uitgelicht
collectie-
stuk
Blog 97 Veranderingen in 2023
Auteur(s) op 29 december 2022
Trefwoord(en)
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

Sinds de oproep in 2010 via het Zeeuws Archief ontstond geleidelijk aan een groep vrijwilligers die zich enthousiast ging bezig houden met onderzoek naar rederijkers en rederijkerskamers in de provincie Zeeland en sindsdien zijn er bergen werk verzet. Hoe het precies gebeurde, is niet goed meer te achterhalen, maar er ontstonden drie werkgroepen: Walcheren, Goes en Zeeuws-Vlaanderen. In 2013 werd de website Rederijkerszeeland gestart op het forum wordpress.com. Tot in 2022 werd de content en het beheer nagenoeg geheel door Jan van Loo verzorgd.

Het lukte daarbij onvoldoende om alle ideeën te verwezenlijken. Het afgelopen jaar kwam daar verbetering in door een webredactie te formeren bestaande uit Bram Le Clercq, Kees ’t Hart en Jan van Loo. Een en ander zal ertoe leiden dat naast bepaalde veranderingen die we als verbeteringen beschouwen, in de komende maanden flink wat informatie over de kamers zal worden toegevoegd aan de website, iets waarvoor altijd te weinig tijd was.

Alles is eindig, dus bleek dit jaar de wens te ontstaan om voortaan als één groep, namelijk als de projectgroep Rederijkers Zeeland, de werkzaamheden en het onderzoek voort te zetten. (Goes was toen al niet meer actief). Bij de overgebleven werkgroepen stopten namelijk om diverse redenen de activiteiten van een aantal vrijwilligers. Walcheren gaat zich nu voor een deel ook bezig houden met andere delen van Zeeland. Voor de groep uit Zeeuws-Vlaanderen verandert er weinig, die heeft altijd al meegewerkt aan het transcriberen en onderzoeken van rederijkersmateriaal buiten Zeeuws-Vlaanderen. Daar is overigens veel meer te vinden en ook thans zijn nog steeds niet alle delen van Zeeland (grondig) onderzocht. De website heeft er eveneens steeds naar gestreefd om alle regio’s voldoende aandacht te geven.

Maar er zijn nog meer veranderingen op komst. Door de enorme hoeveelheid informatie die in de loop der jaren door alle projectleden is aangeleverd, wordt de website steeds belangrijker als bron voor de Zeeuwse toneelcultuur en voor die van de rederijkers in het bijzonder. En die belangrijkheid zal alleen maar toenemen door nog meer informatie, documentatie, transcripties en kroniekbeschrijvingen, die in de toekomst toegevoegd gaan worden. Dus is het niet langer verantwoord om de website in handen te laten van één persoon. Als deze wegvalt, kan het voortbestaan van de site in de problemen komen. Daarom is het beter om de website onder te brengen bij een institutie en welke is in Zeeland daarvoor beter geschikt dan het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen? De overstap zal waarschijnlijk al in januari in gang gezet worden, maar in elk geval blijft de oude website net zo lang toegankelijk als nodig is. Het beheer blijft overigens volledig in handen van de webredactie.

Deze overstap is een duidelijke win-winsituatie. Het KZGW wil namelijk meer aandacht besteden aan de wetenschapspoot en de projectgroep Rederijkers Zeeland kan meeliften op zijn bekendheid en bereikt tegelijkertijd een achterban van circa 1200 leden. Een laatste verandering is voorlopig nog onderwerp van gesprek, maar gezien het voorafgaande laat de projectgroep zijn gedachten gaan over een overstap als groep naar het KZGW. Wat het ook gaat worden, de groep wil met volledige, eigen zeggenschap en in volle vrijheid kunnen werken. Er moet dus eerst worden nagegaan wat de gevolgen zijn van een overstap.

Rest mij nog om u namens de projectgroep Rederijkers Zeeland een goed en gezond 2023 toe te wensen.

Geplaatst door Jan van Loo op 29 december 2022.

terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *