572), die hertrouwt met Jan Erasmus. Overlijdt 1556, laat zoon Andries na. Woont op de Dam. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1403

 

Cornelis Anthonis Everts, zoon van Anthonis Everts en NN. Onder toezicht van de weeskamer. Voogd zijn stiefvader, metselaar Lieven Jacops. Rekening 1542, 1544.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2017, 811, 905

 

Cornelis Bartels Rollandt, geboren 1564, zoon van Bartel Dierickx en Jobken Cornelis. Komt na het overlijden van zijn vader in 1571 onder toezicht van de weeskamer. Voogd zijn broer Dierick Bartels. Rekeningen 1577-85. Raad, schepen, burgemeester en weesmeester van Zierikzee. Trouwt 1e Anna Hoffer (1567-1591), 2e 1593 Hugonia de Cocq. Overlijdt 1621.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2684, 2963

De Vos, Vroedschap, 186

 

Cornelis Bartholomeus, schipper. Schutter. Trouwt Stephane NN. Overlijdt 1573. Laat zes kinderen na: Bertelmeeus (volwassen), Anthonis (21), Dingne (17), Griete (16), Corstiaen (10), Pieter (8), Willemken (1 ½ ). Woont noordzijde van de haven op de Bierplate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3266

 

Cornelis Bastert, geboren 1584, zoon van raad, schepen en weesmeester Claes Adriaens Bastert en Mayken Willem Pous. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1584 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1586-89. Trouwt 1606 Maijken Cornelis Vermaere.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 836

De Vos, Vroedschap, 212

 

Cornelis Bouwens, vermoedelijk zoon van Willem Bouwens en Cornelia NN. Schepen. Schutter. Trouwt Cunera Lievens de Munninck (overl. 1570). Voogd over de kinderen van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Overlijdt 2 december 1568. Minderjarige kinderen: Cornelis (8), Susanna (5 ½ ) en Lievina (1 ½). Woont in een dubbelhuis aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 223

 

Cornelis Christiaens, schoenmaker, lid van het St. Adriaansgilde. Trouwt Mareken NN. Overlijdt 13 december 1539. Woont in de Maerstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 862, 886

 

Cornelis Claes Maerts, geboren 1551, zoon van Claes Maerts en Witte Claes. Komt in 1561 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1563-64.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 437

 

Cornelis Cristiaens Ouweneele, reder. Schutter. Trouwt Sebastiana Mogge. Overlijdt 1554, laat vijf kinderen na: Cathelina (13), Arnolda (11), Jacomijne (9), Maycken (6) en Elizabeth (4). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4751

 

Cornelis Cornelis, geboren 1568, zoon van Cornelis Querijns en Loonken NN. Staat rond 1580 onder toezicht van de weeskamer, beide ouders zijn overleden. Rekeningen 1580.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4745

 

Cornelis Cornelis Bouwens, geboren 1561, zoon van Cornelis Bouwens en Cunera Lievens de Munninck. Klerk van de weeskamer. Komt na het overlijden van zijn vader in 1568 onder toezicht van de weeskamer, moeder voogd. Na het overlijden van zijn moeder in 1570 komt hij onder voogdij van Job Willems. Rekeningen 1571-1581. Trouwt 1590 met Catharina Maarten Willem Simons.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 223

De Vos, Vroedschap, 5

 

Cornelis Cornelis de Cocq, zoon van Cornelis de Cocq en Quirina NN. Schutter. Trouwt Sebastiana Mogge, weduwe van Cornelis Cristiaens Ouweneele. Overlijdt Delft 11 november 1562. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4037

De Vos, Vroedschap, 273

 

Cornelis Cornelis Oude Cooper, geboren circa 1520, zoon van Cornelis Cornelis Jan Oortse en Lijsbeth de Paerdecooper. Raad, schepen, burgemeester en weesmeester van Zierikzee, heemraad van Schouwen. Trouwt 1e ca 1543 Cornelia van Duyvelandt (overl. 1558), dochter van mr Renger van Duyvelandt en Cornelia van Hoogensteijn. Trouwt 2e 1563 (huwelijkse voorwaarden 1 juli) Vrouwelijn Willem Simons, dochter van burgemeester Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Overlijdt 27 juli 1572. Laat vijf minderjarige kinderen na. Uit zijn eerste huwelijk Renger (22), Neelken (15) en Cornelis (20); uit zijn tweede huwelijk Willem Simonsz (7) en Kathelijnke (4). Woont in Het Gulden Vlies aan de Mol. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1301, 2209

De Vos, Vroedschap, 30

Rooze, Hervorming, 541

 

Cornelis Diericx Heere, reder. Trouwt 1e NN, 2e Digne Cornelis. Overlijdt 1587. Laat uit zijn 1e huwelijk dochter Neelken (12) na, uit zijn 2e huwelijk Cornelis (2) en Neelken (2 maanden). Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 753

 

Cornelis Dingmans, geboren 1555, zoon van schipper Dingman Jacob Herrents en Mareken NN. Kwam na de dood van zijn vader in 1570 onder toezicht van de weeskamer. Het eerste jaar onder voogdij van zijn moeder, na haar overlijden in 1571 onder voogdij van Marinis Claes Jans. Rekeningen 1572-76.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 302

 

Cornelis Hollaere, zoon van admiraal Lenaert Dierikx Hollaere en NN. Voogd Joris Pieters. Rekeningen 1585-99. Trouwt 1600 Bastiana de Keijser, dochter van Huyg de Keijser en Jacomijnken Cornelis Ouweneele.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3085, 2645, 4000, 2910

De Vos, Vroedschap, 374

 

Cornelis Huge Jans. Schutter. Trouwt na 1556 Paulina Lieven Claes, dochter van vleeshouwer Lieven Claes en NN, weduwe van Wittele Imans. Blijft na haar overlijden in 1565 achter met vijf kinderen: Hughe (7), Heynweyf (6), Aechtke (5), Bartholomeus (4), Pieter (3 maanden). Woont in de Nieuwstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4038

 

Cornelis Huge Lauweris. Schutter, lid van het Sint Jorisgilde. Trouwt 1e Cornelia Ockers, dochter van Ocker Simon Ockers en Mayken Peck waarbij hij vijf kinderen krijgt. Trouwt 2e augustus 1564 Maria Boeye, dochter van Ocker Jans Boeye en Maria Peck. Blijft bij haar overlijden in 1568 achter met dochtertje Digna (2). Woont in 1568 in de Houttuyn tegenover de kraan. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 455, 350

De Vos, Vroedschap, 23, 175

 

Cornelis Iman Harinckman, geboren 1551, zoon van Iman Cornelis Harinckman en Maria Hobick Pauwels. Trouwt 1573 Agatha Lieven Lenaerts (overl. 1574), dochter van raad en kerkmeester Lieven Lenaert Jacobs en Cornelia Pieters en weduwe van Marinus Hoffer. Bij haar overlijden op 20 februari 1574 blijft hij met een dochtertje, Grietken van 6 weken achter. Woont in 1574 in de Potstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4724, 4712

De Vos, Vroedschap, 45

 

Cornelis Jacobs, huistimmerman. Overlijdt 1556. Laat zoon Adriaen (8) na. Woont op de Varremarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 768

 

Cornelis Jans, geboren 1569, zoon van mr Jan Adriaen Brouwer en Mayken NN. Na de dood van zijn vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr.  749, 982

 

Cornelis Jans, geboren 1562, zoon van Coome Jan Heyness en NN. Visser. Trouwt Lynken NN. Overlijdt september 1588. Laat zoontje Gillis (9 maanden) na. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2654

 

Cornelis Jansz Cater, zoon van Claes Jan Jacobs Cater. Glazenmaker. Onder toezicht van de weeskamer, voogd is priester Hubrecht Claes Bolle. Rekeningen 1533-37. Trouwt Adriana Iman Clamper. Overlijdt 1547 in Brouwershaven. Laat een dochtertje Neelken (3) na. Woont in de Middelstraat op de hoek van de Clockstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4701, 4127, 4754, 917, 841, 4754

 

Cornelis Jan Heerde, overlijdt 1574. Woont op de Vismerct. Boedelinventaris met winkelinventaris (voedingswaren).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 869

 

Cornelis Lauwes, scheepstimmerman. Trouwt Job NN. Blijft na haar overlijden in 1531 achter met minderjarige zoon Cornelis. Woont op de Huenaersdijck buiten de Noordhavenpoort. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 939

 

Cornelis Lenerts. Kraanmeester. Trouwt 2e Mayke NN. Overlijdt 11 november 1574. Laat drie kinderen na. Een dochters Mayke (14) en Geertruyt (10) uit zijn eerste huwelijk, zoon Jacob (3) uit het tweede. Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris met winkel kruidenierswaren.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4143

 

Cornelis Lievens, ‘scipman’. Trouwt Mareken NN. Overlijdt 1541. Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2246

 

Cornelis Lievens Vlassenbaer, trouwt Mayken Cornelis. Overlijdt 1591. Laat dochter Lysbeth (11) na. Woont in het Heer Arentslop. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1946, 2785

 

Cornelis Lievens de Wale de oude, geboren 1532, zoon van raad, schepen en weesmeester Lieven Cornelis de Wale en Jobwijf Cornelis Huges. Schutter, lid van het schuttersgilde van Sint Sebastiaan en van het panneliedengilde. Trouwt Levina de Huybert, dochter van Claes Hermans de Huybert en Maria Lieven Witteledr. Cornelis overlijdt op 9 augustus 1568, Levina op 11 augustus 1568 aan de pest. Lieten drie minderjarige kinderen na: Claes (7 ½), Mayken (3 ½) en Neelken (1 ½). Voogd was eerst hun oom Jan de Wale, vervolgens zijn broer Cornelis de Wale. Woontn in het huis De Belle aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 85

De Vos, Vroedschap, 26, 39

 

Cornelis Lievens de Wale de jonge, geboren 1539, zoon van raad, schepen en weesmeester Lieven Cornelis de Wale en Jobwijf Cornelis Huges. Innocent. Voogden: zijn broer Jan, Mareken Cruyke, Jan Bonifacius Muys. Rekeningen 1569-98. Overlijdt 1599.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2669, 5105, 5285, 3843, 5199

De Vos, Vroedschap, 27

 

Cornelis Lievens Werckendet, geboren 1520 als zoon van Lieven Lenaartse en Soete NN. Raad, schepen, baljuw van Zierikzee, opperdijkgraaf van Schouwen. Trouwt december 1548 Susanna Pieter Pietersdr, dochter van Pieter Pieterse en Johanna Claes Bitterhoecx. Huwelijkse voorwaarden 11 december 1548. Overlijdt in detentie te Middelburg 1576. Laat bij zijn overlijden acht kinderen na: Lieven Cornelis, Neelken en Philippina (allen meerderjarig), Jan (15), Marinus (14), Mayke (12), Pieter (10), Saerken (7). Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4997, 748, 4997

De Vos, Vroedschap, 57-60

 

Cornelis Pilse, geboren 1562, zoon van Jacob Pilse en Magdalena Bartelmeeus Claes. Chirurgijn. Trouwt 14 mei 1600 Lijsebeth Lievens Schenck. Staat vanaf het overlijden van zijn moeder in 1566 onder toezicht van de weeskamer, voogden Cornelis Huych Jans, Bernard Gast. Rekeningen 1571-90.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 476

De Vos, Vroedschap, 29

 

Cornelis Steven Paerdecooper (Cooper), geboren 1556, zoon van Steven Cornelisz Paerdecooper en Veronica Lieven Iman van der Lisse. Komt na het overlijden van beide ouders in 1558 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Marinus Balten Oeles. Rekeningen 1558, 1560, 1566-69, 1570-76. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier, secretaris en weesmeester van Zierikzee, heemraad van Schouwen. Trouwt 1592 Anna Jobs Vierling. Overlijdt 6 november 1625.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4036, 5106, 4484, 925, 2394

De Vos, Vroedschap, 33, 185-186

 

Cornelis Wermbouts, meester, boedelinventaris 1534, mogelijk in verband met confiscatie van zijn goederen. Laat kinderen na. Zijn broer goudsmid Anthonis Wermbouts is voogd. Woont in de Sint Lievensstrate. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 687

 

Cornelis Willems, arbeider. Trouwt met Mareken NN. Overlijdt 1539, minderjarige dochter Agata. Woont ‘voor de barnardijnen’. Boedelinventaris.

GASD, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 837

 

Cornelis Willems, zoon van Willem Lenert Poolvoet en schependochter Mayken Cornelis Nieuwpoorter. Staat onder toezicht van de weeskamer. Moeder voogd. Rekeningen 1579-83.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 819

 

Cornelis Willem Simonsz (Stavenisse), geboren 29 januari 1529, zoon van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee, heemraad van Schouwen. Studeert 1549 Leuven. Trouwt circa 1558 Neeltje Marinus Willems van Duyvelandt (overl. 1567), dochter van Marinus Willem Jacobse van Duyvelandt en Hadwig Cornelis Jan Gillis van Zuydlandt. Krijgt met haar zes kinderen, die in 1567 allen minderjarig zijn als hun moeder overlijdt: Willem, Adriaan (6), Martha, Cornelis (2), Magdalena (0). Cornelis overlijdt 29 september 1575 in de strijd tegen de Spanjaarden.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

De Vos, Vroedschap, 5, 53-55

Schillings, Matricule, IV, 388

 

Cornelis Wouters, zoon van burgemeester Wouter Pieters en Agatha van Zuydlandt. Komt na het overlijden van zijn vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer, voogd Pieter Lieven Imans. Rekeningen 1539-46. Studeert 1549 Leuven.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291

De Vos, Vroedschap, 15

Schillings, Matricule, IV, 388

 

Costen Aeliaens, trouwt Gheyle NN. Overlijdt 1536, laat twee kinderen na: Adriaenken en Costenken. Woont in de Potstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2239

 

Cryn Cornelis, geboren 1564, zoon van Cornelis Querijns en Loonken NN. Staat rond 1580 onder toezicht van de weeskamer, beide ouders zijn overleden. Rekeningen 1580.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4745

 

Crynken (Cunera) Adriaens, geboren 1577, dochter van zeilmaker Adriaen Maerts en Mareken Cornelis Ouweneele. Na het overlijden van haar moeder in 1581 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekening 1583, 1588-89, 1596-1600.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 714, 4774, 2682, 2153

De Vos, Vroedschap, 256

 

Crijnken Maertens, dochter van Maerten Lieven Pijpers en Pieternella Maertens. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Herman Cornelis de Vager. Rekeningen 1589-92, 1596-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 554, 3499

 

Cunera Jacobs, 1583 mede-erfgenaam van haar tante Geertruyt Aeliaens. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd haar oom Witte Pauwels. Rekeningen 1585-89. Wollenaaister.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 814, 821

 

Cunera Lievens de Munninck, trouwt Cornelis Bouwens. Blijft na zijn overlijden in 1568 achter met drie minderjarige kinderen: Cornelis (8), Susanna (5 ½) en Lievina (1 ½). Woont in een dubbelhuis aan de noordzijde van de haven. Overlijdt 10 juni 1570. Dochter Lievina is dan al overleden. Boedelinventaris 1568 en 1570, ook van hun hoeve op de Ruyghenhil.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 223

 

 

D

Daniel Dingemans, zoon van Dingeman Herckesteijn en Cornelia Erasmus. Schutter, lid van het pannemansgilde. Trouwt Johanna Adriaens, dochter van Adriaen Cornelis Coninck en Cornelia Christiaans. Blijft na haar overlijden in 1559 met vier kinderen achter: Abraham (9), Adriaenken (6), Adriaen (5) en Neelken (2). Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris. De voogdij over zijn kinderen werd hem wegens wanbeheer in 1566 ontnomen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2618, 1395, 5466

De Vos, Vroedschap, 253

 

Danielle Michiels, bastaarddochter van baljuw Michiel Cornelis Eewouts. Trouwt voor 1554 Willem Leunis Hughe (Willem Lemnius). Rond 1560 woont zij met haar man in Engeland, waar haar losbandige levenshouding bekritiseerd wordt.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3522, 3170, 2711, 4488

Van Hoorn, Lieven Lemnius en Willem Lemnius, 127

 

David den Dach, geboren 1582, zoon van Cornelis Adriaen den Dach en Appolonia Jan Wolfaerts. Komt na het overlijden van zijn vader in 1599 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Ieman Gillis Poppe. Rekeningen 1602-05. Trouwt 1606 Janneke van de Velde, dochter van Pieter van de Velde en Jacomina Mol.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 294

De Vos, Vroedschap, 248

 

David Frans Arents, geboren 1559, zoon van lakenkoopman Frans Arents en Jobwijf NN. Na het overlijden van zijn moeder in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd zijn broer Jasper. Rekeningen 1573-79.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 299

 

David Michiels, geboren 1549, zoon van baljuw Michiel Cornelis Eewouts en Appollonia Jason Pratensis. Komt na het overlijden van zijn vader in 1559 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1559-65.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3522, 3170, 4153, 4582, 4488

 

David Rochus Camerlinck, geboren 1541, zoon van molenaar Rochus Jans Camerlinck en Helena NN. Komt in 1556 na het overlijden van beide ouders onder toezicht van de weeskamer, broer Adriaan voogd. Rekeningen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 414

 

Dierick Claes, zoon van Claes Lievens en NN. Rond 1570 onder toezicht van de weeskamer. Voogd tinnegieter Stoffel Cornelis. Rekeningen 1565, 1570-72.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 874, 2652

 

Digna Cornelis Huge, geboren 1566, dochter van Cornelis Huge Lauweris en Mayken Ockers Boeye. Komt na het overlijden van haar moeder in 1568 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1569. Trouwt voor 1578 Balten van Botland.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 350

De Vos, Vroedschap, 62

 

Digne, trouwt Meeus Lievens. Overlijdt 1585. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1749

 

Digne Cornelis Wisse Peck, dochter van raad van Zierikzee, Cornelis Wisse Peck. Trouwt tinnegieter Claes Pieters Hayman (overl. 1559). Overlijdt 1535, laat zoontje Claas na. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4809

De Vos, Vroedschap, 70

 

Digne Hubrecht Ockers, dochter van raad, schepen, burgemeester en weesmeester Hubrecht Ockers en Maria Pieter Jacobs of Mayken de Huybert. Trouwt goudsmid en burgemeesterszoon Hoobick Cornelis de Huybert, zoon van Cornelis Cornelis de Huybert en Elizabeth NN. Digne overlijdt 28 maart 1576, Hoobick begin 1577. Lieten geen kinderen na. De kinderen van Digne’s zusje Mayken – Ocker en Magdalena Gillis Faes – deelden in de erfenis. Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 400

De Vos, Vroedschap, 20, 42

 

Digne Ye Witte Yezoons, dochter van schepen Ye Witte Ye, weduwe van Cornelis Jans de Huybert, gezegd Harinckman (overl. voor 1526), zoon van Jan Cornelis de Huybert en NN. Overlijdt 1562. Erven zijn ondermeer haar kleinzonen, wezen van Iman Cornelis Harinckman: Pieter, Cornelis en Engelbrecht. Woont zuidzijde haven bij de nieuwe brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 308

De Vos, Vroedschap, 37, 45

 

Digneken Lievens, geboren 1586, dochter van Lieven Rochus Lieven Engels en Christina Lambrechts. Na het overlijden van haar vader in 1592 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Nicolaas Rochus. Rekeningen 1598-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 354

De Vos, Vroedschap, 342

 

 

Dingeman Claes Eynouts, zoon van Claes Eynouts en Jacomina Jan Ye. Lakenhandelaar. Schutter. Trouwt 6 mei 1561 Aertgen Pauwels, dochter van Paulus Hallincq en Margriete Oem. Overlijdt 1566. Liet minderjarig dochtertje Livina (2 ½) na, die onder voogdij van zijn broer, raad, schepen en weesmeester Quirijn Claes Eynouts komt. Woont op de haven bij de dam in de Gulden Draecke, tegenwoordig Mol 9. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3002

De Vos, Vroedschap, 96

 

Dingeman Claes Visser, visser en stuurman. Schutter. Trouwt Clara NN. Overlijdt 13 april 1569. Laat zeven kinderen na: Claes (meerderjarig), Cornelis (18), Lievin (15), Lenert (13), Digne (10), Heylwijf (8), Janneken (6 ½). Woont in het Visslop. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2164

 

Dingman Jacob Herrents, schipper, lid van gilde van de pannelieden. Trouwt Mareken NN. Overlijdt 3 mei 1570. Laat drie minderjarige kinderen na: Cornelis (15), Jacob (9) en Jacobmijnken (11). Woont Appelmarkt, boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 302

 

Dismas Jans van Mannee, zoon van Jan Danckerts van Mannee en Roosa Hendrik Hendrik Boudins. Medisch doctor. Schepen en weesmeester van Zierikzee. Trouwt 1546 Anthonia Lieven Wittele (overl. 7 augustus 1556), dochter van schepen Lieven Wittele en Cornelia Iman Cornelis Philips. Blijft achter met dochter Neelken (9). Begraven 4 september 1557 in de Sint Lievensmonsterkerk.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4494

De Vos, Vroedschap, 108

 

 

E

Elena, trouwt Lenaert Wisse. Overlijdt 1535. Woont voor de gasthuisbrug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 697

 

Elisabeth Cornelis, trouwt Lieven Lenaert Lievens. Overlijdt 1572, laat dochter Trynken van zeven weken na. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris. Kramerswinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4750

 

Elysabet, echtgenote van Merck Mercks. Overlijdt 1569, laat zoon Jacob (16) na. Woont in de St. Anthonisstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 761

 

Elisabeth Manmaecker, dochter van thesaurier van Zeeland, Adriaan Manmaecker. Trouwt circa 1576 met rentmeester van de geestelijke goederen, Abraham Daniels (1551-1587), zoon van Daniel Dingemans en Janneken Adriaen Cornelisdr. Bij haar overlijden op 17 augustus 1583 laat zij twee dochtertjes na: Janneken (5) en Catharijne (2). Woont in een dubbelhuis in de Middelstraat grenzend aan het stadhuis. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5088, 3018

De Vos, Vroedschap, 254

 

Engel Engels, geboren circa 1549, zoon van Anna van Borsele en mr. Engel Dieriks van Lesanen, raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland. Staat na het overlijden van zijn vader eerst onder voogdij van zijn moeder en na haar hertrouwen onder toezicht van zijn halfbroer Jan Engels. Rekeningen 1563-66.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 573, 3045

 

Erasmus Claes, lakenhandelaar. Schutter. Trouwt Cornelie, dochter van Jan Jans Troost en N.N. Overlijdt 1532. Boedelinventaris. Zijn weduwe neemt onder de naam Cornelie Erasmus de lakenhandel over.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 943

 

Ewout Teelinck, zoon van Willeman Teelinck en NN. Schepen van Zierikzee, penningmeester van Schouwen, brouwer. Trouwt Helena Willem Jans (overl. 1565). Liet na zijn overlijden in 1561 (begraven in de Sint Lievensmonsterkerk 19 maart 1561) vier kinderen na: Joos (18), Mayke (13), Susanna (10), Neelken (8). Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 374

De Vos, Vroedschap, 119

 

 

F

Frans Arents, lakenkoopman. Schutter, lid van het kloveniersgilde. Trouwt Jobwijf NN. Overlijdt 1573, laat vier kinderen na: Jasper (20), Lieven (16), David (14) en Susanneken (10). Woont noordzijde van de haven op de Bierplate. Boedelinventaris met lakenwinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 299

 

Frans Willem Colijn (Coole), zoon van Willem Colijn en NN. Wagenmaker. Trouwt Cornelie Job Michiels Couwenburgh (1529-58), dochter van Job Michiels van Couwenburgh en Machteld Arent Willem Eynouts. Overlijdt 1553. Laat zoon Willem na. Woont op de Verremarct. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 953, 3310, 890

De Vos, Vroedschap, 294

 

François van Zandijk, geboren 1482, zoon van Claes Wolfaertsz en Levina NN. Secretaris van Zierikzee, weesmeester. Ambachtsheer van Noortgouwe. Trouwt 1527 (huwelijkse voorwaarden 25 juli 1527) in Breda met Cornelie van Bruheze, dochter van Adriaan van Bruheze en Anna Pels. Overlijdt 28 februari 1551. Nagelaten kinderen: Nicolaas (23), Levina (22), Anna (20), Susanna (18), Adriaan (14) en Hieronymus (7). Woont bij het Minderbroedersklooster. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1299

De Vos, Vroedschap, 145

Archief 1878, 215-229

De la Rue, Geletterd Zeeland, 343

 

 

G

Gabriel Jans, zoon van bakker en schutter Jan Willems en NN. In 1569 bij het overlijden van zijn stiefmoeder Mareken Adriaen Dach nog minderjarig.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

Geertruyt, trouwt scheepstimmerman en schutter Jan Maerts. Overlijdt 1540, laat minderjarig kind na. Woont in de Muelestrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 732

 

Geertruyt Aeliaens, trouwt met huwelijkse voorwaarden timmerman Jan Jacobs. Overlijdt 5 oktober 1583. Erfgenaam ondermeer haar minderjarige nicht Cunera Jacobs. Woont in de Middelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 814

 

Geertruyt van Boyemer, geboren Antwerpen, dochter van Frederik van Boyemer, president van de Geheime Raad. Trouwt 1582 met Adriaen Willem Simonsz. Bij zijn overlijden in 1597 blijft zij hoogzwanger met twee minderjarige kinderen, Perijnken (11) en Willem (8) achter. In oktober 1574 wordt een tweeling, Maximiliaan en Adrianken geboren. Het jongetje overlijdt direct, Adriaenken overlijdt op 3 augustus 1598. Geertruyt trouwt 2e 1598 (ondertrouw 6 september) met Jan Poteij, kapitein onder het regiment van Zeeland, wonend in Kapelle.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83

De Vos, Vroedschap, 7-8

 

Geertruyt Franchois Volckers, trouwt schoolmeester Adriaen Rubbens. Overlijdt 1585. Laat na Gillis (bejaert), Elyzabeth (bejaert), Jan (18), Anna (15) en Frans (10). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1791

 

Geyle Lievens, trouwt Andries Jans Houckmaker. Overlijdt 1578. Woont aan de zuidzijde van de haven. Staat van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 673

 

Gillis van Borre, geboren circa 1548, zoon van Jan van Borre en Petronella van Couwenburgh. Op 29 december poorter van Zierikzee, 15 jaar oud. Baljuw van Zierikzee. Trouwt Levina Marinis Ockers, geboren 1558, dochter van Marinis Ockers en Magdalena Wisse Herrentse Peck. Overlijdt 1580. Laat dochtertje Petronella (2) na. Lijst van nagelaten kleding, wapens en boeken.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2759

De Vos, Vroedschap, 22, 441

 

Gillis Jacobs Faes, geboren in Sint Maartensdijk. Wordt 5 juni 1566 poorter van Zierikzee. Advocaat, secretaris van de thesauriers van Zierikzee. Trouwt Mayken Hubrecht Ockers (overleden 1572), waarmee hij twee kinderen krijgt: Ocker en Magdalena. Woont bij haar overlijden aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris. Van 1572 tot … voogd over zijn kinderen, rekeningen over de periode 1574-1593. Overlijdt circa 1593.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 400

De Vos, Vroedschap, 20

 

Godelief Jans, geboren 1564, dochter van mr Jan Adriaen Brouwer en Mayken NN. Na de dood van haar vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen van voogd Jacob Wisse Danckerts van 1578-81. Opleiding tot wollenaaister.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 749, 982

 

Gomijne. Trouwt apotheker Cornelis Rengers. Overlijdt 24 juli 1566. Laat vier volwassen kinderen na: Renger, Cornelis, Appollonia en Anthonia. Woont in Den Eenhoorne op de sluis. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2216, 2710

 

Grietken Harinckman, geboren 1574, dochter van Cornelis Iman Harinckman en Agatha Lieven Lenaerts. Komt na het overlijden van haar moeder in 1574 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1574-77, 1583-97.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4724, 4712

De Vos, Vroedschap, 45

 

Grietken Lenaerts, geboren 1565, dochter van Lenaert Rutsert Betsman en Geertruyt Marinis Willems van Duyvelandt. Komt in 1573 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer, voogd haar oom Nicolaas Rutsert Betsman. Rekeningen 1573-79, 1581-82.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 280, 2992, 1720, 2416

De Vos, Vroedschap, 47

 

Grietken Lievens, geboren 1590, dochter van Lieven Rochus Lieven Engels en Christina Lambrechts. Na het overlijden van zijn vader in 1592 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Nicolaas Rochus. Rekeningen 1598-1603. School: Zierikzee.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 354

De Vos, Vroedschap, 342

 

Grietken Ockers, geboren 1556, dochter van Ocker Cornelis Ockers en Kataryne Willem Simons. Komt na het overlijden van haar moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1567-75. School: Zierikzee; Antwerpen, Catharina Cuypers; Mechelen. Overlijdt 2 maart 1575.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 298, 3011

De Vos, Vroedschap, 91

 

Grietken Willem Simons, geboren 18 december 1536, dochter van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Rekeningen 1549-1554. Begraven 21 januari 1556. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

De Vos, Vroedschap, 5

 

 

H

Hans Crom, beroepsmilitair. Trouwt Cornelia NN. Overlijdt 1584. Laat dochter Susanna na. Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 782

 

Hedwijf Lieven Cleeuwers, trouwt 1e molenaar Pieter Anthonis, 2e molenaar Jan Jans van Donghe. Overlijdt 21 februari 1568. Laat na: Mels Pieters, Bastiaen Pieters, Jan Pieters (allen bejaert), Pieter Pieters (16) en Joos Jans (11). Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2154

 

Helena Amants, trouwt Adriaen Claes Adriaens van Zuydkerke, lakenhandelaar, hoofdman schutterij. Overlijdt 1564. Laat twee dochters na Pieternelleken (3) en Claeswijf (1). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1399

 

Helena Willem Jans, echtgenote van Ewout Teelinck (overl. 1561). Blijft na zijn overlijden achter met vier minderjarige kinderen: Joos (18), Mayke (13), Susanna (10), Neelken (8), waarover zij de voogdij krijgt. Woont aan de noordzijde van de haven. Overlijdt 1565. Boedelinventaris 1561 en 1565, met enkele rekeningen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 374

De Vos, Vroedschap, 119

 

Helena Willem Simons, geboren 24 maart 1534, dochter van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Trouwt 1e Hans Slenshorn, 2e Pieter van der Straten, 3e Dirk Temming. Overlijdt voor 1599.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

De Vos, Vroedschap, 5

 

Herman Anthonis de Huybert, geboren circa 1547, zoon van Anthonis Hermans de Huybert en Vrouwelijn Willem Simons. Raad, schepen en weesmeester van Zierikzee. Komt na het overlijden van zijn vader in 1558 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hermans de Huybert. Rekeningen 1558-1559. Trouwt Maria Pieters Foppe.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1300, 3013

De Vos, Vroedschap, 40, 69

 

Herman Ockers, geboren 1552, zoon van Ocker Cornelis Ockers en Kataryne Willem Simons. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1567-74. Overleden 16 december 1574.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 298, 3011

De Vos, Vroedschap, 91

 

Heyndrick Hagels, olieslager. Afkomstig uit Liere. Trouwt Anneke van de Steene. Overlijdt 28 augustus 1596. Laat twee kinderen na: Susanneken (12), Willemken (8). Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 924

De Vos, Vroedschap, 164

 

Heyndrick Hermans, goudsmid. Raad, schepen en weesmeester van Zierikzee. Schutter. Trouwt 1e Adriana Betsmans, vermoedelijk de dochter van Betsman Adriaens en Cornelis NN. Adriana overlijdt in 1562, na enkele dagen gevolgd door haar pasgeboren zoontje. Woontn noordzijde haven. Boedelinventaris.

Trouwt 2e (huwelijkse voorwaarden 18 november 1563) Catharina Bouman Jans, weduwe van Thomas Marchant. Bij zijn overlijden in 1586 liet hij twee zonen na: Thomas (19) en Herman (16). Woont toen aan de noordzijde van de haven op de Bierplate met een hof met zomerhuis ertegenover. Bezat een winkelpand op de hoek van de Sint Jansstraat. Boedelinventaris.

GASD, Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 585, 2157

De Vos, Vroedschap, 108-110

 

Heynwijf Cornelis, geboren 1559, dochter van Cornelis Huge Jans en Pauline Lieven Claes. Komt na het overlijden van haar moeder in 1565 kortstondig onder toezicht van de weeskamer. Overlijdt Haamstede 1565.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2746, 4038

 

Hoobick Cornelis de Huybert, zoon van burgemeester Cornelis Cornelis de Huybert en Elizabeth NN. Goudsmid. Schutter. Trouwt Digna Hubrecht Ockers (overl. 28 maart 1576). Woont bij haar overlijden noordzijde van de haven. Boedelinventaris. Overlijdt zelf begin 1577.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 400

De Vos, Vroedschap, 20, 42

 

Hoobick Iemans. Schutter. Trouwt Aechte Jansdr. Blijft bij haar overlijden in 1572 met vijf kinderen achter: Ieman (11), Daniel (9), Neelke (7), Symke (5) en Mayke (1). Woont Weststrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 595

 

Hobick Iman Hobickx, Staat rond 1560 onder toezicht van de weeskamer, voogd Hobick Cornelis de Huybert. Rekeningen 1559-60.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5104

 

Hughe Cornelis, geboren 1558, zoon van Cornelis Huge Jans en Pauline Lieven Claes. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1565-67.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4038, 951

 

Huge Willem Keyser, zoon van Willem de Keyser en NN. Heilige Geestmeester. Trouwt Jacobmijnken Cornelis Ouweneele. Bij haar overlijden in 1589 blijft hij met vijf kinderen achter: Mayke (getrouwd), Willem (13), Catharyna (10), Bastiana (5) en Neelken (2). Over de jongste vier voerde hij de voogdij. Rekeningen. Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 691

De Vos, Vroedschap, 374

 

 

I

Iman Boenaert, zoon van chirurgijn Jan Boenaert (overl. 1538). Schutter. Trouwt een dochter van Willem van Boschuijsen en Maria van Kerkwerve. Overlijdt 1569.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 679, 2658.

De Vos, Vroedschap, 381

 

Iman Cornelis Backer. Schutter. Trouwt Cecilia NN. Overlijdt 1546, laat zoon Lenert (16) na. Woont in de Lange Nobelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 852

 

Iman Cornelis Harinckman, zoon van Cornelis Jans Harinckman en Digne Ye Witte Yezoons. Klerk van de heemraden van Schouwen. Schutter. Trouwt 1e Maria Hobick Pauwelsdr, 2e Anneke van der Scheyden. Overlijdt 25 februari 1562 met achterlaten van drie minderjarige kinderen: Cornelis (10), Pieter (5) en Engelbrecht (6 maanden). Woont in de Middelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 308

De Vos, Vroedschap, 45

 

Iman Jacob Wisse, trouwt 1569 Margriete Rombouts (1549-1583), dochter van apotheker Rombout Cools en Mareken Aeliaen Jan Meus. Blijft na het overlijden van zijn vrouw in 1583 achter met: Lievijnken (4) en Jacobmijnken (9 maanden). Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2144, 958, 4164

 

Iman Jans Boenaert, zoon van chirurgijn Jan Boenaert en NN. Schutter. Overlijdt 1569. Woont in de Sint Anthonisstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2658

De Vos, Vroedschap, 381

 

Iman Cornelis Jan Gillis van Zuydlandt, zoon van Cornelis Jan Gillis van Zuydlandt en NN de Roovere. Burgemeester van Zierikzee. Trouwt Marie Montens (overl. 1548), dochter van Hendrik Montens en Johanna de Roovere. Overlijdt Breda juli 1548. Laat twee kinderen na: Cornelis (5) en Elisabeth. Woont noordzijde van de haven bij het Gravensteen. Boedelinventaris woning in Breda, staat van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 258, 3821

De Vos, Vroedschap, 323

 

Iman Jan Wisse, trouwt Cornelie NN. Overlijdt 21 augustus 1570. Laat zeven kinderen na: Neelken (11), Mayken (9 ½), Jan (7), Job (5), Jeronimus (4), Willemken (2) en Mayken (5 weken). Woont op de Beestemerct. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4735

 

Ieman Lenerts, geboren 1581, zoon van Lenert Iemans Thoot en Mayken NN. Komt na het overlijden van zijn vader in 1585 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Huych Jans. Rekeningen 1585-94. Voogd zwager Abraham Gerardus. Rekeningen 1597-1601.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 671, 4700, 4125, 993, 3271, 4945

 

Iman Rochus, brouwer, trouwt Neelken Jacob Pieter Wittes, dochter van Jacob Pieter Wittes en Roka Couwenburgh. Neelken en hun zoontje Rochus overlijden op 10 augustus 1574 aan de pest. Erven zijn de weeskinderen van Pieter Claes Hayman en Laurens Jacob Pieter Wittes. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 832, 2644

De Vos, Vroedschap, 83

 

Iman Wittele, geboren 1552, zoon van Wittele Imans en Pauline Lieven Claes. Na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hughe Jans, Mareken Cornelis Henrycx weduwe. Rekeningen 1559-64, 1565-74, 1576-78.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 812, 2613, 5115, 4043, 730, 4709

 

 

J

Jacob, zoon van Anna Diericx. Staat onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1542.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4253

 

Jacob Adriaen Dane. Schutter, lid van het Sint Jorisgilde. Trouwt Neelken Cau (overl. 1574). Overlijdt 1573, laat vier kinderen na: Mayken (4), de tweeling Martha en Magdalena (3) en Adriaan (9 maanden). Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 743

De Vos, Vroedschap, 131

 

Jacob Aert Hubrechtse, geboren 1557, zoon van Aert Hubrechtse en Liele NN. Komt in 1570 na de dood van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Na het overlijden van zijn moeder in 1572 is zijn oom Thomas Hubrechtse voogd. Rekeningen 1572-77.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3356

De Vos, Vroedschap, 267

 

Jacob Claes Maerts, geboren 1559, zoon van Claes Maerts en Witte Claes. Komt in 1561 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1563-64, 1568-71. Overlijdt circa 1570.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 437

 

Jacob Cornelis de Cocq, geboren circa 1527, zoon van Cornelis de Cocq en Quirina NN. Trouwt Anthonie NN. Overlijdt 9 juli 1583. Laat 10 kinderen na: Matheeus (gehuwd), Job, Cornelis, Huychwyf en Neelken (bejaert), Quirijn (17), Susanna (12), Martha (10), Lenaert (6), Magdalena (5). Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3516

De Vos, Vroedschap, 273

 

Jacob Dane, trouwt NN, die in 1541 overlijdt. Woont in de Sint Lievensstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 743

 

Jacob Dingmans, geboren 1561, zoon van schipper Dingman Jacob Herrents en Mareken NN. Kwam na de dood van zijn vader in 1570 onder toezicht van de weeskamer. Het eerste jaar onder voogdij van zijn moeder, na haar overlijden in 1571 onder voogdij van Marinis Claes Jans. Rekeningen 1572-76.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 302

 

Jacob Gillis, metselaar. Schutter. Trouwt Anneke Ieman Boenaerts. Overlijdt 1588. Laat dochtertje Adriaenken (34 weken) na. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3911

 

Jacob Iman Coppen Ye, visser. Overlijdt 1542, laat dochter Lene na. Woont op de Visschersdijk. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 989

 

Jacob Jacobs, zoon van Jacob NN en Anna Dierickx. Staat onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1543-44.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3199

 

Jacob Jans, ‘huenaer’. Reder. Trouwt Mayken NN. Overlijdt 22 maart 1546. Laat dochter Zoete (12) en zoon Cornelis (10) na. Woont op de steiger buiten de Noordhavenpoort. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4721

 

Jacob Jans, timmerman. Trouwt Aechte NN. Overlijdt 1579, laat zoon Jan (10) na. Woont noordzijde haven bij het Gravensteen. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3189

 

Jacob Jans Boeye, zoon van Jan Jacobs Boeye en Dana Ockers. Schepen en burgemeester van Zierikzee. In 1543 met zijn moeder in het register van de tiende penning aangeslagen voor koopmanschappen boven de 2000 carolus guldens. Trouwt Mareken de Huybert (overl. 14 juni 1573), dochter van Jan Hermans de Huybert en Catharina Philips Oeledr. Overlijdt 25 maart 1573. Zijn dochter Neelken overlijdt dezelfde dag, zijn zoon Maerten en echtgenote Mareken op 14 juni. Vermoedelijk allen aan de pest. Achter blijven Levina, Ocker en Jan, leeftijden onbekend, beide jongens zijn minderjarig. Woontn noordzijde haven voor de Breede Brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5086

ZA, Rekenkamer, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak, inv.nr. 1778

De Vos, Vroedschap, 176

 

Jacob Jan Ye alias Coppen. Stuurman, reder. Schutter. Trouwt Margriete NN. Overlijdt 23 juli 1533. Laat zoon Simkyn na. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3728

 

Jacob Laurens Wisse (de Witte), geboren 1570, zoon van Laurens Jacob de Witte en Mayken de la Bluin. Komt na het overlijden van zijn vader in 1570 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Iman Rochus. Rekeningen 1573-79, 1582-86. Trouwt 1595 Adriana Hollaere.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 674, 3285, 932, 2713, 777, 4783

De Vos, Vroedschap, 84

 

Jacob Lenaerts, overlijdt 1571. Woont Korte Nobelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 805

 

Jacob Lieven Dronckert. Smid. Schutter. Trouwt 1e Antonie Gillis Boenes, 2e Jacobmijne Cornelis de timmermansdochter. Overlijdt 25 augustus 1573. Laat vier kinderen na: Digne (meerderjarig) uit zijn 1e huwelijk, Thoonken (15), Mathelije (10) en Anneken (4) uit zijn 2e huwelijk. Woont noordzijde haven. Boedelinventaris met inhoud smidswinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 795

 

Jacob Pieters, geboren 1561, zoon van visser Pieter Jacobs en Lauwe NN. Komt na het overlijden van zijn vader in 1566 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Pieterwijf Cornelis Betsman. Rekeningen 1569-73.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1401

 

Jacob Pilse, geboren circa 1530, zoon van klerk van de weeskamer, Cornelis Simon Imans en Cornelia Pieter Jan Lievensdr. Raad, schepen, weesmeester en stadsdokter van Zierikzee. Studeert 1545 Leuven. Trouwt 1e 1559 Magdalena Bartelmeeus Claes, weduwe van Jan Claes Cornelisz. Bij haar overlijden op 20 mei 1566 komen hun twee kinderen, Cornelis (5) en Neeltgen (3) onder toezicht van de weeskamer. Trouwt 2e 1570 (huwelijkse voorwaarden 29 juli 1570) Janneken ouwe Cornelis Arents. Overlijdt 8 mei 1571. Woont op de Appelmarkt, boedelinventaris 1566 en 1571.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 476

