uitgelicht
collectie-
stuk
Blog 76 De wereld in
Auteur(s) op 20 maart 2020
Trefwoord(en)
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

Jubileumbundel

Op 18 december 2019 verscheen de jubileumbundel Archief 2019, mededelingen van het Koninklijk Zeeuws Genootschap der Wetenschappen:

Arjan van Dixhoorn, Henk Nellen, Francien Petiet (red.): Een hoger streven. Bouwstenen voor een geschiedenis van het Zeeuws Genootschap, 1769-2019, Vlissingen 2019.

Ter ere van het 250-jarig bestaan van Het Genootschap is het een dikke bundel geworden van ruim 600 pagina’s. Zo’n 20-tal auteurs heeft een bijdrage geleverd, waarbij gelet is op de diversiteit van de onderwerpen om de geschiedenis van het Genootschap zo breed mogelijk te etaleren. Ook wij (van het rederijkersproject Zeeland) hebben een tweetal bijdragen geleverd. Het tweede artikel is geschreven door Bram le Clercq, ‘De wereld in’. De wetenschappelijke carrière van een rederijkersarchief na een publicatie in Archief, pp. 469-493.

Geschiedenis van een rederijkersarchief

Midden jaren 1920 ontdekte Poldermans, hoofd van de lagere school, op de zolder van het gemeentehuis van ‘s-Gravenpolder, de nalatenschap van rederijkerskamer De Fiolieren. Van groot belang daarin waren de documenten en rollen met toneelstukken. In Archief, het tijdschrift van het Zeeuws Genootschap deed hij verslag van zijn bevindingen. [1] Het was een eerste stap naar wat eruit ging zien als een wetenschappelijke carrière van dit materiaal. Een hele rij geleerden ging zich in de jaren na de publicatie bezighouden met de gevonden documenten. Heel wat ‘s-Gravenpolderse toneelstukken werden zo onderwerp van onderzoek. Vooral W.M.H. Hummelen heeft ervoor gezorgd dat het bestaan en de bewaarplaats van de spelen bij onderzoekers bekend werden. Om dit mogelijk te maken werden deze spelen van de Fiolieren jarenlang uitgeleend aan de Bibliotheek van de Rijksuniversiteit van Groningen met als gevolg dat  – vreemd genoeg – Het spel van de  stathouwer geruime tijd zoek is geweest en even raadselachtig weer opdook. Onder leiding van Hummelen die hoogleraar werd in Nijmegen, verschenen er verschillende publicaties waarop latere onderzoekers (en niet de eersten de besten) weer verder borduurden. Hierbij verlegde het accent zich van de literatuurhistorische benadering naar het brede terrein van de cultuurhistorische benadering. Al met al kan gesteld worden dat Poldermans met zijn eerste artikel in Archief de aanleiding vormde tot jarenlange studie naar deze rederijkersteksten van ‘s-Gravenpolder tot aan de dag van vandaag toe.

Bronnen

[1] D.A. Poldermans, ‘Het spel van de stathouwer.’ In: Archief, vroegere en latere mededeelingen voornamelijk in betrekking tot Zeeland, 1930, 1-118, 1.

Download

De download bestaat uit het artikel ‘De wereld in’. De wetenschappelijke carrière van een rederijkersarchief na een publicatie in ArchiefDe wereld in.

Geplaatst door Jan van Loo op 20 maart 2020.

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *