Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Werkgroep Cultuurhistorie

zelandicarum1573

Detail van een kaart uit 1573 van C. Sgrooten: Zelandicarum Insularum Una Cum Limitibus Earum Descriptio (vindplaats: Koninklijke Bibliotheek België)

De Werkgroep Cultuurhistorie is een zeer actief onderdeel van het Zeeuws Genootschap en organiseert jaarlijks een groot aantal activiteiten om de kennis van de geschiedenis van Zeeland te bevorderen, zoals lezingen en symposia. De werkgroep heeft een eigen ledenbestand. De leden zijn meestal ook lid van het genootschap, maar verplicht is dit niet. Heeft u belangstelling om lid te worden van de Werkgroep Cultuurhistorie? Meldt u dan aan bij wchzeeland@gmail.com.
Het lidmaatschap is gratis.

Klik hier voor  het jaarverslag van de Werkgroep Cultuurhistorie 2019.

Nieuwe bestuursleden
Wij zijn ook op zoek naar actieve bestuursleden. Belangstelling? Neem dan direct contact op met de voorzitter a.i.: Arjan van Dixhoorn (a.vandixhoorn@ucr.nl).

Zeeland 70 jaar (1323-2023)
Een van de projecten waaraan de werkgroep momenteel werkt, is het 700-jarig bestaan van Zeeland in 1323. Voor dit project is een aparte website aangemaakt: www.zeeland700.nl.

Korte geschiedenis van de werkgroep
De Werkgroep CultuurHistorie (WCH) is op 1 januari 2008 ontstaan uit een fusie van de Werkgroep Historie en Archeologie en de Werkgroep Kunstgeschiedenis. De Werkgroep Historie en Archeologie werd in 1964 opgericht door een aantal archeologen en historici die een impuls wilden geven aan de bestudering van de Zeeuwse geschiedenis en hierbij ook grotere projecten een kans wilden bieden. Tevens was het doel de onderzoeksresultaten te publiceren. De leden deden belangrijke onderzoeken zoals het Huisnamenproject Middelburg, waarbij de namen van oude huizen in kaart werden gebracht. Dit onderzoek kreeg navolging in meerdere steden. De werkgroep stelde een leemtenplan op voor de geschiedschrijving van de provincie en participeert nog steeds in de commissie die deze lijst actualiseert.

De Werkgroep Kunstgeschiedenis werd opgericht in 1992 met als belangrijkste doel het organiseren van lezingen over kunsthistorische onderwerpen in de breedste zin.

Net als beide voorgangers ressorteert de WCH onder het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Dit werd in 1769 in Vlissingen opgericht door wetenschappers en liefhebbers van kunst en wetenschappen. Zij brachten in de afgelopen twee eeuwen een unieke collectie van (natuur)historische en kunst-historische voorwerpen bijeen.

Bestuur
Dhr. Prof.dr. A. (Arjan) van Dixhoorn, voorzitter a.i.
Dhr. Drs. P. G. (Peter) van Druenen, secretaris
Dhr. Drs. H. (Hans) Nagelkerke, penningmeester
Mw. Drs. E.G.M. (Elly) Adriaansz
Dhr. A. (André) Kastelein
Dhr. Dr. G.E. (Gerard) van Keken
Dhr. Drs. J.W. (Jan Willem) Stolk

Contact
Secretariaat:
Peter van Druenen
Coosje Buskenstraat 4
4381 LE Vlissingen
wchzeeland@gmail.com