De Vos, Vroedschap, 29

Rooze, Hervorming, 542

Schillings, Matricule, IV, 304

 

Jacob Seeman, trouwt Job Cornelis Peck. Overlijdt 1597. Laat drie kinderne na: Cornelis (10), Pieter (7), Jan (4). Woont ‘by de fonteyne’. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2139

 

Jacob Soetemans, geboren 1540, zoon van Soeteman Jacobs en NN. Lakenhandelaar. Raad en weesmeester van Zierikzee. Schutter, lid van het kloveniersgilde. Trouwt 1e 1559 Jobwijf Lieven de Wale. Blijft bij haar overlijden met twee minderjarige kinderen achter: Soeteman (2) en Jobwijf (0). Voogd. Trouwt 2e op 2 september 1565 Mareken Cornelis Oude Cooper (1543-1570), dochter van Cornelis Cornelis Oude Cooper en Cornelia Rengers van Duyvelandt. Zij overlijdt 5 november 1570. Laat twee minderjarige kinderen na: Neelken (4) en Jacob (2). Woontn in een dubbelhuis op de Dam. Boedelinventaris. Trouwt 3e Simonia Brouwer, dochter van Rochus Imans en Wijve Andries.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4738, 4589

De Vos, Vroedschap, 30, 139

 

Jacob Soetemans, geboren 1568, zoon van raad en weesmeester Jacob Soetemans en Mayken Cornelis Oude Cooper. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1570 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd, vanaf 1584 grootvader Cornelis Oude Cooper. Rekeningen 1573-1588.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4589

De Vos, Vroedschap, 140

 

Jacob de Witte, geboren 1570, zoon van Laurens Jacobs de Witte en Mayken de la Blun (Bluin). Ambachtsheer van Elkerzee. Sinds 1570 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Iman Rochus. Rekeningen 1574-75, 1585-86. Trouwt 1595 (ondertrouw 7 september) Adriana Hollaere, dochter van Lenaert Dieriks Hollaere en Adriana Dach. Begraven 4 juli 1627.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 674, 2251, 2644

De Vos, Vroedschap, 84

 

Jacomyne, weduwe van Jacob Laurens. Overlijdt 1556. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 915

 

Jacobmijnken Cornelis Ouweneele, echtgenote van Heilige Geestmeester Huge Willem Keyser, zoon van Willem de Keyser en NN. Laat bij haar overlijden in 1589 vijf kinderen na: Mayke (getrouwd), Willem (13), Catharyna (10), Bastiana (5) en Neelken (2). Woontn zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 691

De Vos, Vroedschap, 374

 

Jacobmijnken Dingmans, geboren 1559, dochter van schipper Dingman Jacob Herrents en Mareken NN. Kwam na de dood van haar vader in 1570 onder toezicht van de weeskamer. Het eerste jaar onder voogdij van haar moeder, na haar overlijden in 1571 onder voogdij van Marinis Claes Jans. Rekeningen 1572-76.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 302

 

Jacobmijnken Iman Jacob Wisse, geboren 1582, dochter van Iman Jacob Wisse en Margriete Rombouts. Komt na het overlijden van haar moeder in 1583 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Marinis Jan Goverts. Rekeningen 1583, 1584-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2144, 964, 690, 4670

 

Jacobmijne Lieven Delincx, geboren 1561, dochter van wijnhandelaar Lieven Delincx en Wijfve NN. Komt in 1567 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Moeder overlijdt 1571. Voogd Adriaen Bertholomeus, Pieter Lieven Delincx. Rekeningen 1571-77. School: Zierikzee, Ewout Adriaens.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 324, 566, 3172, 3463, 4560

 

Jacquelijne Engels, geboren circa 1548, dochter van Anna van Borsele en mr. Engel Dieriks van Lesanen, raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland. Staat na het overlijden van haar vader eerst onder voogdij van haar moeder en na het hertrouwen van haar moeder onder toezicht van haar halfbroer Jan Engels. Rekeningen 1563-66.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 573, 3045

 

Jan Adriaen Brouwer, trouwt Mayken NN. Jurist. Overlijdt 1574, laat vier minderjarige weeskinderen na: Anthonis (15), Adriaen (11), Godelief (10) en Cornelis (6). Voogd wordt Jacob Wisse Danckerts. Woont in Sint Lievensstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr.  749

 

Jan Adriaen Cornelis Brouwer, geboren 1558, zoon van Adriaen Adriaen Cornelis Brouwer en Janneken Cornelis Jans Baerse. Komt bij het overlijden van zijn moeder in 1564 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Marinus Pieter Mogghe. Rekeningen 1571-1575, 1605.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2630, 5119

 

Jacob Adriaen Hoffer, geboren 1543, zoon van Adriaen Lenaerts Hoffer en Sebastiana Lieven Engels. Lid van het pannemansgilde. Trouwt 1e Agatha Pieter Zwanedr. Blijft na haar overlijden in 1574 met zoon Sebastiaan (6) achter. Boedelinventaris. Trouwt 2e Susanna Cornelis Willem Davids (geb. 1552), dochter van raad, schepen en weesmeester Cornelis Willem Davids en Elisabeth Gerrit Gerrits. Overlijdt 11 september 1590. Laat vijf minderjarige kinderen na: Cornelis (15), Judich (13), Davidt (11), Aechtken (9) en Adriaen (4). Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 451, 3792

De Vos, Vroedschap, 18, 143

 

Jan Aerts Visscher, overlijdt 1561. Laat drie minderjarige kinderen na: Liele (4), Thoonken (2), Aertken (6 maanden). Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3186

 

Jan Anthonis de Huybert, geboren circa 1547, zoon van Anthonis Hermans de Huybert en Vrouwelijn Willem Simons. Baljuw van Brouwershaven. Komt na het overlijden van zijn vader in 1558 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hermans de Huybert. Rekeningen 1558-1559. Trouwt circa 1578 Maria Vierling.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1300, 3013

De Vos, Vroedschap, 40

 

Jan Arents, lakenman, overlijdt 1534. Laat acht kinderen na, leeftijden onbekend. Woont in de Meelstraat in De Sonne. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2674

De Vos, Vroedschap, 369

 

Jan van Borre, geboren circa 1550, zoon van rentmeester Beoostenschelde Jan van Borre en Petronella van Couwenburgh. Juni 1574 benoemd tot rentmeester van de geconfisqueerde geestelijke goederen, lid gilde van de pannemans. Schutter. Trouwt Adriana Ockers (1551-1574), dochter van raad, schepen en burgemeester Ocker Cornelis Ockers en Kataryne Willem Simons. Adriana en Jan van Borre overlijden respectievelijk op 29 en 22 september 1574. Hun 1 ½ jaar oude zoontje Jan komt onder toezicht van de weeskamer. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 298

De Vos, Vroedschap, 91, 441

 

Jan van Borre, geboren 24 februari 1573, zoon van Jan van Borre en Adriana Ockers. Komt na het overlijden van zijn ouders in september 1574 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1575-1587, 1592-1596. Opleiding: Universiteit Leiden, 1596 gepromoveerd in Caen. Trouwt 12 juni 1607 Martha de Witte. Overlijdt 1609.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 298

De Vos, Vroedschap, 91

 

Jan Braem, trouwt Mayken NN. Overlijdt 1572. Laat twee kinderen na: Anne (13) en Jan (9). Woont op de hoek van het Beddeweech. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4759

 

Jan Christiaens. Schutter. Trouwt Ide NN. Overlijdt 1573. Woont op de Appelmarkt. Boedelinventaris met kramerswinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 839

 

Jan Claes Maerts, geboren 1553, zoon van Claes Maerts en Witte Claes. Komt in 1561 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Overlijdt voor 1563.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 437

 

Jan Cornelis Boeye, zoon van Cornelis Jans Boeye en Maria van Mannee. Deken van het droogscheerdersgilde. Trouwt Magdalena Lenerts Houtman (overl. 1579), dochter van raad, schepen en weesmeester Lenert Cornelis Houtman en Adriana NN. Blijft bij het overlijden van zijn vrouw in 1579 met twee minderjarige dochters achter: Martha (3) en Aeryaenken (1). Boedelinventaris 1579. Overlijdt 1587.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4737, 751, 4044

GASD, Vroedschap, 175

 

Jan Cornelis Ockers, geboren 1562, zoon van Cornelis Jan Ockers en Aaltje van Bommel.   Trouwt 1588 Aechte de Vager (overl. 1603), dochter van raad, schepen, thesaurier en burgemeester Cornelis Jan Vager en Dana van der Lisse. Overlijdt 31 augustus 1599, laat vier kinderen na Adriaen (9), Aelcken (6), Cornelis (4) en Diericken (1 ½). Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 497

De Vos, Vroedschap, 24, 98

 

Jan Cornelis Peck, lakenhandelaar. Schutter, lid van het kloveniersgilde. Trouwt Margriete Iman Pieter Hayman (overl. 1542). Overlijdt 1530, laat een minderjarig kind na. Woont in een dubbelhuis op de hoek van de Dam en de Meelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2959, 2956

De Vos, Vroedschap, 68

 

Jan Cornelis Poppes, smit. Schutter. Overlijdt 1554. Laat vier kinderen na: Lieven, Lenaert, Job, Neelken (14). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 804

 

Jan Dane Slox, overlijdt 1554. Woont op de Baggershil. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 891

 

Jan Hermans de Vager, zoon van Herman Cornelis de Vager en NN. Schutter. Trouwt Cornelie NN. Overlijdt Engeland 1531. Laat drie kinderen na: Cornelis (13), Aechte (10) en een kind dat korte tijd na zijn overlijden geboren werd. Woont aan de noordzijde van de haven voor de nieuwe brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 912

De Vos, Vroedschap, 101

 

Jan Heynrix Vreet, overlijdt 1547. Woont op de Hoenaarsdijk. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 791

 

Jan Hobicx, schutter. Trouwt Cornelie Claes die in 1532 overlijdt. Woont in de Middelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 918

 

Jan Jacobs Boeye, zoon van schepen en burgemeester Jacob Jans Boeye en Mareken de Huybert. Baljuw en opperdijkgraaf van de Vier Bannen van Duiveland vanaf 1591. Beide ouders overlijden in 1573. Voogden Lenaert Cornelis Mogge en zijn broer Ocker Jacobs Boeye. Rekeningen 1573-75, 1582. Trouwt 1e 1590 Neeltje Lievens, 2e 1606 Digna van Gelre. Overlijdt 1614.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 266, 5086

De Vos, Vroedschap, 176

 

Jan Jans. Schutter. Overlijdt 25 september 1543. Laat dochter Cornelia na. Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4244

 

Jan Jans, geboren 1560, zoon van chirurgijn Jan Ouwe Jans en Adriana Pratensis. Schoolmeester. Na het overlijden van zijn moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer. In 1569 is zijn zwager Job Claas Maarts voogd. Rekeningen 1565-74.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 677, 2672, 991, 946, 4787

De Vos, Vroedschap, 244

 

Jan Jans, geboren 1562, zoon van bakker en schutter Jan Willems en Mareken Adriaen Dach. Na het overlijden van zijn moeder in 1569 onder toezicht van de weeskamer, voogd oom Cornelis Adriaen Dach. Rekeningen 1571-81.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

Jan Jans de wever, van Gaveren, leertouwer. Trouwt Digne NN. Vlucht in 1567 om godsdienstredenen naar Engeland. Woont Korte Nobelstraat. Inventaris van de geconfisqueerde goederen.

ZA, Archief Rekenkamer II, inv.nr. 916

Rooze, Hervorming, 542

 

Jan Jans Troost, lid van het pannemansgilde. Schutter. Overlijdt 1533. Woont op de Dam. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 960.

 

Jan Jans van Veesbeke, overlijdt 1549. Schepen. Laat een blinde dochter Neelken na, die onder toezicht van de weeskamer komt. Woont in de Middelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3181

 

Jan Jobs Blanckert, stuurman. Trouwt 1e Antonie Dierik Jans (overl. 1570), 2e Lene Ye. Blijft na het overlijden van Antonie met twee minderjarige kinderen achter: Lenaert (7 ½) en Adriaen (4 ½). Boedelinventaris. Overleden 1579. In 1579 verantwoordelijk voor een minderjarige dochter Lievina (15) uit eerder huwelijk van Lene Ye. Woont Vismarkt, boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 797, 808

 

Jan Laurens Boenaert, geboren 1554, zoon van Laurens Boenaert en Agatha NN. Komt in 1566 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1569-70. Trouwt Janneke Jans. Laat bij zijn overlijden in 1588 drie minderjarige kinderen na: Laurens (8), Mayken (2 ½) en Jan (39 weken). Woont in het Visslop, boedelinventaris met kramerswinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 560, 4995

De Vos, Vroedschap, 381

 

Jan Lauris Maerts, staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd mr. Iman Jans. Rekeningen 1520, 1524-26. Wordt in Antwerpen opgeleid tot apotheker. Studeert in Leuven.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4140, 5089, 5107

 

Jan Maerts, scheepstimmerman. Lid van het kloveniersgilde. Trouwt Geertruyt NN. Blijft na haar overlijden in 1540 met een minderjarig kind achter. Woont in de Muelestrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 732

 

Jan Marinis, geboren 1560, zoon van landmeter en schutter Marinis Jan Gillis en Cornelie NN. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1562 onder toezicht van de weeskamer. Voogden Oort Cornelis, Thomas Lenerts. Rekeningen 1563-70.

GASD, Archief weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1398

 

Jan Ockers, geboren 1561, zoon van Ocker Cornelis Ockers en Kataryne Willem Simons. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1567-74. Trouwt 1588 Janneken Jobs, dochter van Job Claes Imans en Martha Vierling. Overlijdt 12 mei 1590.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 298, 3011

De Vos, Vroedschap, 91

 

Jan Ockers Boeye, geboren 1543, zoon van Ocker Jans Boeye en Maria Peck. Komt na het overlijden van zijn vader in 1549 onder toezicht van de weeskamer, voogd is haar oom Jacob Jans Boeye. Rekeningen van 1549-71.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 266, 855

De Vos, Vroedschap, 175

 

Jan Ooles, schipper. Trouwt Cornelie NN. Overlijdt 1551. Laat vijf kinderen na: Jan (20), Oole (11), Digne (8), Cateryne (5) en Jacob (3). Woont buiten de Noordhavenpoort op de Hunaersdijk. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 860

 

Jan Ouwe Jans, chirurgijn. Schutter. Trouwt 1e Adriana Pratensis, dochter van stadsdokter Jason Pratensis en Cornelia Willem Pape. Bij haar overlijden in januari 1565 (begraven 28 januari) blijft hij met vijf kinderen achter: Maria, Mayken (18), Jason (8), Jan (5), Neelken (3). Woont op de Melkmarkt. Boedelinventaris met chirurgijnswinkel. Vlucht om godsdienstredenen in 1567 naar Engeland. Trouwt 2e Josijne, weduwe van chirurgijn Jan Pieters. Trouwt 3e Catelyne Wijckers. Overlijdt 1574. Woont in een huurhuis in Vlissingen. Boedelinventaris. Liet een natuurlijke zoon achter in Engeland.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2672, 2680

ZA, Archief Rekenkamer II, inv.nr. 916

De Vos, Vroedschap, 244

Rooze, Hervorming, 505

 

Jan Pieters Heyere, wagenmaker. Trouwt Jacomina Jan Ye. Overlijdt 1547 met achterlaten van vier weeskinderen. Woont in de Lange Nobelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 699

 

Jan Pieter Lievens, zoon van Pieter Lievens en Adriana NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd grootvader Lieven Pieter. Rekeningen 1569.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2244

 

Jan Tielmans, zoon van Berbel, weduwe van Symon de schilder. In 1572 na de dood van zijn moeder door de weeskamer onder voogdij van zijn oom, schoenlapper Frans Jacobs geplaatst. Rekeningen over de periode 1573-1575.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 678

 

Jan Willems, bakker. Schutter. Trouwt 1e NN. Uit dit huwelijk leven in 1569 nog Catharina (getrouwd met Cornelis Claes) en twee minderjarige kinderen: Magdalena en Gabriel. Trouwt 2e Mareken Adriaen Dach, dochter van Adriaen Jan Dach en Cornelia van der Lisse. Blijft na het overlijden van Mareken op 18 november 1569 achter met vier minderjarige kinderen: Adriaen (11), Oole (9), Jan (7) en Cecilia (2). Huis op de Dam. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

Jan Willems van Aermuen, vanaf Kerst 1531 voor een periode van zeven jaar pachter van het Gravensteen. Trouwt Cornelis NN. Overlijdt 1532. Woont in de St. Janstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4146

ZA, Rekenkamer van Zeeland, rek. Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak, inv.nr. 966, fol. 27v.

 

Jan Willems Borsse, zoon van Willem Borsse en Katelijne NN. Innocent. Vanaf  1561 na het overlijden van zijn moeder, die hertrouwd was met Pieter Joris, onder toezicht van de weeskamer. Rond 1575 onder toezicht van zijn zuster Aechte, daarna van mr Arent Joos voogd. Rekeningen 1568-80.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2251, 957, 3192, 5109, 4776

 

Jan Willems Heerde, trouwt Cornelie Hunaerts. Overlijdt 1540, laat minderjarige kinderen na. Woont in het Vrije. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3174

 

Jan Wouters, geboren 1535, zoon van burgemeester Wouter Pieters en Agatha van Zuydlandt. Raad, schepen en burgemeester van Zierikzee, heemraad van Schouwen. Komt na het overlijden van zijn vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer, voogd Pieter Lieven Imans. Rekeningen 1539-46. Studeert 1549 Leuven.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291

De Vos, Vroedschap, 15, 94

Schillings, Matricule, IV, 388

 

Janne, trouwt Michiel Rengers. Overlijdt 1555. Laat minderjarige kinderen na. Woont achter de Bernardijnen. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4744

 

Janne Belle, trouwt visser Cornelis Dommisz. Overlijdt 1554, laat zoon Job Cornelis (14) na. Woont op de Vissersdijk. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 719

 

Janne Cornelis Hughe, dochter van Cornelis Hughe Laurense Reaal en Cornelia Ocker Simons. Trouwt 1e 10 mei 1547 Pieter Lieven Iman Gillis van der Lisse (overl. 1548), zoon van schepen, burgemeester en weesmeester Lieven Iman Gillis van der Lisse en Levina Pieter Wisse. Blijft bij zijn overlijden in april 1548 met een vier weken oud zoontje Lieven achter, die onder voogdij van zijn oom Adriaen Lieven Iman Gillis van der Lisse komt. Woont in een huurhuis, boedelinventaris. Trouwt 2e Cornelis Cornelis jonge Cooper (overl. 1603), zoon van Cornelis Cornelis Jan Oortse en Liesbeth de Paerdecooper. Janne overlijdt 5 september 1559, begraven in de Sint Lievensmonsterkerk op 6 september 1559. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 584, 2704, 925, 4239

De Vos, Vroedschap, 23, 32, 66

 

Janne de Vager, geboren circa 1540, dochter van raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester Cornelis Jans de Vager en Antonia van Bommel. Trouwt ca 1562 met raad en schepen Nicolaas Rutsert Betsman (ca. 1538-1584), zoon van Rutsert Betsman en Cornelia Pieters van Couwenburgh. Sterft met haar kind in het kraambed op 24 mei 1570. Laat drie minderjarige kinderen na: Rutsert, Thoonken, Neesken. Woont noordzijde van de haven.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 807

De Vos, Vroedschap, 97, 110

 

Janneken, trouwt Cornelis Adriaens Dach. Overlijdt 22 september 1578, laat drie kinderen na: Janneken (5) en de tweeling Janneken en Jacobmijnken van een maand.

Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4739

 

Janneken Abrahams, geboren 1578, dochter van Abraham Daniels en Elisabeth Manmaecker. Komt na het overlijden van haar moeder in 1583 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Adriaen Daniels. Rekeningen 1591-1600. School: Middelburg, Francois de Manni. Trouwt 1600 Jaques van Roy.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5088, 333

De Vos, Vroedschap, 254

 

Janneken Aert Hubrechtse, geboren 1567, dochter van Aert Hubrechtse en Liele NN. Komt in 1570 na de dood van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Na het overlijden van haar moeder in 1572 is haar oom Thomas Hubrechtse voogd. Rekeningen 1572-84.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3356

De Vos, Vroedschap, 267

 

Janneken Claes, dochter van Claes Lievens en NN. Rond 1570 onder toezicht van de weeskamer. Voogd tinnegieter Stoffel Cornelis. Rekeningen 1565, 1570-72.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 874, 2652

 

Janneken Cornelis Jans Baerse, trouwt lakenhandelaar Adriaen Adriaen Cornelis Brouwer. Overlijdt in 1564. Laat drie kinderen na: Jan (6), Ampolonia (3) en Marinus (9 weken). Woont in de Middelstrate. Boedelinventaris met lakenwinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5119

 

Janneken Jan Claes, zoon van Jan Claes Cornelis en NN. Trouwt Anthonis Wisse Herrentse Peck. Overlijdt 10 september 1565, laat drie minderjarige kinderen na: Ockerwijf (8), Neelken (2) en Wisse (2 maanden). Woont zuidzijde Dam In den Wijngaert. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 304, 2215

De Vos, Vroedschap, 50

 

Janneken Laurens Boenaert, geboren 1559, dochter van Laurens Jan Boenaert en Agatha NN. Komt in 1566 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1569-70.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4995

De Vos, Vroedschap, 382

 

Janneken Philips, trouwt Willem de Cock, geboren in Stekene (Land van Waes). Overlijdt 1593. Laat vier minderjarige kinderen na: Tonijnken (19), Pieter (17), Jan (14), Cathalijnken (4). Boedelinventaris

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 408

 

Jason Jans, geboren 1557, zoon van chirurgijn Jan Ouwe Jans en Adriana Pratensis. Komt na de dood van zijn moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer. In 1569 is zijn zwager Job Claas Maarts voogd. Rekeningen 1565-74. Chirurgijn en apotheker. Raad, schepen en weesmeester van Zierikzee. Trouwt 10 mei 1580 Pieternella Jans, geboren in Dordrecht, weduwe van predikant Gerard van Cuilenburg.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 677, 2672, 991, 946, 4787

De Vos, Vroedschap, 243

 

Jason Michiels, geboren 1544, zoon van baljuw Michiel Cornelis Eewouts en Appollonia Jason Pratensis. Komt na het overlijden van zijn vader in 1559 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1559-63. Begraven 14 februari 1563.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3522, 3170, 2711, 4153, 4488

 

Jasper van Boshuysen, geboren 1521, zoon van Willem van Boschuysen en Maria van Kerkwerve. Schutter. Trouwt Maria Peck, dr. van Wisse Herrentse Peck en Claeswijf Balten Oeles van Botland. Overlijdt 1573. Woont zuidzijde Haven voor de Gasthuisbrug, in het westelijk deel van het tegenwoordige Havenplein 24. Boedelinventaris. Liet bij zijn overlijden zeven minderjarige kinderen na: Willem (11), Anneke (10), Wisse (9), Caspar (8), Mayken (3), Claeswijf (2), Jasper (3 maanden).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679, 4777

De Vos, Vroedschap, 49

 

Jasper Cornelis Heerde, zoon van Cornelis Pauwels Heerde en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer, voogd Marinus Cater. Rekeningen 1567-74

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3314

 

Jasper Ouwe Jans, barbier. Trouwt voor 1567 de dochter van timmerman Jan Jacobs. Vlucht in 1567 om godsdienstredenen naar Engeland.

ZA, Archief Rekenkamer II, inv.nr. 916

Rooze, Hervorming, 543

 

Jasper Jaspers van Boschuysen, geboren 1573, zoon van Jasper van Boschuysen en Maria Wisse Herrentse Peck. Na het overlijden van zijn vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd zijn moeder, Anthonis van Capelle. Rekeningen over de periode 1573-1577, 1579-89.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679, 2656, 2069, 2982

De Vos, Vroedschap, 49

 

Jeronimus Claes Cornelis, mogelijk een zoon van tinnegieter Claes Cornelis, in 1523 lid van de raad. Tinnegieter. Trouwt Catelyne NN. Overlijdt 1545, met achterlaten van zes kinderen. Woont op de Appelmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4723

 

Job, trouwt scheepstimmerman Cornelis Lauwes. Overlijdt 1531. Laat minderjarige zoon Cornelis na. Woont op de Hoenaersdijck buiten de Noordhavenpoort. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 939

 

Job, trouwt Pieter Cornelis Philips, lid van het kloveniersgilde. Overlijdt 1532, laat minderjarig kind Philip na. Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 842

 

Job Claes Imans, zoon van Claes Iman Gillis van der Lisse en N.N. Pels. Secretaris, schepen en burgemeester van Zierikzee. Trouwt Martha Vierling (overl. 1588), dochter van waterbouwkundige Andries Vierling en Emerentiana van Bruheze. Overlijdt 1579. Laat twee minderjarige kinderen na Nicolaes (12) en Anneke (14). Woont aan de noordzijde van het kerkhof.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 84

De Vos, Vroedschap, 66

 

Job Claes Maarts, apotheker, trouwt Maria Jans, dochter van chirurgijn Jan Ouwe Jans en Adriana Pratensis. Is in 1569 voogd over haar minderjarige broers en zusje Jason, Jan en Neelken.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 677

De Vos, Vroedschap, 244

 

Job Cornelis, mandemaker. Trouwt Liesbeth NN. Overlijdt 6 oktober 1570. Erven zijn meerderjarige dochter Mate en zijn kleindochter Grietken Crijn IJsbrants (3). Woont op de Dam. Boedelinventaris met winkelvoorraad.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 401

 

Job Jans, scheepstimmerman. Trouwt Mareken Heyndrikx. Overlijdt 1560. Laat zoon Jan (6 maanden) na. Woont op de Huenaersdijk. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4486

 

Job Pieters. Sleper. Overlijdt 1552. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 945

 

Jobken Cornelis, trouwt Bartel Dierickx (overl. 1571). Overlijdt 1577. Laat vier kinderen na: Dierick (20), Cornelis (13), Aechtken (11), Jorisken (7). Woont op de hoek van de Nieustrate en de Maarstrate. Winkel in kruidenierswaren. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5172

De Vos, Vroedschap, 189

 

Jobwijf, weduwe van lakenkoopman Frans Arents. Overlijdt 1573, laat vier kinderen na: Jasper (20), Lieven (16), David (14) en Susanneken (10). Woont noordzijde van de haven op de Bierplate. Boedelinventaris met lakenwinkel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 299

 

Jobwijf van Capelle, dochter van Adriaen Michiels van Capelle en Commerwijf Jacobs. Komt in 1561 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Voogd Lauris Lieven Aelliaen Hughes, haar stiefbroer Anthonis van Capelle. Rekening 1562-74.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1457, 371

 

Jobwijf Lieven de Wale, geboren 1542, dochter van Lieven Cornelis Claas en Jobje Cornelis Huges. Trouwt 1559 raad en weesmeester Jacob Soetemans. Begraven 9 november 1564. Laat twee minderjarige kinderen na: Jobwijf (0) en Soeteman (2).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4738

De Vos, Vroedschap, 139

 

Jobwijf Jacob Soetemans, geboren 1564, dochter van raad en weesmeester Jacob Soetemans en Jobwijf Lieven de Wale. Komt na het overlijden van haar moeder in 1564 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1570-78. Trouwt 1581 Jan Bonifacius Mussis.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4738, 5110

De Vos, Vroedschap, 139

 

Johanna Adriaens, dochter van zijdelakenkoper Adriaen Cornelis Coninck en Cornelia Christiaans. Trouwt circa 1550 Daniel Dingemans, zoon van Dingeman Herckesteijn en Cornelia Erasmus. Overlijdt 1559. Laat vier kinderen na: Abraham (9), Adriaenken (6), Adriaen (5) en Neelken (2). Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2618

De Vos, Vroedschap, 35, 253

 

Joos Teelinck, geboren 1543, zoon van Ewout Teelinck en Helena Willem Jans. Raad, schepen, burgemeester van Zierikzee, lid Gecommitteerde Raden van Zeeland. Schutter. Kwam na het overlijden van zijn vader in 1561 onder toezicht van de weeskamer, moeder voogd. Na het overlijden van zijn moeder in 1565 was hij voogd over zijn zusters. Trouwt 1570 Johanna de Jonge, dochter van Jan Anthonisse en Agatha de Vager. Kreeg negen kinderen, waaronder ds. Willem Teelinck (1579-1629). Overlijdt 1594.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 374

De Vos, Vroedschap, 116

 

Jorisken Bartels Rollandt, geboren 1570, dochter van Bartel Dierickx en Jobken Cornelis. Komt na het overlijden van haar vader in 1571 onder toezicht van de weeskamer. Voogd haar broer Dierick Bartels. Rekeningen 1577-85. Trouwt 1590 Gerrit Pieters van der Poort. Overlijdt 1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2684, 2963

De Vos, Vroedschap, 186

 

Josijne Cornelis Heerde, dochter van Cornelis Pauwels Heerde en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer, voogd Marinus Cater. Rekeningen 1567-74

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3314

 

 

K

Kataryne Willem Simons, geboren 1527, dochter van raad, schepen en burgemeester Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Trouwt raad, schepen en burgemeester Ocker Cornelis Ockers (overl. 1597). Laat bij haar overlijden op 15 september 1567 zes minderjarige kinderen na: Adriana (16), Herman (15), Levina (13), Margriete (11), Willem (8) en Jan (6). Woont noordzijde haven in haar ouderlijk huis, tegenwoordig Havenpark 35. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215, 298, 646

De Vos, Vroedschap, 4 (abusievelijk als Catalina), 91

 

Katelijne, trouwt 1e Willem Borsse, 2e Pieter Joris (overl 1563). Overlijdt 1561. Erfgenamen zijn naast haar echtgenoot twee kinderen uit haar eerste huwelijk: Aechte en Jan Willems Borse. Woont in de Goude Leeuwe op de Schuythaven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2155

De Vos, Vroedschap, 146, 218

 

 

L

Lambrecht Lievens, geboren 1582, zoon van Lieven Rochus Lieven Engels en Christina Lambrechts. Na het overlijden van zijn vader in 1592 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Nicolaas Rochus. Rekeningen 1598-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 354

De Vos, Vroedschap, 342

 

Laurens Jacob Pieter Wisse (Wittes), zoon van Jacob Pieterse Wittes en Roka Couwenburgh. Schutter. Trouwt Mayken de la Bluin, dochter van Nicolaas de la Bluin en NN. Overlijdt 1570. Laat een zoon Jacob (18 weken) na. Boedelinventaris woning in de Ooststraat in Nieuwerkerk.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 674, 3285, 932

De Vos, Vroedschap, 84

 

Laurens Jans Boenaert, zoon van chirurgijn Jan Boenaert en NN. Schutter. Trouwt Agatha NN. Overlijdt 1566, laat vier kinderen na: Jan (12), Claeswijf (10), Janneke (7) en Syme (2). Woont aan de zuidzijde van de haven bij de nieuwe brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4995

De Vos, Vroedschap, 381

 

Lauris Danesz, metselaar. Overlijdt 1541. Woont op de hoek van de Raestrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 857

 

Lauwe, weduwe van visser Pieter Jacobs (overl. 1566). Blijft in 1566 achter met drie kinderen: Neelken (9), Jacob (5) en Anthonia (2). Woont in het Visslop. Boedelinventaris. Overlijdt 1567.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1401

 

Leenken Adriaen Rochus, geboren ca 1561, dochter van pasteibakker Adriaen Rochus Camerlinck en Clara Willem Pieters. Na het overlijden van haar ouders in 1565 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Thomas Hubrechts. Rekeningen 1565-78. School: Zierikzee, mr. Christiaen Heyndrikx; Antwerpen. Trouwt 1581 Pieter Mogge. Overlijdt 13 augustus 1598. Laat twee kinderen na: Pieter (17), Mayken (5). Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 414, 4747

De Vos, Vroedschap, 165

 

Leenken Cornelis, dochter van Cornelis Querijns en Loonken NN. Rond 1580 onder toezicht van de weeskamer, beide ouders zijn dan overleden. Rekeningen 1581-83.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4745

 

Leenken Jacobs, dochter van Jacob Lenert van Haamstede. Staat onder toezicht van de weeskamer, voogd Jan Anthonis Jacobs. Rekeningen 1592-94.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 854

 

Lemte Cornelis, trouwt trompetter Jan van der Hulst. Overlijdt 1500. Laat minderjarig kind Jobkin na. Woont in de Venckelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 703

 

Lenart Adriaen Huge, zoon van keurmeester van de meekrap, Adriaen Huge en NN. Trouwt Cornelie NN. Overlijdt 1532, laat minderjarige kinderen na. Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1952

De Vos, Vroedschap, 61, 138

 

Lenert Anthonis Everts, zoon van Anthonis Everts en NN. Onder toezicht van de weeskamer. Voogd zijn stiefvader, metselaar Lieven Jacops. Rekening 1542.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 905

 

Lenaert Claes Oeles, ‘huenaer’. Reder. Overlijdt 1549. Zijn neef Claes Gysbrechts (8) is erfgenaam. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 962

 

Lenaert Dieriks Hollaere. Admiraal van Zeeland. Trouwt 1e NN, 2e Adriana Dach. Laat bij zijn overlijden in 1585 drie minderjarige kinderen na: Cornelis (12) uit zijn eerste huwelijk, Aeryaenken (7) en Neelken (5) uit zijn tweede huwelijk. Woont noordzijde haven in de buurt van de sluis, het tegenwoordige Mol 9. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3264, 4000

 

Lenaert Doens, overlijdt 1539. Laat twee minderjarige kinderen na: Marinis en Mayken. Woont op de Sint Domisdam. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 967, 4392

 

Lenert Iemans Thoot gezegd Mansgat, echtgenoot van Mayken NN. Overlijdt 1585 en laat vier kinderen na: Aechken (11), Mayken (6), Ieman (4) en Lenert (3 weken). Woont bij de Nobelpoort. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 671

 

Lenaert Jacobs, bakker. Overlijdt 2 juli 1532. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 938

 

Lenert Jacobs, visser. Overlijdt 1542. Laat een minderjarig kind achter. Woont op de Visschersdijck. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 755

 

Lenert Jacobs, overlijdt 1565. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2699

 

Lenert Jacobs, zoon van Jacob Lenert van Haamstede. Staat onder toezicht van de weeskamer, voogd Jan Anthonis Jacobs. Rekeningen 1592-94.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 854

 

Lenert Lenerts, geboren 1585, zoon van Lenert Iemans Thoot en Mayken NN. Komt na het overlijden van zijn vader in 1585 onder toezicht van de weeskamer. Overlijdt 1585.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 671, 3271

 

Lenart Lievens, ‘huenaer’. Reder. Trouwt Mareken NN. Overlijdt 1562. Laat kind Lieven (14) na. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 950

 

Lenaert Rutsert Betsman, zoon van Rutsert Betsman en Cornelia Pieters van Couwenburgh. Raad, schepen en weesmeester van Zierikzee, penningmeester van Schouwen. Studeert 1546 Leuven. Trouwt Geertruyt Marinis Willems, dochter van Marinis Willems van Duyvelandt en Hadwig Cornelis Jan Gillis van Zuydlandt. Overlijdt 25 juli 1573, liet drie minderjarige kinderen na: Neelken (11), Adriana (9), Grietken (8). Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris, kavelverdeling en afrekening.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 280

De Vos, Vroedschap, 46

Schillings, Matricule, IV, 335

 

Lenaert Lenaert Houtman de jonge, zoon van raad, schepen en weesmeester Lenaert Cornelis Maarten Houtman en Mareken Streuts of Adriana NN. Trouwt 1e NN, 2e circa 1569 Adriana de Huybert, dochter van Claes Herman de Huybert en Maria Lieven Wittele. Overlijdt 1578. Laat vier minderjarige kinderen na: uit zijn 1e huwelijk Mayken (13) en Wittele (10), uit zijn 2e huwelijk Claes (8) en Lenert (3). Woont bij het Jacobijnenklooster. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr 3318

De Vos, Vroedschap, 55

 

Lenaert Lenaert Houtman, zoon van jonge Lenaert Lenaert Houtman en Adriana de Huybert. Na het overlijden van zijn vader in 1578 onder toezicht van de weeskamer, voogd Jan Ruyte, later Lieven Ruyte. Rekeningen 1578, 1581-82. Overlijdt najaar 1582.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3318

 

Lenaert Pieter Lenaert Thooft, overlijdt 1553. Woont op Weldamme. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 758

 

Lenart Lievens de Huenaer, schipper. Schutter, lid Sint Sebastiaansgilde. Trouwt Mareken NN. Overlijdt 1563, laat een minderjarig kind Lieven na. Rekening en verantwoording.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3267

 

Lenert Pieters, overlijdt 1532. Woont in de Weverswollestrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 923

 

Lene, dochter van Lieven Domis upten Weel en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Anthonis Jacobs. Rekeningen 1538-39, 1541-42.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 868, 880

 

Leonora de Wale, dochter van Jan Lievens de Wale en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Jan Bonifacius Muys. Rekening 1588-90. Trouwt 1604 dr. Cornelis Liens.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4230, 2626

De Vos, Vroedschap, 27

 

Leunis Ooles, huenaar. Trouwt Geertruyt, weduwe van Job Thoniss. Overlijdt 1571. Laat twee kinderen na: Arentwijf (16), Kynke (7). Voogd Lauris Lieven Huges. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 952, 955, 3392

 

Levina, weduwe van Maerten Herrents Dagh. Overlijdt 1563. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1404

 

Levina Claes Hermans de Huybert, dochter van Claas Hermans de Huybert en Maria Lieven Wittele. Onder toezicht van de weeskamer na het overlijden van haar vader in 1542, voogd haar oom Anthonis Hermans de Huybert. Rekeningen 1552-1562. Trouwt Cornelis Lievens de Wale (geb. 1532, overl. 9 augustus 1568), zoon van Lieven de Wale en Jobje Cornelis Huges. Levina overlijdt 2 dagen na haar man op 11 augustus 1568 aan de pest. Zij lieten drie minderjarige kinderen na: Claes (7 ½), Mayken (3 ½)  en Neelken (1 ½). Voogd was eerst hun oom Jan de Wale, vervolgens zijn broer Cornelis de Wale. Woontn in het huis De Belle aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 85, 929

De Vos, Vroedschap, 26, 39

 

Levina Marinis Ockers, geboren 1558, dochter van Marinis Cornelis Ockers en Magdalena Wisse Herrentse Peck. Onder toezicht van de weeskamer na het overlijden van haar vader in 1560. Voogd haar oom Ocker Cornelis Ockers. Rekening 1560-65, 1569-72. Trouwt 1e baljuw Gillis van Borre (ca. 1548-1580). Blijft bij zijn overlijden achter met dochtertje Petronella (2). Trouwt 2e Maerten van der Waerde (overl. 1595), zoon van Boudewijn van der Waerde en Jacopmijne van Duyvelandt. Trouwt 3e 1603 mr Jacob Peckius.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2759, 2777, 3275, 2623, 2033

De Vos, Vroedschap, 22

 

Levina Marinis Ockers, geboren 28 juli 1591, dochter van Marinis Marinis Cornelis Ockers en Martha Cornelis Willem Simons. Komt na het overlijden van haar vader in mei 1592 onder toezicht van de weeskamer. Begraven 20 september 1592.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5101, 2082, 1407

De Vos, Vroedschap, 22

 

Levina Ocker Ockers, geboren 1554, dochter van Ocker Cornelis Ockers en Kataryne Willem Simons. Komt na het overlijden van haar moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1567-74. Overlijdt 1 oktober 1574.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 298, 3011

De Vos, Vroedschap, 91

 

Liele, trouwt chirurgijn Aert Hubrechtse. Blijft na zijn overlijden in december 1570 achter met vijf minderjarige kinderen: Jacob (12 ½ ), Pieter (10 ½ ), Mayken (8 ½ ), Janneken (3) en Claaswijf (7 maanden). Woont voor de Breebrugge. Boedelinventaris met inventaris en schuldboeken apothekers- en chirurgijnswinkel. Overlijdt door een val uit een raam in mei 1572. Boedelinventaris met winkelinventaris en schuldboeken.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2228

De Vos, Vroedschap, 267

 

Liesbeth NN. Trouwt mandemaker Job Cornelis (overl. 1570). Woont op de Dam. Boedelinventaris bij zijn overlijden. Erfenis voor een deel naar hun kleindochter Grietken, dochter van Quirijn IJsbrants en Jacobmine Jobs. Overlijdt 15 maart 1573. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 401

 

Liesbeth Aelliaens, dochter van Aelliaen Lievens Capiteyns en Mayken NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd moeder. Rekeningen 1589-90.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4122

 

Lieven Adriaen Rengers, geboren 1581, zoon van Adriaen Rengers en Anthonie NN. Na het overlijden van zijn vader in 1592 onder toezicht van de weeskamer, moeder voogd. Rekeningen 1594-1604.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2163

 

Lieven Arent Cornelis, onder voogdij van zijn zwager Pieter Yemans. Rekening 1544.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 800

 

Lieven Crijns, trouwt Maycken Cornelis. Overlijdt 1598. Laat vier kinderen na: Neelken (14), Janneken (12), Crijnken (10), Ariaenken (7). Acte van houdenisse.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3474

 

Lieven Delincx, wijnhandelaar. Schutter. Trouwt Wijfve (Genoveva) NN (overl. 1571). Overlijdt 1567 met nalaten van zes kinderen Pieter (15), Philips (13), Lysbet (8), Jacobmijne (6 ½), en Anthonis (1 ½). Woont in de Potstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 324, 3172

 

Lieven Frans Arents, geboren 1557, zoon van lakenkoopman Frans Arents en Jobwijf NN. Na het overlijden van zijn moeder in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 299

 

Lieven Ieman Pieters, zoon van Iman Pieter Clamper en NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Jan Hobicx Pouwels. Rekeningen 1534-35.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4124

 

Lieven Jacobs Ballemaecker, trouwt Elizabeth NN. Overlijdt 1551. Woont aan de zuidzijde van de haven op de hoek van het Lange Groendal. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4707

 

Lieven Jans Boogaerdt, trouwt Cateleijne Cornelis Hollaere. Overlijdt 1547, laat drie kinderen na Lenert, Cornelis (2), Neelke (8 mnd.). Woont op de Schuythaven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2673

 

Lieven Jan Gillisz, geboren 1496. Raad, schepen, burgemeester en weesmeester van Zierikzee. Studeerde en promoveerde in Leuven. Maakte in 1519 een reis naar het Heilig Land, waarvan in een getijdenboekje verslag werd gedaan. Trouwde 1524 Baleghe Betsman (1501-1577). Kreeg met haar negen kinderen, waarvan er vier – Agatha, Lieven, Neelken en Mayken, oud respectievelijk 13, 12, 11 en 5 – nog in leven waren toen hun vader op 21 oktober 1540 overleed.

