uitgelicht
collectie-
stuk
Blog 61 Transcriptielustrum
Auteur(s) op 18 september 2018
Trefwoord(en) ,
Discipline(s) ,

Terug naar overzicht blogs

Werkgroep Paleografie in Zeeland

De nieuwsbrief van het gemeentearchief Schouwen-Duiveland [1] besteedde in juli van dit jaar aandacht aan het 5-jarig bestaan van de Werkgroep Paleografie in Zeeland (PaiZ). De werkgroep heeft bij het Zeeuws archief een aantal eigen pagina’s met uitgebreide informatie over zijn werkterrein. [2] In die vijf jaar is er al flink wat bereikt. Zo zijn er transcripties gemaakt van de admiraliteiten in Veere en in Zeeland, uit het eerste Poorterboek en uit delen van het Groot Privilegeboek van Arnemuiden, over de diplomatieke reis van Cornelis van der Mijle naar Venetië, over de Middelburgers Adriaan Jacob Joossen, Jacob Hendrik Schorer en Johan Boudaen Courten, de laatste was lid van de Middelburgse rederijkerskamer van 1668-1699 . Verder over resoluties uit Oud- en Nieuw-Vossemeer, over particuliere aantekeningen uit de Staten van Zeeland, over Copulaatboek, deel 6, van de rekenkamer van Zeeland en tenslotte over de Classis Walcheren en de West-Indische Compagnie.

Toekomstplannen zijn er ook: voltooiing van de Veerse vierschaarrechtbank (1472-1808), die ongetwijfeld aanvullende informatie gaat opleveren over de rederijkers die we bij naam kennen uit de rekeningboeken van de rederijkerskamer van Veere (1590-1795). Interessant voor genealogen zal het project Familiegeld Vlissingen zijn, een transcriptie van belastingkohieren eind 17e eeuw uit Vlissingen. Deze zal flink wat namen opleveren.

Het fijne is dat wat voltooid is, gedeeld wordt met iedereen die er maar gebruik van wil maken. Alles is vrij te downloaden als pdf. [3]  Lezers die zelf willen meedoen met de werkgroep, vinden op de website een contactadres. Tenslotte spreken we de hoop uit dat de werkgroep PaiZ nog meer van deze lustra beleven zal. Het zal de geschiedenis van Zeeland ten goede komen.

Rechtsonder wordt Rethorica vermeld.

Bijgewerkt: Sint Maartensdijk

De aanwezigheid van rederijkers in Sint Maartensdijk is met 5 jaar opgerekt. Het eerste bewijs dateert nu van 1589 in plaats van 1594. Op 25 augustus 1589 vermeldt biersteker Claes Cornelissen de ontvangst van 5 schellingen van Rethorica. [4] Dat duidt op de aanwezigheid van een rederijkerskamer. Soortgelijke meldingen zijn er ook van 6 november 1591 en 17 juni en 10 september 1592.

Bronnen

[1] Nieuwsbrief 69
[2] Werkgroep Paleografie in Zeeland
[3] Een overzicht vindt u hier.
[4] Stadsrekeningen Sint_Maartensdijk 1577-1936, inv. nr. 38, 1589-1591, f. 25r.

Geplaatst door Jan van Loo op 16 september 2018.

Terug naar Rederijkers in Zeeland

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *