uitgelicht
collectie-
stuk

Huishoudelijk Reglement

24 juni 2018

Dit reglement vervangt het vorige reglement van de Werkgroep Cultuurhistorie (WCH) van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Het is vastgesteld en goedgekeurd door het bestuur van het Genootschap op 13 juni 2018, goedgekeurd door het bestuur en de Algemene Ledenvergadering van de WCH op 15 juni 2018 en door de Algemene Ledenvergadering van het Genootschap  op  21 november 2018.  Het treedt in werking op 1 december 2018.

huishoudelijk reglement WCH-bijstelling nov. 2018