De Vos, Vroedschap, 74-75

 

Lieven Lenart Lievens, zoon van Lenart Lievens en Mareken NN. Komt na het overlijden van zijn vader in 1563 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Pieter Jacob Mogge. Rekeningen 1563-71.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3267, 3698

 

Lieven Lenaert Maerts, trouwt Barbara Claes Hayman. Blijft na haar overlijden in 1567 met een dochtertje Neelken (11 weken) achter. Woont aan de noordzijde vana de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2636

 

Lieven Lievens, geboren 24 juli 1592, zoon van Lieven Rochus Lieven Engels en Christina Lambrechts. Na het overlijden van zijn vader in 1592 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Nicolaas Rochus. Rekeningen 1598-1603. Overlijdt circa 1603 aan de hete ziekte.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 354

De Vos, Vroedschap, 342

 

Lieven Maertens, zoon van Maerten Lieven Pijpers en Pieternella Maertens. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd Herman Cornelis de Vager. Rekeningen 1589-92, 1596-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 554, 3499

 

Lieven Pieter van der Lisse, geboren 2 maart 1548, zoon van Pieter Lieven Iman Gillis van der Lisse en Janne Cornelis Hughe. Komt na het overlijden van zijn vader in 1548 onder toezicht van de weeskamer. Voogd is zijn oom Adriaen Lieven Iman van der Lisse. Rekeningen 1548-51, 1554-60, 1562-70. Studeert 1560 Leuven. Trouwt augustus 1579 Mayken Jobs, dochter van Job Claes Imans en Martha Vierling.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 584, 3791, 1305, 5103, 1357, 3513, 5192, 4584

De Vos, Vroedschap, 67

Schillings, Matricule, 611

 

Lieven Rochus Lieven Engels, zoon van vleeshouwer Rochus Lieven Engels en Mayke Claes van Zuydkerke. Trouwt Christina Lambrechts. Overlijdt 16 juli 1592, laat vijf kinderen na: Lambrecht (10), Digneken (6), Adriaenken (4), Grietken (2) en Lieven geboren acht dagen na zijn vaders dood. Woont noordzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 354

De Vos, Vroedschap, 342

 

Lieven Steven Paerdecooper (Cooper), geboren 1555, zoon van Steven Cornelisz Paerdecooper en Veronica Lieven Iman van der Lisse. Raad en schepen. Komt na het overlijden van beide ouders in 1558 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Marinus Balten Oeles. Rekeningen 1558, 1560, 1566-59, 1570-76. Trouwt 1582 Susanna Cornelis Bouwens, dochter van Cornelis Bouwens en Cunera Lievens de Munnick. Overlijdt 8 september 1583, laat zoontje Steven (6 maanden) na. Woont zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 379, 4036, 5106, 4484, 925, 2394

De Vos, Vroedschap, 33, 135

 

Lieven de jonge Vager, zoon van Lieven Claes en NN. Seeman. Trouwt Maetken NN. Overlijdt 1539. Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 914

 

Lieven Willem Hendriks, geboren 1578, zoon van Willem Hendriks de Heerder en NN. Komt in 1586 na het overlijden van beide ouders onder toezicht van de weeskamer. Voogd zijn oom, karreman Roel Claessen. Rekeningen 1586-99. Opleiding tot schaapherder.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 973, 4129, 4039

 

Lieven Wittele, geboren 1554, zoon van Wittele Imans en Pauline Lieven Claes. Na het overlijden van zijn vader in 1556 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hughe Jans, Mareken Cornelis Henrycx weduwe. Rekeningen 1559-64, 1565-74, 1576-78. Kuiper.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 812, 2613, 5115, 4043, 730, 4709

 

Lievina van Botland, geboren 1549, dochter van mr Adolf van Botland en Catharina van Boschuysen. Komt na het overlijden van haar moeder in 1562 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Jasper van Boschuysen. Rekeningen 1565-66.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 956, 4781, 5092

 

Lievina Bouwens, dochter van dochter van Cornelis Bouwens en Cunera Lievens de Munninck. Komt na het overlijden van haar vader in 1568 onder toezicht van de weeskamer, moeder voogd. Overlijdt voor juni 1570.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 223

 

Lievina Iman Jacob Wisse, geboren 1579, dochter van Iman Jacob Wisse en Margriete Rombouts. Komt na het overlijden van haar moeder in 1583 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Marinis Jan Goverts. Rekeningen 1583-1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2144, 964, 690, 4670

 

Lievine Cornelis Huges, trouwt smit Adriaen Jans. Overlijdt 1596. Laat twee kinderen na: Jan (4), Cornelis (2 ½). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4152

 

Livina Dingeman Claes Eynouts, geboren 24 februari 1563, dochter van Dingeman Claes Eynouts en Aertgen Pauwels. Kwam na het overlijden van haar vader in 1566 onder toezicht van de weeskamer. Voogd is haar oom Querijn. Rekeningen 1569-78. Trouwt Cornelis Willems de Vries, burgemeester van Dordrecht. Overlijdt Utrecht 1636.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3002, 715, 3644

 

Livina Jan Jobs Blanckert, dochter van Jan Jobs Blanckert en NN. Staat in 1580 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Pieter Cornelis. Rekening 1580.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 780

 

Livina (Lynken) Delincx, geboren 1562, dochter van wijnhandelaar Lieven Delincx en Wijfve NN. Komt in 1567 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Moeder overlijdt 1571. Voogden Adriaen Bertholomeus, Pieter Lieven Delincx, Bernard Gast, Bertelmeus Cornelis Bertelmeus, Antonis van Capelle. Rekeningen 1571-81, 1583-87.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 324, 566, 3172, 4154, 3463, 4560

 

Livina Nicolaas Willem Simons, geboren 1564, dochter van raad, schepen en burgemeester Nicolaas Willem Simonsz en Maria Ockers. Trouwt 1584 Ocker Jan Anthonis (1547-1618), zoon van Jan Anthonis de Oude en Agatha de Vager, weduwnaar van Agatha Willems. Overlijdt 15 december 1596. Laat twee minderjarige dochters na: Agata (12) en Antonette (9). Lijst van ten huwelijk ingebrachte kleding en juwelen. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4481, 4147

De Vos, Vroedschap, 113

 

Loonken, trouwt 1e stuurman Cornelis Querijns, 2e Anthonis Diericx. Overlijdt 1580. Laat drie minderjarige kinderen na: Cryn (16), Leenken (14) en Cornelis (12). Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4745

 

Lijsbet Daene, trouwt Groote Marinis de zoutdrager. Overlijdt 8 mei 1597. Laat zes kinderen na: Marinis (26), Marinis (19), Mayken (16), Neelken (11), Cornelis (7), Daneken (5). Woont op de Vissersdijck. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1363

 

Lysbet Lieven Delincx, geboren 1559, dochter van wijnhandelaar Lieven Delincx en Wijfve NN. Komt in 1567 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Moeder overlijdt 1571. Voogden Adriaen Bertholomeus, Pieter Lieven Delincx, Bernard Gast. Rekeningen 1571-79. Trouwt Bertelmeus Cornelis Bertelmeus.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 324, 566, 3172, 3463, 4560

 

Lysbeth de Paerdecooper, geboren voor 1513, dochter van Cornelis de Paerdecooper en Liele Huge jansdr. Trouwt Cornelis Cornelis Jan Oortsse (overl. 1531). Overlijdt 7 december 1562. Erven zijn Cornelis Cornelis Oude Cooper, Cornelis Cornelis jonge Cooper en Lieven en Cornelis, de wezen van Steven Cornelisz Paerdecooper. Woont zuidzijde haven tussen de brede en de nieuwe brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5106, 4484

De Vos, Vroedschap, 32-33

 

 

M

Maarten van (der) Waerde, zoon van Boudewijn van der Waerde en Jacopmijne van Duyvelandt. Schepen van Zierikzee. Trouwt 1e Willemijne Marinis Willems van Duyvelandt (overl. 28 oktober 1581), 2e 1583 Levina Marinus Ockers (geb. 1558), weduwe van Gillis van Borre. Overlijdt 19 maart 1595. Afrekening boedel Willemijne Marinis Willems, waarvan de minderjarige wezen van Lenaert Rutsert Betsman erven.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 280

De Vos, Vroedschap, 22, 51

 

Maarten Willem Simonsz, geboren 25 augustus 1542, zoon van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Secretaris van Zierikzee, afgevaardigde van Zierikzee in de Staten van Zeeland. Studeert 1556 Leuven.Trouwt 1e Agatha de Huybert, 2e 1588 Anna de Stoppelaer.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

De Vos, Vroedschap, 5, 112-115

Schillings, Matricule, IV, 531

 

Magdalena Bartelmeeus Claes, dochter van Bartelmeeus Claes en Boudijne Cornelis Boudijns Diericxs. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogden kanunnik mr Pieter Claes, mr Soetemans Bouwen Diericx. Rekeningen 1545-47. Trouwt 1e voor 1549 Jan Claes Cornelis, 2e dr. Jacob Pilse. Raad, schepen, weesmeester en stadsdokter van Zierikzee. Bij haar overlijden op 20 mei 1566 komen hun twee kinderen, Cornelis (5) en Neeltgen (3) onder toezicht van de weeskamer, evenals haar zoon Cornelis Jans uit een eerder huwelijk (10).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 476, 4703

De Vos, Vroedschap, 29

 

Magdalena Gillis Faes, geboren 1570, dochter van Mayken Hubrecht Ockers en Gillis Jacobs Faes. Trouwt 1602 met Willem Cromstrien, zoon van Maarten Willem Simonsz en Agatha de Huybert. Stond na het overlijden van haar moeder in 1572 eerst onder voogdij van haar vader, later van haar oom Marinus Hubrecht Ockers. Rekeningen bewaard uit de jaren 1574-93.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 400

De Vos, Vroedschap, 5, 20

 

Magdalena Jans, dochter van bakker en schutter Jan Willems en NN. In 1569 bij het overlijden van haar stiefmoeder Mareken Adriaen Dach nog minderjarig.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

Magdalena Lenerts Houtman, dochter van raad, schepen en weesmeester, Lenert Cornelis Houtman en Adriana NN. Trouwt deken van het droogscheerdersgilde, Jan Cornelis Boeye, zoon van Cornelis Jans Boeye en Maria van Mannee. Overlijdt 21 juli 1579, vermoedelijk in Rotterdam. Laat twee minderjarige dochters na: Martha (3) en Aeryaenken (1).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4737

De Vos, Vroedschap, 175

 

Mareken, weduwe van Dingman Jacob Herrents (overl. 1570). Voogd over zijn drie nagelaten kinderen. Overlijdt 21 december 1571. Woont op de Appelmarkt. Boedelinventaris 1570 en 1571.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 302

 

Mareken, echtgenote van kuiper Jacob Willems. Overlijdt 1552, laat drie minderjarige kinderen na: Anna (15), Willemijn (13) en Adriaen (9). Woont op de Vismarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4132

 

Mareken Adriaen Dach, dochter van Adriaen Jan Dach en Cornelia van der Lisse. Trouwt bakker en schutter Jan Willems. Overlijdt 18 november 1569, laat vier minderjarige kinderen na: Adriaen (11), Oole (9), Jan (7) en Cecilia (2). Huis op de Dam. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

Mareken Bartelmeeus Lievens, trouwt Pieter Lenart Loefs. Overlijdt 7 juli 1567, laat dochter Mareken van 6 maanden na. Woont op de hoek van de Sint Lievensstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4597

De Vos, Vroedschap, 477

 

Mareken Cornelis Oude Cooper, geboren 1543, dochter van raad, schepen en burgemeester Cornelis Cornelis Oude Cooper en Cornelia van Duyvelandt. Trouwt september 1565 Jacob Soetemans (geb. 1540). Begraven 6 november 1570. Laat twee minderjarige dochtertjes na: Neelken (4) en Jacob (2). Woont in een dubbelhuis op de Dam. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4589

De Vos, Vroedschap, 30, 139

 

Mareken (Mayken) Cornelis Ouweneele, geboren 1548, dochter van Cornelis Cristiaens Ouweneele en Sebastiana Mogge. Staat na het overlijden van haar vader in 1554 onder toezicht van de weeskamer. Trouwt zeilmaker Pieter Cornelis (overl. 1574). Blijft achter met kind Adriaen (1). Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris. Trouwt 2e zeilmaker Adriaen Maerts. Overlijdt 1581, laat twee dochters na: Cunera (4) en Pieternella (2). Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 716, 4751, 3295

De Vos, Vroedschap, 256

 

Mareken Heyndrikx, dochter van Heyndrick Heyndrick Boudinsz (overl. 1512) en Katelijne Bollaert. Innocente. Voogden o.a. Willem Jacobs, Soeteman Jans, Claes Pieters, Jan Danckerts van Mannee, Danckert van Mannee en Ocker Cornelis Ockers. Rekeningen 1527-30, 1533, 1534-1539, 1541-42, 1564-78. Woont bijna haar hele leven in het klooster Nasareth. Na de Overgang in huis bij haar achternicht Neelken van Mannee en burgemeester Ocker Cornelis Ockers.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 4755, 681, 4040, 720, 901, 2681, 940, 863, 896, 3519, 4035, 4755, 2915, 3200, 2008, 4713, 4740, 5255, 4790

De Vos, Vroedschap, 107

 

Mareken de Huybert, dochter van Cornelis Hendriks de Huybert en NN. Trouwt Cornelis Piers. Overlijdt als weduwe in 1533. Woont in de Potstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3190

De Vos, Vroedschap, 42

 

Mareken Jacobs, trouwt smit Maerten Cornelis. Overlijdt 1596. Laat vier kinderen na: Aelbrecht (10), Cornelis (8), Heynwijffken (5), Lievenken (3). Woont Korte Nobelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 781

 

Mareken (Mate) Lievens, overlijdt 1538. Afrekening boedel 1542/43.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4123

 

Mareken Lieven Lauwes, overlijdt 1559. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 718

 

Mareken Ocker Jans Boeye, geboren 1545, dochter van schepen en weesmeester Ocker Jans Boeye en Maria Peck. Trouwt 1564 met Cornelis Hughe Laurense Reaal. Laat bij haar overlijden op 25 april 1568 een dochtertje Digna van twee na. Wonen dan in de Houttuyn tegenover de kraan. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 455, 350.

De Vos, Vroedschap, 175

 

Mareken Pouwels, wollenaaister. Overlijdt 11 maart 1569. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 949

 

Margaretha, weduwe van Pieter Imans. Overlijdt 28 september 1597. Woont in de Middelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3435

 

Margriete, trouwt Jan Cornelis van Trouwe, smid. Overlijdt in 1558 met achterlaten van een kind van 5. Woont buiten de Noordhavenpoort op de Huenaerdijck. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 856

 

Margriete, weduwe van Bartelmeeus NN. Wordt in 1569 door haar schoonzonen timmerman Jan Jacobs en Lenert Engels onder toezicht geplaatst. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 752

 

Margriete Michiel Bollerts, trouwt raad van Zierikzee, Lieven Cornelis Wisse. Overlijdt 1534. Woont Appelmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 851

 

Margriete Ockers Boeye, geboren 1540, dochter van Ocker Jans Boeye en Maria Peck. Komt na het overlijden van haar vader in 1549 onder toezicht van de weeskamer, voogd is haar oom Jacob Jans Boeye. Rekeningen van 1549-1552. Overlijdt in Breda 30 januari 1552.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 266

De Vos, Vroedschap, 175

 

Margriete Rombouts, geboren 23 april 1549, dochter van apotheker Rombout Cools en Mareken Aeliaen Jan Meus. Komt na het overlijden van haar vader in 1554 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1565-69. Voogd haar oudere broer Jan. Trouwt 1569 Iman Jacob Wisse, zoon van Jacob Wisse en Mayken NN. Overlijdt 3 januari 1583. Laat twee kinderen na: Lievijnken (4) en Jacobmijnken (9 maanden). Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2144, 405, 958

De Vos, Vroedschap, 78

 

Maria Peck, dr. van Wisse Herrentse Peck en Claeswijf Balten Oeles van Botland. Trouwt  Jasper van Boschuysen. Krijgt na diens overlijden in 1573 de voogdij over hun zeven minderjarige kinderen: Willem (11), Anneke (10), Wisse (9), Caspar (8), Mayken (3), Claeswijf (2), Jasper (3 maanden). Woont zuidzijde Haven voor de Gasthuisbrug. Boedelinventaris, rekeningen als voogd van de kinderen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679

De Vos, Vroedschap, 49

 

Marie Montens, dochter van Hendrik Montens en Johanna de Roovere. Trouwt burgemeester Iman Cornelis Jan Gillis van Zuydlandt (overl. 1548). Overlijdt Breda juli 1548. Laat twee kinderen na: Cornelis (5) en Elisabeth. Woont noordzijde van de haven bij het Gravensteen. Boedelinventaris woning in Breda. Staat van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3821, 258

De Vos, Vroedschap, 323

 

Marinis Crijns, kuiper. Trouwt Neelken Marinis Booms. Overlijdt 1599. Laat vier kinderen na: Leenken (4), Leenken (3), Toonken (2) en Abraham (19 weken). Woont achter de Vismarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1415

 

Marinis Jan Gillis, landmeter. Schutter. Trouwt Cornelie NN (overl. 1562). Blijft bij haar overlijden achter met Neelken (9) en Jan (2). Boedelinventaris. Overlijdt in Nantes 1563. Woont in de Middelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1398

 

Marinis Lenaert Doens, zoon van Lenaert Doens en NN. Staat na het overlijden van zijn vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Jan Pieters. Rekeningen 1540, 1544.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 907, 965, 967

 

Marinus Balten Oeles van Botland, geboren circa 1530, zoon van Balten Oeles en Magdalena NN. Raad, schepen, klerk van de weeskamer en weesmeester van Zierikzee. Trouwt Levina Lieven Imans van der Lisse (overl. 1595). Overlijdt 1576.

