uitgelicht
collectie-
stuk

Vacature: secretaris Werkgroep Cultuurhistorie

5 februari 2020

Vacature: secretaris Werkgroep Cultuurhistorie

De Werkgroep Cultuurhistorie is een actief onderdeel van het Zeeuws Genootschap en organiseert jaarlijks een aantal activiteiten om de kennis van de geschiedenis van Zeeland te bevorderen, zoals lezingen en symposia. Dit jaar organiseren we onder andere het symposium over de entomoloog Johannes Goedaert, de Publieksdag Rederijkers, het symposium over 75 jaar Scheldeslag, de uitreikingsceremonie van de tweejaarlijkse Roggeveenprijs en een conferentie over de toekomst van Zeeland. De komende jaren houdt de werkgroep zich onder andere bezig met het omvangrijke programma rondom de viering van het 700-jarig bestaan van de provincie Zeeland.

In het bestuur is per 1 januari 2020 de vacature vacant van secretaris. De huidige secretaris blijft in het bestuur maar gaat zich bezighouden met een andere portefeuille. De taken van de secretaris zijn:
– het agenderen en notuleren van de bestuursvergaderingen (vijf keer per jaar)
– het maken van het jaarverslag
– het versturen van de nieuwsbrieven (ongeveer zes keer per jaar)
– het voeren van de correspondentie
– het een keer in de twee jaar als projectleider organiseren van de Roggeveenprijs
– het meewerken aan de andere activiteiten van de werkgroep.
De functie is onbezoldigd.

Interesse? Neem contact op met onze voorzitter Peter van Druenen (wchzeeland@gmail.com).