uitgelicht
collectie-
stuk

Lidmaatschap Werkgroep Cultuur Historie

22 juli 2015

Lid worden:
als u lid wilt worden van de werkgroep kunt u onderstaand formulier invullen en opsturen naar ons secretariaat. U ontvangt een bevestiging van onze ledenadministratie, een acceptgirokaart voor het voldoen van uw contributie en het laatst ver-schenen nummer van ons bulletin Nehalennia.
De jaarlijkse contributie voor de werkgroep bedraagt € 20,-. Voor dit bedrag ontvangt u vier maal per jaar het bulletin Nehalennia en kunt u gratis deelnemen aan de door de werkgroep georganiseerde lezingen.

U kunt onderstaande gegevens ook e-mailen naar de Werkgroep Cultuurhistorie.

Opgave lidmaatschap Werkgroep CultuurHistorie
Naam ………………………………………………………………………
Adres ………………………………………………………………………
Postcode …………………………………………………………………
Woonplaats ………………………………………………………………
E-mailadres ………………………………………………………………

Ik ben wel / geen lid van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen.
(s.v.p. doorhalen wat niet van toepassing is)

Datum ………………………
Handtekening ………………