De Vos, Vroedschap, 61-63

Rooze, Hervorming, 544

 

Marinus Adriaen Hoffer, zoon van Adriaen Lenaerts Hoffer en Sebastiana Lieven Engels. Vleeshouwer. Schutter. Trouwt Agatha Lieven Lenaerts (overl. 1574), dochter van raad en kerkmeester Lieven Lenaert Jacobs en Cornelia Pieters. Overlijdt 11 november 1572. Woont in de Potstraat bij het kerkhof. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 835

De Vos, Vroedschap, 68, 143

 

Marinis Cornelis Ockers, zoon van schepen, raad en burgemeester Cornelis Ockers en Levina Herman Cornelisz de Huybert. Schutter. Trouwt Magdalena Peck, dochter van Wisse Herrents Peck en Clasina Balten Oeles van Botland. Overlijdt in Mechelen 15 februari 1560, laat na: Lievina (2) en Marinus (8 weken). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 480, 2221, 3607, 2033

De Vos, Vroedschap, 21

 

Marinus Jochems, visser. Schutter. Trouwt Kyne NN. Overlijdt 1570. Laat twee dochters na: Mayken (16) en Neelken (9). Woont op de hoek van de Nieuwpoort bij de Vismarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 689

 

Marinis Marinis Cornelis Ockers, geboren december 1559, zoon van Marinis Cornelis Ockers en Magdalena Peck. Schepen en weesmeester van Zierikzee. Schutter. Na het overlijden van zijn vader in 1560 onder toezicht van de weeskamer, voogd zijn oom Ocker Cornelis Ockers. Rekeningen 1560-65, 1569-72. Trouwt 1589 (huwelijkse voorwaarden 9 augustus) Martha Cornelis Willem Simons (geb. tussen 1561 en 1565, overl. september 1592), dochter van Cornelis Willem Simonsz en Neeltje Marinus van Duyvelandt. Verdrinkt bij Goeree op 30 mei 1592. Laat twee kinderen na: Cornelia (2) en Levina (1). Woont in het huis van zijn zuster Levina in de Potstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 480, 5101, 2082, 2777, 1407, 3275, 2623, 2033

De Vos, Vroedschap, 22

 

Martha Boeye, geboren 1576, dochter van Jan Cornelis Boeye en Magdalena Lenerts Houtman. Vanaf het overlijden van haar moeder in 1579 onder toezicht van de weeskamer. Voogden: Jan Cornelis Boeye, Marinus Pieter Mogge. Rekeningen 1579-89.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4737, 751, 846, 724, 4778, 4044

GASD, Vroedschap, 175

 

Martha Cornelis Willem Simons, geboren tussen 1561 en 1565, dochter van raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester Cornelis Willem Simonsz en Neeltje Marinus van Duyvelandt. Na het overlijden van haar vader in 1575 onder toezicht van de weeskamer. Trouwt 1589 Marinis Marinis Cornelis Ockers (overl. mei 1592), zoon van Marinis Cornelis Ockers en Magdalena Peck. Overlijdt in het kraambed september 1592. Laat twee dochtertjes na: Cornelia (2) en Levina (1). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5101, 1407

De Vos, Vroedschap, 22, 54

 

Mate Lievens, staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd haar broer Jan Lievens. Rekening 1538, 1540-42.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 850, 990, 4136

 

Mayken, trouwt mr. Jan Adriaen Brouwer (overl. 1574). Overlijdt 1577. Laat vier minderjarige kinderen na Anthonis (18), Aeryaen (14), Godelief (13) en Cornelis (9). Woont in de St. Lievensstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 749, 982

 

Mayken Adriaen Pelle, trouwt gareelmaker Pieter Thonis. Overlijdt 8 juni 1592, laat drie kinderen na Thomas (13), Adriaen (10), Grietken (6). Woont op Baggershil. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2141

 

Mayken Aert Hubrechts, geboren 1561, dochter van Aert Hubrechts en Liele NN. Komt in 1570 na de dood van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Na het overlijden van haar moeder in 1572 is haar oom Thomas Hubrechts voogd. Rekeningen 1572-84.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3356

De Vos, Vroedschap, 267

 

Mayken Bastert, geboren 1574, , dochter van raad, schepen en weesmeester Claes Adriaens Bastert en Mayken Willem Pous. Komt na het overlijden van haar moeder in 1584 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1586-89. Trouwt 1595 Rutsert Hendriks.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 836

De Vos, Vroedschap, 212

 

Mayken Claes Hermansz de Huybert, dochter van Claes Hermansz de Huybert en Adriana Adriaan Jan Meus. Komt na het overlijden van haar vader in 1542 onder voogdij van haar oom Anthonis Hermansz de Huybert. Rekeningen 1545-51. Trouwt Cornelis Adriaan Lueter.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 929

De Vos, Vroedschap, 39

 

Mayke Ewout Teelinck, geboren 1548, dochter van Ewout Teelinck en Helena Willem Jans. Kwam na het overlijden van haar vader in 1561 onder toezicht van de weeskamer, in eerste instantie was haar moeder voogd, later haar broer Joos. Trouwt burgemeester Paulus Cornelis de Huybert (1538-1604). Overlijdt 3 december 1599. Laat drie kinderen na: Ewout (24) en Elisabeth (meerderjarig), Cornelis (16). Woont aan de zuidzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 374, 2960

De Vos, Vroedschap, 120, 122

 

Mayken Hubrecht Ockers, dochter van Hubrecht Ockers, raad, schepen, burgemeester en weesmeester van Zierikzee en Maria Pieter Jacobs of Mayken de Huybert. Trouwt mr. Gillis Jacobs Faes, advocaat, secretaris thesauriers van Zierikzee. Bij haar overlijden in 1572 liet zij twee minderjarige kinderen na: Ocker (4) en Magdalena (2). Hun vader neemt in eerste instantie de voogdij op zich. Het gezin woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 400

De Vos, Vroedschap, 20

 

Mayken Jacobs. Trouwt 1e Laurens Michiels. Krijgt met haar een dochter Jacobmijnke. Trouwt 2e ontvanger van het lastgeld, Pieter Claes van Abeele. Overlijdt 23 november 1596. Woont voor de nieuwe brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1412

 

Mayken Jacobs (’t Gasthuys), geboren 1569, dochter van Jacob Adriaen Dane en Neelken Cau. Komt na het overlijden van haar vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Bartholomeus Cau. Rekeningen 1578-80.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 743, 1416

De Vos, Vroedschap, 131

 

Mayken Jans, geboren 1547, dochter van chirurgijn Jan Ouwe Jans en Adriana Pratensis. Na het overlijden van haar moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2672

De Vos, Vroedschap, 244

 

Mayken Jaspers van Boschuysen, geboren 1570, dochter van Jasper van Boschuysen en Maria Wisse Herrentse Peck. Na het overlijden van haar vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd moeder, Anthonis van Capelle. Rekeningen over de periode 1573-1577, 1579-89.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679, 2656, 2069, 2982

De Vos, Vroedschap, 49

 

Mayken (Mareken) Jobs, geboren 1559, dochter van secretaris en burgemeester Job Claes Imans en Martha Vierling. Na het overlijden van haar vader op 7 mei 1579 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Michiel Rombouts. Rekeningen 1579. Trouwt 1579 Lieven Pieter van der Lisse, 2e 1587 Jan de Jonge. Overlijdt 13 juni 1603.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1789

De Vos, Vroedschap, 225

 

Mayken Lenaert Doens, zoon van Lenaert Doens en NN. Staat na het overlijden van haar vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Jan Pieters. Rekeningen 1540, 1544.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 907, 965, 967

 

Mayken Lenaert Houtman, dochter van jonge Lenaert Lenaert Houtman en NN. Na het overlijden van haar vader in 1578 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Jan Ruyte, later Lieven Ruyte. Rekeningen 1578, 1581-84.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3318

 

Mayken Lenerts, geboren 1579, dochter van Lenert Iemans Thoot en Mayken NN. Komt na het overlijden van haar vader in 1585 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Huych Jans. Rekeningen 1585-94.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 671, 4700, 4125, 3271

 

Mayken Ockers Boeye, geboren 1545, dochter van Ocker Jans Boeye en Maria Peck. Komt na het overlijden van haar vader in 1549 onder toezicht van de weeskamer. Voogd oom Jacob Jans Boeye. Rekeningen van 1549-63. Trouwt augustus 1564 Cornelis Huge Lauweris. Overlijdt 25 april 1568, laat dochtertje Digne na.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 266, 350

De Vos, Vroedschap, 175

 

Mayken Pieters, geboren 1583, dochter van Pieter NN en Cornelie Dane. Blijft na het overlijden van haar moeder in 1595 bij haar stiefvader Jacques Staelincx. Voogd Jacques Vermeule. Rekeningen 1595-1599. Trouwt jhr. Adolph van Huel.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 402

 

Mayken Pieter Provoost (Prevoest), dochter van zijdelakenverkoper en passementswerker Pieter Pieterse Provoost (afkomstig uit Doornik, 29 maart 1555 poorter van Zierikzee) en Adriana Rombouts (overl. 1557). Staat na het overlijden van haar moeder in 1557 onder toezicht van de weeskamer. Zoekt in 1565 in ‘grote vuylicheyt’ haar toevlucht bij haar oom, procureur Jan Rombouts. Voogd Jan Rombouts, Thomas Hubrechts. Rekeningen 1565-75. Trouwt 1575 Gabriel Jans.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 829, 4085

De Vos, Vroedschap, 78

 

Mayken de Wale, geboren 1565, dochter van Cornelis Lievens de Wale en Levina de Huybert. Overlijdt 1574 aan de pest. Kwam na het overlijden van haar beide ouders in 1568 onder voogdij van haar oom Jan Lievens de Wale te staan. Rekeningen 1569-74.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 85

De Vos, Vroedschap, 27

 

Mayken Willems, dochter van Willem Lenert Poolvoet en schependochter Mayken Cornelis Nieuwpoorter. Staat onder toezicht van de weeskamer. Moeder voogd. Rekeningen 1579-83.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 819

 

Maycken Willem Simons, geboren 5 september 1531, dochter van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Overlijdt 20 november 1557. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215, 586

De Vos, Vroedschap, 5

 

Maycken Wisse Peck, dochter van Wisse Herrentse en Pieternella Cruke. Trouwt Ocker Jans Boeye (overl. 1549), 2e Michiel Rombouts Cools. Bij het overlijden van haar eerste man blijft zij met drie minderjarige kinderen achter: Margriete (9), Jan (6) en Mayken (4). Begraven in de Sint Lievensmonsterkerk 8 april 1557. Boedelinventaris 1549 en 1557.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 266

De Vos, Vroedschap, 52, 77, 174

 

Merck Mercks, metselaar, trouwt 1e Elysabet NN (overl. 1569). Blijft bij haar overlijden achter met zoon Jacob (16). Woont in de St. Anthonisstrate. Boedelinventaris. Trouwt 2e Janneken Jobs. Overlijdt 7 april 1570. Woont nog steeds in de St. Anthonisstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 761, 774

 

Michiel Bollaerts, priester en kanunnik. Overlijdt 1514. Boedel wordt afgehandeld door Lieven Cornelis Wisse. Boedelrekening.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4134

 

Michiel Cornelis Eewouts, baljuw van Zierikzee. Trouwt Appolonia Jason Pratensis. Overlijdt 1559. Laat drie kinderen na: Jason (15), David (10) en een onechte dochter Danielle. Woont in de Potstraat. Boedelinventaris. Afrekening.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3170, 2711, 1943, 4153, 5238, 4488

 

Michiel Rengers, trouwt Janne NN (overl. 1555). Woont 1555 achter de Bernardijnen. Boedelinventaris. Overlijdt 1562. Erfgenamen zijn zoon Cornelis Michiel Rengers alsmede Job, Adriaenken en Mayken, de kinderen van Eva Michiel Rengers en zoutmeter Cornelis Oeles. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 734, 4744

 

Michiel Rombout Cools, geboren 1518, zoon van Rombout Cools en Mareken Claes Bartholomeus de Hollander. Raad, schepen, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Schutter. Trouwt circa 1550 Maria Peck (overl. 1557), dochter van Wisse Herrentse Peck en Pieternella Cruke, weduwe van Ocker Jansz Boeye. Boedelinventaris 1557.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 405, 266

De Vos, Vroedschap, 76-79

 

 

N

Neelken Anthonis, geboren 1557, dochter van Anthonis Pieter Wittes en Neelken NN. Na het overlijden van haar vader in 1561 onder toezicht van de weeskamer, voogden Mareken Pieter Jacob Moggheweduwe, Willeboort Anthonis, Marinis Claes Jans. Rekeningen 1563, 1569-76. Trouwt smid Cornelis Dirks.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 588, 4028, 4743, 979, 2158

De Vos, Vroedschap, 81

 

Neelken Cau, dochter van vleeshouwer Adriaan Claesz en schepensdochter Maria Jans van Veesbeke. Trouwt schutter Jacob Adriaen Adriaen Dane. Bij zijn overlijden in 1573 blijft zij achter met vier kinderen: Mayken (4), de tweeling Martha en Magdalena (3) en Adriaan (9 maanden). Voogd oom Bartholomeus Cau. Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris. Overlijdt aan de pest oktober 1574. Woont Melkmarkt. Boedelinventaris met winkelvoorraad.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 833, 743, 4734

De Vos, Vroedschap, 131

 

Neelken Daniels, geboren 1559, dochter van Daniel Dingemans en Johanna Adriaens. Komt na het overlijden van haar moeder in 1559 onder toezicht van de weeskamer. Voogden vader Daniel Dingemans, oom Cornelis Adriaens. Rekeningen 1559-72. Trouwt 1592 Marinus Mogge (1574-1611). Overlijdt 1627.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2618, 1395, 5085

De Vos, Vroedschap, 254

 

Neelken Dismas van Mannee, geboren 1547, dochter van dr. Dismas Jans van Mannee (overl. 1557, schepen en weesmeester) en Anthonia Lieven Wittele (overl. 1556). Bij het overlijden van haar moeder 9 jaar oud, voogd oom Danckert Jans van Mannee (raad, schepen, weesmeester van Zierikzee). Rekeningen 1558-65. Trouwt 1568 Ocker Cornelis Ockers, weduwnaar van Kataryne Willem Simons, raad, schepen, thesaurier, burgemeester en weesmeester van Zierikzee, heemraad en opperdijkgraaf van Schouwen, overleden mei 1597. Krijgt met hem een dochter Neelken. Ambachtsvrouwe van Wemeldinge. Begraven op 28 augustus 1610.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 681, 1942, 4094, 4494, 1942

De Vos, Vroedschap, 91, 108

 

Neelken Hollaere, dochter van admiraal Lenaert Dierikx Hollaere en Adriana Dach. Na het overlijden van haar vader in 1585 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Joris Pieters. Rekeningen 1585-99. Trouwt Willem Cornelis de Keijser. Overlijdt 13 december 1647.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3085, 2645, 4000, 2910

De Vos, Vroedschap, 375

 

Neelken Huge Willems, geboren 1587, dochter van Huge Willem Keyser en Jacobmijnken Cornelis Ouweneele. Komt na het overlijden van haar moeder in 1589 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1589-99.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 691

De Vos, Vroedschap, 374

 

Neelken Jacob Pieter Wittes, dochter van Jacob Pieter Wittes en Roka Couwenburgh. Trouwt brouwer Iman Rochus. Overlijdt samen met haar zoontje Rochus 10 augustus 1574 aan de pest. Erven zijn de weeskinderen van Pieter Claes Hayman en Laurens Jacob Pieter Wittes. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 832, 2644

De Vos, Vroedschap, 83

 

Neelken Jans, geboren 1562, dochter van chirurgijn Jan Ouwe Jans en Adriana Jason Pratensis. Na het overlijden van haar moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer. In 1569 is haar zwager Job Claes Maarts voogd. Rekeningen 1565-69. Neelken overlijdt 1569.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 677, 2672, 946

De Vos, Vroedschap, 245

 

Neelken Lenaerts, geboren 1562, dochter van Lenaert Rutsert Betsman en Geertruyt Marinis Willems. Komt in 1573 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer, voogd haar oom Nicolaas Rutsert Betsman. Trouwt 1582 Jan Adriaans van der Bije van Arnemuiden. Rekeningen 1573-79, 1581-82.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 280, 2992, 1720, 2416

De Vos, Vroedschap, 47

 

Neelken Lenaert Eynouts, mogelijk een dochter van Lenaert Eynouts (overl. 1546) en Janne NN. Trouwt Adriaen Danckerts. Overlijdt 1584, laat een kind na. Woont Vismarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2617, 2135

De Vos, Vroedschap, 97

 

Neelken Lieven Maerts, geboren 1567 dochter van Lieven Lenaert Maerts en Barbara Claes Hayman. Komt na het overlijden van haar moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1567, 1569-72.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1458, 3294, 787, 2636

 

Neelken Marinis, geboren 1553, dochter van landmeter en schutter Marinis Jan Gillis en Cornelie NN. Komt na het overlijden van haar moeder in 1562 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Oort Cornelis, Thomas Lenerts. Rekeningen 1563-70.

GASD, Archief weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1398

 

Neelken Peck, geboren 1563, dochter van raad, schepen en thesaurier Anthonis Wisse Herrentse Peck en Janneken Jan Claes Cornelis. Na het overlijden van haar moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1565-79.

Trouwt mr. Jan Arundeaux.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 304

De Vos, Vroedschap, 51

 

Neelken Pieters, geboren 1557, dochter van visser Pieter Jacobs en Lauwe NN. Komt na het overlijden van haar vader in 1566 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Pieterwijf Cornelis Betsman. Rekeningen 1569-73.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1401

 

Neelken Pilse, geboren 1564, dochter van Jacob Pilse en Magdalena Bartelmeeus Claes. Ondertrouw 15 mei 1594 Cornelis Cornelis. Staat vanaf het overlijden van haar moeder in 1566 onder toezicht van de weeskamer, voogden Cornelis Huych Jans, Bernart Gast. Rekeningen 1571-90.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 476

De Vos, Vroedschap, 29

 

Neelken Rombouts, geboren 1 juni 1544, dochter van apotheker Rombout Cools en Mareken Aelliaen Jan Meus. Komt na het overlijden van haar vader in 1554 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1565-69. Voogd haar broer Jan, Thomas Hubrechts.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 405

De Vos, Vroedschap, 78

 

Neelken Soetemans, geboren 1566, dochter van raad en weesmeester Jacob Soetemans en Mayken Cornelis Oude Cooper. Komt na het overlijden van haar moeder in 1570 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd, vanaf 1584 grootvader Cornelis Oude Cooper. Rekeningen 1573-1588.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4589

De Vos, Vroedschap, 140

 

Neelken Teelinck, geboren 1554, dochter van Ewout Teelinck en Helena Willem Jans. Kwam na het overlijden van haar vader in 1561 onder toezicht van de weeskamer. Voogd moeder, later broer Joos Teelinck. Trouwt 1575 Anthony Limmens, geboren te Antwerpen, overleden Middelburg 1577. Overlijdt vijf weken na haar echtgenoot in Middelburg. Laat 1-jarig dochtertje Cornelia na. In 1607 werd haar belijdenis tezamen met enkele gedichten door haar zuster Susanna in druk uitgegeven. Dit werk werd tenminste vijf keer herdrukt.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 374, 2631

De Vos, Vroedschap, 120

Cornelia Eeuwout Teelinx, Een corte belijdenisse des Geloofs: voormaels schriftelijck overghegeven den kercken-Raedt binnen Zierikzee, Amsterdam 1625 (5e druk, UB Leiden]

De la Rue, Geletterd Zeeland, 326-331

M.A. Schenksveld-van der Dussen, ‘De vrouwelijke blik. Nederlandse dichteressen van de Gouden Eeuw’, in: A.J. Gelderblom en H. Hendrix (red.), De vrouw in de Renaissance, Utrecht Renaissance Studies, Amsterdam 1994, 11-28

  1. Kloek (red.), 1001 vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis, Nijmegen 2013

 

Neelken de Wale, geboren 1567, dochter van Cornelis Lievens de Wale en Levina de Huybert. Trouwt december 1591 Iman Lenaart Ooles Schuurbeque. Overlijdt november 1641. Kwam na het overlijden van haar beide ouders in 1568 onder voogdij van haar oom Jan Lievens de Wale te staan. Rekeningen 1569-78. In 1579 ging de voogdij over op Marinus Huybrechts, rekeningen 1579-1582. In 1583 en 1584 stond zij onder voogdij van haar broer Claes. Ook uit die periode zijn de rekeningen bewaard.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 85

De Vos, Vroedschap, 27

 

Neelken Willems, dochter van Willem Lenert Poolvoet en schependochter Mayken Cornelis Nieuwpoorter. Staat onder toezicht van de weeskamer. Moeder voogd. Rekeningen 1579-83.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 819

 

Neelken Willem Simons, geboren 26 februari 1530, dochter van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Trouwt Jan Cornelis Ockers. Overlijdt een dag na haar man op 12 augustus 1557 aan de pest.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

De Vos, Vroedschap, 5

 

Neelken Wittele, geboren 1553, dochter van Wittele Imans en Pauline Lieven Claes. Na het overlijden van haar vader in 1556 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hughe Jans, Mareken Cornelis Henrycx weduwe. Rekeningen 1559-64, 1565-74. Overlijdt 1574.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 812, 2613, 5115, 4043, 730

 

Neelken Wouters, dochter van burgemeester Wouter Pieters en Agatha van Zuydlandt. Komt na het overlijden van haar vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer, voogd Pieter Lieven Imans. Rekeningen 1539-46. Trouwt juli 1560 Cornelis Jan Hermansz de Huybert.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291

De Vos, Vroedschap, 15

 

Neesken Claes, dochter van Nicolaas Rutsert Betsman en Janne de Vager. Komt na het overlijden van haar moeder in 1570 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1571-87. Trouwt 1595 mr. Johan Jacob de Brammer.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 807, 3308, 2134, 980

De Vos, Vroedschap, 110

 

Nicolaas Jobs, geboren 1567, zoon van secretaris en burgemeester Job Claes Imans en Martha Vierling. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Na het overlijden van zijn vader op 7 mei 1579 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Michiel Rombouts. Rekeningen 1579-88. Trouwt 1593 Mayken de Huybert. Overlijdt november 1639.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1789, 84

De Vos, Vroedschap, 222

 

Nicolaas Rutsert Betsman, geboren circa 1538, zoon van Rutsert Betsman en Cornelia Pieters van Couwenburgh. Raad en schepen van Zierikzee. Trouwt 1e Janne de Vager (ca 1540-1570), dochter van raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester Cornelis Jans de Vager en Antonia van Bommel. Blijft bij haar overlijden in 1570 achter met drie minderjarige kinderen: Rutsert, Thoonken, Neesken. Woont noordzijde van de haven.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 807

De Vos, Vroedschap, 97, 110

 

Nicolaas Willem Simonsz (Cromstrijen), geboren 27 januari 1540, zoon van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Studeert 1556 Leuven. Trouwt circa 1563 Maria Ockers (1541-1609), dochter van Cornelis Ockers en Levina Hermans de Huybert. Overlijdt juli 1612.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

De Vos, Vroedschap, 5, 112-115

Schillings, Matricule, IV, 531

 

 

O

Ocker Cornelis Ockers, zoon van Cornelis Ocker Simons en Levina Hermans de Huybert. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Heemraad en opperdijkgraaf van Schouwen, vertegenwoordiger van Zierikzee in de Staten van Zeeland. Schutter. Trouwt 1e Kataryne Willem Simons (1527-1567). Bij haar overlijden blijft hij achter met zes minderjarige kinderen: Adriana (16), Herman (15), Levina (13), Grietken (11), Willem (8) en Jan (6). Woont noordzijde haven, in Kataryne’s ouderlijk huis, tegenwoordig Havenpark 35. Boedelinventaris. Trouwt 2e 1568 Neelken Dismas van Mannee (1547-1610), dochter van dr. Dismas Jans van Mannee en Anthonia Lieven Wittele. Kreeg met haar een dochter Neelken. Voogd over de kinderen uit zijn eerste huwelijk en over zijn kleinzoon Jan van Borre. Overlijdt mei 1597.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 298, 646

De Vos, Vroedschap, 4, 90-91

 

Ocker Gillis Faes, geboren 1568, zoon van Mayken Hubrecht Ockers en Gillis Jacobs Faes. Schepen van Sint Maartensdijk. Stond na het overlijden van zijn moeder in 1572 eerst onder voogdij van zijn vader, later van zijn oom Marinus Hubrecht Ockers. Rekeningen bewaard uit de periode 1574-93. Volgt zijn vader op als rentmeester in St. Maartensdijk. Maakt in 1611 een pelgrimstocht naar Santiago de Compostella. Zijn naam komt voor op de beker van het St. Jacobsgilde uit St. Maartensdijk (coll. KZGW, inv.nr. G1784).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 400

 

Ocker Jacobs Boeye, zoon van schepen en burgemeester Jacob Jans Boeye en Mareken de Huybert. Raad, schepen, burgemeester van Zierikzee. Beide ouders overlijden in 1573. Voogd Lenaert Cornelis Mogge. Rekeningen 1573-75. Trouwt 1581 Jacqueline van Gelre. Overlijdt 4 december 1606.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5086

De Vos, Vroedschap, 171, 176

 

Ocker Jan Anthonis, geboren 1547, zoon van heemraad van Schouwen Jan Anthonis de Oude en Aechte de Vager. Trouwt 1e Agatha Willems (overl. 1578), dochter van lakenhandelaar Willem Adriaens Laeckeman en Apollonia Berwaerts. Bij haar overlijden op 27 december 1578 blijft hij met minderjarig kind Willemken achter. Lijst van nagelaten goederen. Trouwt 2e 1584 Livina Nicolaas Willem Simons (1564-1596), dochter van raad, schepen en burgemeester Nicolaas Willem Simonsz en Maria Ockers. Zij overlijdt 15 december 1596 en laat twee minderjarige dochters na: Agata (12) en Antonette (9). Lijst van ten huwelijk ingebrachte kleding en juwelen. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 5114, 622, 4481, 4147, 5095

De Vos, Vroedschap, 104, 113

 

Ocker Jans Boeye, zoon van Jan Jacobs Boeye en Dana Ockers. Schepen en weesmeester van Zierikzee, lid gilde van de pannelieden. In 1543 in het register van de tiende penning aangeslagen voor koopmanschappen boven de 1000 carolus guldens. Trouwt Maycken Wisse Herrentse Peck (overl. 1557), dochter van Wisse Herrentse Peck en Pieternella Cruke. Overlijdt 27 september 1549 met achterlating van drie minderjarige kinderen: Margriete (9), Jan (6) en Mayken (4). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 266

ZA, Rekenkamer, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak, inv.nr. 1778

De Vos, Vroedschap, 174

 

Ockerwijf Peck, geboren 1557, dochter van raad, schepen en thesaurier Anthonis Wisse Herrentse Peck en Janneken Jan Claes Cornelis. Na het overlijden van haar moeder in 1565 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1565-79.

Trouwt Jan Jacob Tachus.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 304

De Vos, Vroedschap, 51

 

Oole Jans, geboren 1560, zoon van bakker en schutter Jan Willems en Mareken Adriaen Dach. Na het overlijden van zijn moeder in 1569 onder toezicht van de weeskamer, voogd oom Cornelis Adriaen Dach. Rekeningen 1571-81.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1400

 

 

P

Paulina Lieven Claes, dochter van vleeshouwer Lieven Claes en NN. Trouwt 1e Wittele Imans (overl. 1556). Bleef achter met drie minderjarige kinderen: Iman (4), Cornelie (3) en Lieven (2). Zoon Wittele werd na zijn vaders dood geboren. Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris. Trouwt 2e Cornelis Huge Jans. Overlijdt 16 mei 1565. Laat vier kinderen uit haar 1e huwelijk na: Iman, Neelken, Lieven en Wittele en vijf kinderen uit haar 2e huwelijk: Hughe (7), Heynweyf (6), Aechtke (5), Bartholomeus (4), Pieter (3 maanden). Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 2746, 4038, 3431

 

Paulus Cornelis de Huybert, geboren 1538, zoon van Cornelis Cornelis de Huybert en Elizabeth NN. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Trouwt Mayken Ewout Teelinck (1548-1599). Blijft na haar overlijden achter met drie kinderen: Ewout en Elizabeth (meerderjarig), Cornelis (16). Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 374, 2960

De Vos, Vroedschap, 122

 

Perijnken Admiraels, geboren 4 juli 1585, dochter van Adriaen Willem Simonsz en Geertruyt van Boyemer. Komt na het overlijden van haar vader in 1597 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Cornelis Willem Simonsz. Rekeningen 1597-98. Trouwt 1609 met Jan Lenaerts Mogge. Overlijdt 9 november 1625.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83

De Vos, Vroedschap, 8

 

Petronella van Borre, geboren 1578, dochter van baljuw Gillis van Borre en Levina Marinis Ockers. Komt in 1580 na het overlijden van haar vader onder toezicht van de weeskamer. Trouwt oktober 1599 François van Aerssen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2759

De Vos, Vroedschap, 22, 441

 

Philip Pieter Cornelis Philips, zoon van Pieter Cornelis Philips en Job Werckendet. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1532 onder toezicht van de weeskamer. Voogden Jan Cornelis Ouwe Jans, mr. Lieven Willems, Adriaan Meeus. Rekeningen 1538-39, 1540-41, 1545-48.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 842, 727, 3609, 4512, 3109

 

Philip Lieven Delincx, geboren 1554, zoon van wijnhandelaar Lieven Delincx en Wijfve NN. Komt in 1567 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Moeder overlijdt 1571. Voogd Adriaen Bertholomeus. Rekeningen 1571-73. Overlijdt eind april 1574.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 324, 566, 3172, 3463, 4560

 

Pierken Aelbrechts, trouwt schipman Claes Lauris. Overlijdt 1542. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 767

 

Pierken Jobs, trouwt Lenert Potman. Overlijdt 1589. Laat kind Pieterken (14 weken) na. Woont in de Weverswellestraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 882

 

Pieter Adriaens Bommenee, bakker. Trouwt 1e NN, 2e Prancke Adriaens. Blijft na haar overlijden in 1579 achter met dochtertje Aechtken (1 ½). Woont in de Sint Jansstrate. Boedelinventaris. Trouwt 2e Marynken NN. Overlijdt 1600. Laat zes kinderen na: Ariaen (29), Lysbat (30), Pieternelle (28), Aechtken (21), Salomon (20), Yssack (14). Woont in de Sint Jansstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 2218, 961

 

Pieter Adriaens Smit, wollewever. Trouwt Anna NN. Overlijdt 1573. Laat drie kinderen na Jan (21), Zacharias (19), Susanna (15). Bewoont twee huizen op de Beestenmarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3191

 

Pieter Aert Hubrechtse, geboren 1559, zoon van Aert Hubrechtse en Liele NN. Komt in 1570 na de dood van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Na het overlijden van zijn moeder in 1572 is zijn oom Thomas Hubrechtse voogd. Rekeningen 1572-75. Overlijdt 1575.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3356

De Vos, Vroedschap, 267

 

Pieter Anthonis Pieters, geboren circa 1530, zoon van Anthonis Pieters en Heilweg NN. Trouwt circa 1557 Cornelie Job Michiels Couwenburgh (1529-1558), dochter van Job Michiels Couwenburgh en Machteld Arent Willem Eynouts, weduwe van Frans Coole. Woont op de Schuythaven in het Gulde Hart. Boedelinventaris bij haar overlijden. Trouwt 2e Aaltje Tonis Gerrits (overl. 1589). Overlijdt 1597.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 706, 707, 5079

De Vos, Vroedschap, 104, 294, 339

 

Pieter Claes Hayman, geboren 1538, zoon van Claes Hayman en Nese van Bommel. Olieslager. Trouwt Anthonia Jacobs (overlijdt voor 1574), dochter van Jacob Pieter Wittes en Roka van Couwenburgh. Overlijdt 1588. Laat vijf kinderen na, waarvan alleen Jacob (16) minderjarig is. Woont in de Lange Nobelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 796, 2251, 2644

De Vos, Vroedschap, 71, 84

 

Pieter Claes Imans, zoon van Claes Iman Gillis van der Lisse en N.N. Pels. Burgemeester en thesaurier van Zierikzee. Studeert 1549 Leuven. Overlijdt 22 januari 1581. Erfgenamen de drie kinderen van zijn broer Job Claes Imans: Anneken, Mayken en Claes Jobs.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4126

De Vos, Vroedschap, 66

Schillings, Matricule, 381

 

Pieter Cornelis, geboren 1565, zoon van Cornelis Huge Jans en Pauline Lieven Claes. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1565 kortstondig onder toezicht van de weeskamer. Overlijdt 1565.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 2746, 4038

 

Pieter Cornelis, zeilmaker. Trouwt Mareken Cornelis Ouweneele (1548-1581), dochter van Cornelis Cristiaens Ouweneele en Sebastiana Mogge. Overlijdt 12 december 1574. Laat zoon Adriaen (1) na. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 716

De Vos, Vroedschap, 257, 259, 972, 3296

 

Pieter Cornelis Philips. Schutter, lid kloveniersgilde. Trouwt Job Werckendet, dochter van Lieven Lenaert Dierikx Werckendet en Soete NN. Bij het overlijden van zijn vrouw in 1532 blijft hij met een minderjarige zoon Philip achter. Boedelinventaris. Trouwt 2e Lysbeth NN. Overlijdt eind 1537. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 842, 2958, 3109, 921

De Vos, Vroedschap, 369

 

Pieter Pieters Couwenburgh, geboren circa 1540, zoon van Pieter Couwenburgh en Cornelia Pieter Vranckes. Koopman. Klerk van de weeskamer. Trouwt rond 1560 Neelken Adriaens, kleindochter van Lieven Werckendet en Soete NN. Vlucht in 1567 met vrouw en drie kinderen om godsdienstredenen naar Engeland. Woont noordzijde van de haven. Inventaris van de geconfisqueerde goederen.

ZA, Archief Rekenkamer II, inv.nr. 916

De Vos, Vroedschap, 295

Rooze, Hervorming, 544

 

Pieter Jacobs, visser. Trouwt Lauwe NN (overl. 1567). Overlijdt december 1566. Laat drie kinderen na: Neelken (9), Jacob (5) en Anthonia (2). Woont in het Visslop. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1401

 

Pieter Jacobse Mogge, zoon van Jacob Mogge en NN. Geboren in Kerkwerve, 15 september 1541 poorter van Zierikzee. Koopman, lid Sint Anthonisgilde. Schutter. Trouwt Mareken NN (overl. 1574). Overlijdt 1564 met achterlating van vier kinderen: Jacob (20), Marinis (17), Anthonis (13) en Pieter (7). Woont noordzijde haven in De Pauwe. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 693, 4247

De Vos, Vroedschap, 163

 

Pieter Jan Salomons (Salemans, Saelmans), kuiper. Trouwt Adriana van Cranevelt. Boedelinventaris op bevel burgemeesters en schepenen 20 mei 1562. Overlijdt 1569. Vijf minderjarige kinderen die onder toezicht van de weeskamer komen: Jacomijnken (13), Anthonis (11), Saleman (8), Grietken (3 ½) en Pieternella (26 weken). Voogd Jan Salomons (Salemans). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 1402, 987, 4779

 

Pieter Joos, metselaar. Overlijdt 1572. Laat twee minderjarige kinderen na. Woont op de Vismarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 871, 4773

 

Pieter Joris, geboren in Brouwershaven, wordt op 16 juni 1552 poorter van Zierikzee. Smid. Schutter. Trouwt 1e Janne Hermans de Vager, trouwt 2e Katelijne NN, weduwe van Willem Borsse. Woont bij het overlijden van zijn vrouw in 1561 in de Goude Leeuwe op de Schuythaven. Boedelinventaris. Overlijdt eind september 1563.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2155

De Vos, Vroedschap, 218

 

Pieter Lauris Pieters Swane, zoon van Lauris Pieter Swane en Mayke NN. Onder voogdij van zijn stiefvader Arent Pieter Iemans en zijn oom Cornelis Adriaen Huges, rekeningen 1576-84, 1586-88.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 669, 5148

 

Pieter Lenart Loefs, landman van Serooskerke. Wordt 21 oktober 1566 poorter van Zierikzee. Trouwt 1e Mareken Bartelmeeus Lievens (overl. 1567). Blijft achter met dochter Mareken van 6 maanden. Woont op de hoek van de Sint Lievensstrate. Boedelinventaris. Trouwt 2e Mayken Pieter Imans.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4597

De Vos, Vroedschap, 477

 

Pieter Lieven Delincx, geboren 1552, zoon van wijnhandelaar Lieven Delincx en Wijfve NN. Komt in 1567 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Moeder overlijdt 1571. Voogd Adriaen Bertholomeus. Rekeningen 1571-73. Krijgt in 1574 de voogdij over zijn jongere broer en zusjes. Trouwt rond 1574 Janneken Cornelis Arents.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 324, 566, 3172, 3463, 4560

 

Pieter Lievens, zoon van Lieven Pieter en Cornelie NN. Reder, lid van het St. Annagilde. Schutter, prins van de rederijkers. Trouwt Adriane NN. Overlijdt 1568, laat zoon Jan (5) na. Een tweede kind overlijdt kort na de vader. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 936, 2244

 

Pieter Lieven Iman Gillis van der Lisse, zoon van schepen, burgemeester en weesmeester Lieven Iman Gillis van der Lisse en Levina Pieter Wisse. Schutter. Trouwt 10 mei 1547 Janne Cornelis Hughes, dochter van Cornelis Hughe Laurense Reaal en Cornelie Ocker Simons. Overlijdt 9 april 1548 met achterlaten van een zoon Lieven Pieter, geboren 2 maart 1548. Gehuurd huis. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 584

De Vos, Vroedschap, 23, 66

 

Pieter Lodewijkx, kuiper. Trouwt Janneken Anthonis. Overlijdt 13 maart 1600. Woont zuidzijde haven op de hoek van het Lange Groendal. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3201

 

Pieter Pieters Mogge, geboren 1557, zoon van Pieter Mogge en Maria NN. Trouwt 1e 1581 Leenken Adriaen Rochus (ca. 1561-1598), dochter van pasteibakker Adriaen Rochus Camerlinck en Clara Willem Pieters. Blijft na haar overlijden met twee kinderen achter: Pieter (17) en Mayken (5). Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 414, 4747

De Vos, Vroedschap, 165

 

Pieter Provoost (Prevoest), zijdelakenverkoper en passementswerker. Afkomstig van Doornik, 29 maart 1555 poorter van Zierikzee. Trouwt 1e Adriana Rombouts (overl. 1557). Blijft na haar overlijden achter met dochter Mayken. Trouwt 2e Grietgen NN. Vlucht in 1567 om godsdienstredenen naar Engeland. Inventaris van de geconfisqueerde goederen.

ZA, Archief Rekenkamer II, inv.nr. 916

De Vos, Vroedschap, 78

Rooze, Hervorming, 544

 

Pieter Punder, rector van de Latijnse school. Trouwt Christina NN. Overlijdt 1597. Laat vijf minderjarige kinderen na: Susanna (10), Barbel (8), Jacob (4), Pieter (2), Sara (1 ½). Contract van uitkoop.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5167

 

Pieter Rombouts, geboren 24 februari 1538, zoon van apotheker Rombout Cools en Mareken Aelliaen Jan Meus. Komt na het overlijden van zijn vader in 1554 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1565-69. Voogd zijn broer Jan, Thomas Hubrechts.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 405

De Vos, Vroedschap, 78

 

Pieter Wouters, geboren circa 1531, zoon van burgemeester Wouter Pieters en Agatha van Zuydlandt. Raad en schepen van Zierikzee, rentmeester van Sint Maartensdijk. Komt na het overlijden van zijn vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer, voogd Pieter Lieven Imans. Rekeningen 1539-46. Trouwt Margaretha Peck, dochter van Wisse Herrentse Peck en Clasina Balten Oeles van Botland.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291

De Vos, Vroedschap, 14

 

Pieternella Maertens, weduwe van Maerten Lievens Pijpers. Overlijdt 1596, laat twee minderjarige kinderen na: Lieven en Crijnken. Woont bij de Beddeweech. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 554

 

Pieternelle, dochter van Anna Diericx. Staat onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1542.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4253

 

Pieternelleken Adriaen Claes, geboren 1561, dochter van lakenhandelaar Adriaen Claes Adriaens van Zuydkerke en Helena Amants. Komt na het overlijden van haar moeder in 1564 onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1564-68. Lijkt dan te overlijden.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1399

 

Pieternelleken Bastert, geboren 1572, dochter van raad, schepen en weesmeester Claes Adriaens Bastert en Mayken Willem Pous. Komt na het overlijden van haar moeder in 1584 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1586-89. Trouwt 1595 Cornelis Hoffer.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 836

De Vos, Vroedschap, 212

 

Pieternelle Jacobs, dochter van Jacob NN en Anna Dierickx. Staat onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1543-44.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3199

 

Pieternelle Pieters, geboren 1586, dochter van Pieter NN en Cornelie Dane.

Blijft na het overlijden van haar moeder in 1595 bij haar stiefvader Jacques Staelincx, voogd Jacques Vermeule. Rekeningen 1595-1610. Trouwt Cornelis Pieters, stadhouder Tholen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 402

 

Pieterwijf Cornelis Betsman, dochter van Cornelis Betsman en NN. Overlijdt 1573. Woont in de Scoelstrate tegenover de lommerd. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1401

 

Pieterwyfken Adriaens, dochter van zeilmaker Adriaen Maerts en Mareken Cornelis Ouweneele. Na het overlijden van haar moeder onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekening 1583, 1588-1600.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 714, 2682, 2153

 

Pieterwyfken (Pieternelleken) Anthonis, geboren 1559, dochter van Anthonis Pieter Wittes en Neelken NN. Na het overlijden van haar vader in 1561 onder toezicht van de weeskamer, voogden Mareken Pieter Jacob Moggheweduwe, Willeboort Anthonis, Marinis Claes Jans. Rekeningen 1563, 1569-76.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 588, 4028, 4743, 979, 2158

De Vos, Vroedschap, 82

 

Prank, zoon van Kempe Lenaerts van Kerkwerve en Digne NN. Staat ca 1575 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Pieter Adriaens Backer van Bommenee. Rekeningen 1576-79. Overlijdt 31 juli 1579 aan de ‘hete ziekte’.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2160

 

Pranke Adriaens, trouwt 1e Adriaen Cornelis Baengert, 2e Pieter Adriaens Backer van Bommenee. Overlijdt 1579, laat dochter Aechtken (1 jaar en 20 weken) na. Woont in de Sint Jansstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2218

 

Prankwijf, dochter van Kempe Lenaerts van Kerkwerve en Digne NN. Staat ca 1575 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Pieter Adriaens Backer van Bommenee. Rekeningen 1576-86.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2160

 

 

Q

Quirijn Aeliaens, overlijdt 1563 in het gasthuis. Schutter. Bezat een huis aan de zuidzijde van de Weststrate. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 737

 

Quirijn (Crijn) IJsbrants, mandemaker. Trouwt Jacobmine Jobs (overl. 3 september 1568). Overlijdt eind augustus 1568. Laat dochter Grietken (15 maanden) na. Woont buiten de Noordhavenpoort voor de Onze Lieve Vrouwe kapel. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 401

 

 

R

Rochus Adriaens Hoffer, geboren 1541, zoon van Adriaen Lenaerts Hoffer en Sebastiana Lieven Engels. Vleeshouwer. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Trouwt 1e 1561 Anna NN (overl. 1562), 2e 1565 Catharina Lieven Lenaerts (1545-1577), dochter van raad Lieven Lenaert Jacobs en Elizabeth NN. Vlucht in 1567 om godsdienstredenen naar Norwich, Engeland. Zijn inboedel werd door de overheid geconfisqueerd. Woont Meelstraat, hoek Maerstraat. Boedelinventaris. Keert in 1572 terug naar Zierikzee. Trouwt 3e 1578 Susanna Teelinck (1551-1625), dochter van Ewout Teelinck en Helena Willem Jans. Overlijdt 10 april 1606.

ZA, Archief Rekenkamer II, inv.nr. 916

De Vos, Vroedschap, 68, 141

Rooze, Hervorming, 544

 

Rochus Jans Camerlinck, molenaar. Trouwt Helena NN. Overlijdt 1556 gelijktijdig met zijn vrouw en zoon Jan. Achter blijven Adriaen, David (15) en Barbara uit een eerder huwelijk. Adriaan krijgt de voogdij over zijn jongere broer. Woont Fonteynestraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 414

 

Rochuswijf, dochter van Job Huybrechts en NN. Trouwt 1e Jan Heynis, 2e NN. Overlijdt 24 juli 1599. Laat zes meerderjarige kinderen en een minderjarig kleinkind Gillis Cornelis (11) na. Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 4232, 2653

 

Rochuswijfken, dochter van schoenmaker Rochus Jacobs en Catharina NN. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd stiefvader Maerten Adriaen Gillis. Rekeningen 1564-68.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4141

 

Rombout Cools, geboren in Mechelen, zoon van Michiel Cools en NN, 14 juli 1516 poorter van Zierikzee. Apotheker. Trouwt voor 1512 met Mareken Claes Bartholomeus de Hollander (overl. 22 nov. 1531), trouwt 2e Mareken Aelliaen Jan Meus (overl. 1562). Laat bij zijn overlijden in 1554 een groot aantal kinderen na. Drie meerderjarige kinderen uit zijn eerste huwelijk: Michiel, Aechte en Clara. Een onwettige zoon genaamd Matthys Harmens (20) en negen kinderen uit zijn tweede huwelijk: Adriana (21), Jan (16), Pieter (15), Frans (11), Neelken (10), Anneken (6), Grietken (5), Anthonis (3) en Marinus (1). Het gezin woont ten westen van het ’s-Gravensteen in de Gulden Mortier, tegenwoordig Mol 21 en 23. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 405

De Vos, Vroedschap, 77-78

 

Rutsert Claes, zoon van Nicolaas Rutsert Betsman en Janne de Vager. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1570 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1571-85.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 807, 3308, 2134, 980

De Vos, Vroedschap, 110

 

 

S

Sebastiaen Hoffer, zoon van Jacob Adriaan Hoffer en Agatha Pieter Zwane. Na het overlijden van zijn moeder in 1574 onder toezicht van de weeskamer.Vader voogd. Rekeningen 1574-80, 1585-87. Vleeshouwer. Overlijdt tussen 1587.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 2627, 843, 2159, 4245, 4722, 5470, 3432

De Vos, Vroedschap, 143

 

Sebastiana Lieven Engels, trouwt vleeshouwer Adriaen Lenaerts Hoffer (1512-1586). Overlijdt 1567, laat vijf kinderen na: Marinus, Rochus, Jacob, Lenaert (alle meerderjarig) en Cornelis (11). Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3103

De Vos, Vroedschap, 143

 

Sebastiana Mogge, trouwt 1e Cornelis Cristiaens Ouweneele (overl. 1554). Blijft achter met vijf kinderen: Cathelina (13), Arnolda (11), Jacomijne (9), Maycken (6) en Elizabeth (4). Boedelinventaris. Trouwt 2e Cornelis Cornelis de Cocq (overl. 1562). Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4751, 4037

De Vos, Vroedschap, 273

 

Simon Willem Simonsz, geboren 7 maart 1524, zoon van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Innocent. Vanaf 1549 onder voogdij van Cornelis Bouwens, later onder voogdij van zijn zwager Ocker Cornelis Ockers en zijn broer Nicolaas. Overlijdt 28 maart 1597.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215

De Vos, Vroedschap, 4

 

Soete Claes, geboren 1536, dochter van Claes Pieter Hayman en Nese van Bommel. Onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1553-54. Trouwt Pieter Jacobs.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4133

De Vos, Vroedschap, 71

 

Soetken Huybrechts, geboren Brouwershaven, dochter van Huybrecht Adriaens en Helena Cornelis. Trouwt Herman Cornelis de Vager (ca. 1568-1637), zoon van burgemeester Cornelis Jans de Vager en Dana van der Lisse. Overlijdt 1602. Laat drie kinderen na: Jan (10), Hubrecht (8), Adriaen (6) en Helena (4). Boedelinventaris. Rekeningen weeskinderen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4496

De Vos, Vroedschap, 98

 

Soeteman Jacob Soetemans, geboren 1562, zoon van raad en weesmeester Jacob Soetemans en Jobwijf Lieven de Wale. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1564 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1570-78.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4738, 5110

De Vos, Vroedschap, 139

 

Stephane, weduwe van Jacob Jan Dingemans. Overlijdt 1563. Woont in de Potstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1396, 725

 

Stephane Anthonis Jaspers, trouwt visser Cornelis Jan Thone. Overlijdt 1554. Laat dochter Maycken (5) na. Woont op de Vissersdijk. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 736

 

Steven Cornelisz Paerdecooper, zoon van Cornelis Cornelis Jan Oorts en Lijsbeth de Paerdecooper. Schutter. Trouwt Veronica Lieven Iman van der Lisse, dochter van schepen, burgemeester en weesmeester Lieven Iman Gillis van der Lisse en Levina Pieter Wisse. Steven en Veronica overlijden op respectievelijk 15 en 16 augustus 1558 aan de pest, samen met twee van hun kinderen.  Achter blijven: Lieven (3) en Cornelis (2). Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4036

De Vos, Vroedschap, 33, 67

 

Steven Lieven Paerdecooper (Cooper), geboren maart 1583, zoon van Lieven Steven Paerdecooper en Susanna Cornelis Bouwens. Komt na het overlijden van zijn vader in september 1583 onder toezicht van de weeskamer. Voogd is Cornelis Lieven Cooper. Rekeningen 1583-1594.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 379

De Vos, Vroedschap, 135

 

Stoffel Cornelis, tinnegieter. Trouwt Tanne Lievens (overl. 1573). Woont op de Appelmarkt in De Maremme. Boedelinventaris 1573.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 757

 

Susanna (Susanneken) Cornelis Bouwens, geboren 1562, dochter van Cornelis Bouwens en Cunera Lievens de Munninck. Komt na het overlijden van haar vader in 1568 onder toezicht van de weeskamer, moeder voogd. Na het overlijden van haar moeder in 1570 komt zij onder voogdij van Job Willems. Rekeningen 1571-82. Trouwt 1582 (ondertrouw 18 maart) raad en schepen Lieven Stevens Paerdecooper (1555-1583), zoon van Steven Cornelisz Paerdecooper en Veronica Lievens van der Lisse. Bij zijn overlijden in 1583 blijft zij met een baby van enkele maanden, Steven, achter. Woontn zuidzijde haven. Boedelinventaris. Trouwt 2e 1585 Mattheus Jacobse de Cocq (overl. 1599). Overlijdt november 1624.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 223, 379

De Vos, Vroedschap, 135, 273

 

Susanna Crom, dochter van militair Hans Crom en Cornelia NN. Komt na het overlijden van haar vader in 1584 onder toezicht van de weeskamer. Trouwt 1591 Anthonis van de Velde.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 782

De Vos, Vroedschap, 248

 

Susanna Pieter Pieters, dochter van Pieter Pieterse en Johanna Claes Bitterhoecx. Trouwt 1548 Cornelis Lievens Werckendet (1520-1576), zoon van Lieven Lenaartse en Soete NN. Raad, schepen, baljuw van Zierikzee, opperdijkgraaf van Schouwen. Huwelijkse voorwaarden 11 december 1548. Blijft na het overlijden van haar man achter met acht kinderen: Lieven Cornelis, Neelken en Philippina (allen meerderjarig), Jan (15), Marinus (14), Mayke (12), Pieter (10), Saerken (7). Woont aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris. Rekeningen voor het beheer van haar goederen en de nalatenschap van haar man 1576-1580.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4997, 748, 4997

De Vos, Vroedschap, 57-60

 

Susanna Teelinck, geboren 1551, dochter van Ewout Teelinck en Helena Willem Jans. Kwam na het overlijden van haar vader in 1561 onder toezicht van de weeskamer, in eerste instantie was haar moeder voogd, later haar broer Joos. Trouwt Rochus Hoffer (1541-1606). Overlijdt 8 november 1625.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 374

De Vos, Vroedschap, 120

 

Susanneken Bastert, geboren 1575, , dochter van raad, schepen en weesmeester Claes Adriaens Bastert en Mayken Willem Pous. Komt na het overlijden van haar moeder in 1584 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1586-89.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 836

De Vos, Vroedschap, 212

 

Susanneken Frans Arents, geboren 1563, dochter van lakenkoopman Frans Arents en Jobwijf NN. Na het overlijden van haar moeder in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Voogd haar broer Jasper. Rekeningen 1573-79. Trouwt 1582 Claes de Wale. Overlijdt 1599.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 299

De Vos, Vroedschap, 26

 

Syme Laurens Boenaert, geboren 1564, zoon van Laurens Jan Boenaert en Agatha NN. Komt in 1566 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1569-70.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4995

De Vos, Vroedschap, 382

 

 

T

Tanne Lievens, trouwt tinnegieter Stoffel Cornelis. Overlijdt 10 januari 1573. Woont op de Appelmarkt in De Maremme. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 757

 

Thomas Marchant, zoon van Wouter Marchant en NN. Notaris. Schutter, deken Maria Magdalenagilde in 1562. Trouwt Catharina Bouman Jans. Overlijdt Mechelen 1562. Woont zuidzijde haven bij de brede brug. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1402

De Vos, Vroedschap, 109

 

Thoonken Claes, dochter van Nicolaas Rutsert Betsman en Janne de Vager. Komt na het overlijden van haar moeder in 1570 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1571-87. Trouwt 1588 Cornelis Jacobs van Gelre.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 807, 3308, 2134, 980

De Vos, Vroedschap, 110

 

Thoonken Jobs, trouwt visser Jan Jacobs Bolle. Overlijdt 7 oktober 1600. Laat zoon Job (2) na. Woont achter de Vismarkt. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1780

 

Thoonken Pieter Claes Mole, trouwt speelman Adriaen Adriaens. Overlijdt in het kraambed 31 juli 1598. Laat twee kinderen na Digne (9) en Paulyne (1 ½). Woont in De Sterre in de Lange Nobelstraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 2143

 

Thoonken Willeboort Anthonis, dochter van Willeboort Anthonis en Mareken Jooseph Imans. Komt na het overlijden van haar moeder onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Iman Harinckman. Rekeningen 1568-1579.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4138, 776, 4711

 

Tobias Claes Maerts, geboren 1561, zoon van Claes Maerts en Witte Claes. Komt in 1561 na het overlijden van zijn vader onder toezicht van de weeskamer. Rekeningen 1563-64, 1568-71.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 437

 

 

V

Vrouwelijn Willem Simons, geboren 1525, dochter van Willem Simonsz en Adriana van Duyvelandt. Trouwt 1e Anthonis Hermansz de Huybert (overl. 1558), zoon van schepen, burgemeester en thesaurier Herman Cornelisz de Huybert en Mayken Lambrechts van der Lisse. Bij zijn overlijden in 1558 blijft zij achter met drie minderjarige kinderen: Harmen (12), Jan (11) en Adriana (?). Na zijn dood wordt in februari 1559 zijn zoon Anthony geboren. Woont aan de zuidzijde van de haven, op de plaats van het tegenwoordige pand Oude Haven 4. Boedelinventaris. Trouwt 2e Cornelis Oude Cooper (overl. 1572). Woont in Het Gulden Vlies aan de Mol. Lijst van goederen 1572. Overlijdt 22 september 1599.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215, 1300, 2209, 3013

De Vos, Vroedschap, 4, 30, 40

 

Vrouwken Adriaens, trouwt kuiper Willem Jacobs. Overlijdt 1571. Woont voor de Breebrugge. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 5284

 

 

W

Willeboort Anthonis, trouwt Mareken Jooseph Imans (overl. voor 1568). Blijft achter met een minderjarige dochter Thoonken.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4138

 

Willem Adriaens Schenck, vleeshouwer. Trouwt Magdalena Adriaens. Vlucht 1567 om godsdienstredenen naar Norwich, Engeland. Woont in de Nieuwstraat. Inventaris van de geconfisqueerde goederen.

ZA, Archief Rekenkamer II, inv.nr. 916

Rooze, Hervorming, 545

 

Willem Adriaens Laeckeman, lakenhandelaar. Trouwt 1e Apollonia Berwaerts, 2e 1577 Agatha Lieven Jan Gillisz (1527-1587), dochter van schepen, raad, burgemeester Lieven Jan Gillisz en Baleghe Betsman, weduwe van Anthonis Cornelis Cooman en van Hendrik Cornelis Eenhoorne. Apollonia overlijdt 20 juni 1576, boedelafrekening door hun dochter Agatha, getrouwd met Ocker Jan Anthonisse. Willem Adriaens overlijdt 30 november 1580. Woont in een dubbel huis aan de noordzijde van de haven. Boedelinventaris met winkelvoorraad (bijlage …).

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 683, 5114, 5095

De Vos, Vroedschap, 74

 

Willem Frans Colijn, zoon van wagenmaker Frans Willem Colijn en Cornelie Job Michiels van Couwenburgh. Komt na het overlijden van zijn vader in 1553 onder toezicht van de weeskamer. Rekening 1554-56, 1560, 1566-69.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 707, 3003, 5079, 953, 3310, 3859

 

Willem Hendriks de Heerder, schaapherder. Overlijdt kort na zijn tweede echtgenote in 1586. Laat uit zijn 1e huwelijk een meerderjarige zoon Willem na, uit zijn tweede huwelijk Lievinken (8). Woont op Sint Joosmeet. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 4129

 

Willem Huge Willems, geboren 1576, zoon van Huge Willem Keyser en Jacobmijnken Cornelis Ouweneele. Komt na het overlijden van haar moeder in 1589 onder toezicht van de weeskamer. Haar vader is voogd. Rekeningen 1589-95. Trouwt 1597 Job Jan Heinesse.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 691

De Vos, Vroedschap, 374

 

Willem Jaspers van Boschuysen, geboren 1562, zoon van Jasper van Boschuysen en Maria Wisse Herrentse Peck. Na het overlijden van zijn vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Zijn moeder is voogd. Rekeningen over de periode 1573-1577.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679

De Vos, Vroedschap, 49

 

Willem Jan Wisse, echtgenoot van Helena Cornelis Meus Lievens. Schutter, hoofdman van de kloveniers, lid van het Sint Cuneragilde. Overlijdt september 1568 en laat 3-jarig dochtertje Lievenken na. Twee andere kinderen overleden tegelijk met hun vader. Woont op de hoek van de Zuytwellestraat. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 530

 

Willem Admiraels, alias van der Mude (van der Muyen), geboren 21 maart 1598, zoon van Adriaen Willem Simonsz en Geertruyt van Boyemer. Komt na het overlijden van zijn vader in 1597 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Cornelis Willem Simonsz. Rekeningen 1597-98, 1609-1612. Trouwt 1616 met Catharina van Belle, jd. van Amsterdam.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 83

De Vos, Vroedschap, 8

 

Willem Ockers, geboren 1559, zoon van Ocker Cornelis Ockers en Kataryne Willem Simons. Komt na het overlijden van zijn moeder in 1567 onder toezicht van de weeskamer. Vader voogd. Rekeningen 1567-74.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 298, 3011.

De Vos, Vroedschap, 91

 

Willem Ocker Jan Anthonis, zoon van Ocker Jan Anthonis en Agatha Willems. Kwam na het overlijden van zijn moeder in 1578 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1580-95.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 622, 2208, 5114, 3274

 

Willem Simonsz, geboren Zierikzee 14 nov. 1498, zoon van Simon Maertens en Helena Willems Kette. Raad, schepen, burgemeester, thesaurier en weesmeester van Zierikzee. Schutter. In 1543 in het register van de tiende penning aangeslagen voor koopmanschappen boven de 2000 carolus guldens. Trouwt 1521 Adriana van Duyvelandt (1506-1545), dochter van Cornelis Eewouts van Duyvelandt en Vrouwelijn Nicolaas Arendse. Met haar krijgt hij 13 kinderen, waarvan bij haar overlijden in 1545 nog 10 in leven zijn: Simon (22), Vrouwelijn (20), Kataryne (19), Cornelis (17), Neelken (16), Maycken (12), Helena (13), Grietken (10), Nicolaas (6) en Maarten (4). Bewoont een dubbel huis aan de noordzijde van de haven, tegenwoordig Havenpark 35. Boedelinventaris 1549. Verwekt een bastaardzoon Adriaen bij zijn dienstbode Aeltgen Aelbrechts. Overlijdt in Brussel 25 oktober 1557. Woont 1557 aan de zuidzijde van de Potstraat in de Drie Coninghen. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 215, 586

Utrechts Archief, Fam.Arch. Des Tombe, inv.nr. 916

ZA, Rekenkamer, Rekeningen Bourgondisch-Oostenrijkse tijdvak, inv.nr. 1778

De la Rue, Geletterd Zeeland, 516-521

Archief 1878, 165-211

De Vos, Vroedschap, 4

 

Willem Willems van Boschuysen, zoon van Willem van Boschuysen en Maria van Kerkwerve. Raad, schepen, burgemeester en weesmeester van Zierikzee. Heemraad van Schouwen. Schutter. Trouwt Maria Simon Adriaansdr. Overlijdt 11 september 1574. Woont in de Middelstrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679, 4736

De Vos, Vroedschap, 47-48

 

Willemina (Willemken) de Huybert, geboren 1556, dochter van Adriaen Claes Herman de Huybert en Helena Lieven Lenaerts. Komt na het overlijden van haar vader in 1566 onder toezicht van de weeskamer. Trouwt Lenaert Adriaen Hoffer. Overlijdt na 1610.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 1956

De Vos, Vroedschap, 39

 

Willemken Joos, trouwt Jan Wouters. Overlijdt 1582. Boedelinventaris.

GASD, Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 826

 

Wisse Jaspers van Boschuysen, geboren 1564, zoon van Jasper van Boschuysen en Maria Wisse Herrentse Peck. Na het overlijden van zijn vader in 1573 onder toezicht van de weeskamer. Zijn moeder is voogd. Rekeningen over de periode 1573-1577, 1584-89.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 679, 2069, 2982

De Vos, Vroedschap, 49

 

Wisse Peck, geboren september 1565, zoon van raad, schepen en thesaurier Anthonis Wisse Herrentse Peck en Janneken Jan Claes Cornelis. Na het overlijden van zijn moeder in het kraambed in 1565 onder toezicht van de weeskamer, vader voogd. Rekeningen 1565-66. Begraven 18 juni 1566.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 304

De Vos, Vroedschap, 51

 

Witte Claes, dochter van Claes NN en Voorlof Hughes. Trouwt 1e Claes Maerts (overl. 1561). Blijft achter met zeven kinderen Mayke (24), Maerte (19), Cornelis (10), Jan (8), Jacob (2), Anneken en Tobias (beiden 8 weken). Woont in een dubbelhuis aan de Beddewegh. Boedelinventaris. Trouwt 2e schoenmaker Cornelis Jans van Middelburg. Overlijdt 1562. Woont nog steeds aan de Beddewegh. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 437

 

Wittele Iman, zoon van schepen en burgemeester Iman Wittele en Cornelia de Paerdecooper. Schutter. Trouwt Paulina Lieven Claes. Overlijdt 1556 met achterlaten van drie kinderen Iman (4), Cornelie (3) en Lieven (2). Zoon Wittele wordt na zijn overlijden geboren. Woont in de Nieustrate. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3431

De Vos, Vroedschap, 33

 

Wittele Lenaert Houtman, zoon van jonge Lenaert Lenaert Houtman en NN. Na het overlijden van zijn vader in 1578 onder toezicht van de weeskamer, voogd Jan Ruyte, later Lieven Ruyte. Rekeningen 1578, 1581-84. Overlijdt Antwerpen 4 juni 1584.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 3318

 

Wittele Wittele, geboren 1556, zoon van Wittele Imans en Pauline Lieven Claes. Vanaf zijn geboorte na het overlijden van zijn vader in 1556 onder toezicht van de weeskamer. Voogd Cornelis Hughe Jans, Mareken Cornelis Henrycx weduwe. Rekeningen 1559-64, 1565-74, 1576-78.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 812, 2613, 5115, 4043, 730, 4709

 

Wolfert Engels, geboren circa 1547, zoon van Anna van Borsele en mr. Engel Dieriks van Lesanen, raadsheer in het Hof van Holland en Zeeland. Staat na het overlijden van zijn vader eerst onder voogdij van zijn moeder en na haar hertrouwen onder toezicht van zijn halfbroer Jan Engels. Rekeningen 1563-1566.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 573, 3045

 

Wouter Pieters, zoon van Pieter Jacobs en NN. Reder en scheepsbouwer. Schutter. Burgemeester en weesmeester van Zierikzee. Schutter. Trouwt 1527 Agatha van Zuydlandt (overl. 1563), dochter van burgemeester Cornelis Jan Gillis van Zuydlandt en NN de Roovere. Overlijdt zomer 1539, de boedel wordt aangegeven op 22 augustus. Laat zeven minderjarige kinderen na: Adriana (4), Wouter, Cornelis, Pieter (8), Jan (4), Neelken en Anthonis. Woont noordzijde van de haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291, 2649

De Vos, Vroedschap, 14, 322

 

Wouter Wouters, zoon van van burgemeester Wouter Pieters en Agatha van Zuydlandt. Komt na het overlijden van zijn vader in 1539 onder toezicht van de weeskamer, voogd Pieter Lieven Imans. Rekeningen 1539-41. Overlijdt 9 september 1541.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 291

De Vos, Vroedschap, 14

 

Wijve, weduwe van koopman Huyghe. Overlijdt 1533. Lijst van goederen.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 786

 

Wijve (Genoveva), weduwe van wijnhandelaar Lieven Delincx (overl. 1567). Overlijdt 7 september 1571, laat zes minderjarige kinderen: Pieter (19), Philips (17), Lysbet (12), Jacobmijne (10), Lynken (9), Anthonis (5) na. Woont zuidzijde haven. Boedelinventaris.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nrs. 324, 3172

 

Wijve, dochter van Anthonis Jan Arents en Lysbeth Cornelis Adriaens van Slingerlant. Staat onder toezicht van de weeskamer. Voogd moeder, stiefvader Pieter Cornelis Philips. Rekeningen 1534-37, 1539-41.

GASD, Archief Weeskamer Zierikzee, inv.nr. 709, 698, 889, 900