uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Muziek

3 juni 2015

De werkgroep is in 1977 opgericht en heeft diverse muziekinstrumenten, waarvan meerdere van Zeeuwse makelij, in haar bezit.
Voor de instrumenten wordt naar een zinvolle bestemming gezocht, enkele instrumenten hebben die reeds gekregen.
De fortepiano, die rond 1825 door Anton Zierer te Wenen is gebouwd, is na een uitgebreide restauratie in bruikleen gegeven aan de concertpianist Bart van Oort.

Werkgroep muziek fortepiano

In 1987 werd in opdracht van de Werkgroep Muziek een tweemanualig klavecimbel gebouwd door Joop Klinkhamer te Amsterdam, naar voorbeeld van de Hamburgse instrumentenmaker Christian Zell, die leefde in de eerste helft van de achttiende eeuw. Het klankvolle klavecimbel wordt gebruikt voor onderwijs en concerten en bevindt zich, evenals een piano van circa 1910 uit de Middelburgse pianofabriek Mes, in het gebouw van de Zeeuwse Muziekschool in Middelburg.

Een moderne vleugel, die door een schenking in bezit is gekomen van het Genootschap, is thans in bruikleen bij het University College Roosevelt te Middelburg.

Contactgegevens:

J. Vogel, voorzitter en conservator
A. Poortvliet, secretariaat
N.J. Valk, penningmeester

Secretariaat:
André Poortvliet

Schuitvlotstraat 16
4331 SZ Middelburg
poortvlieta@gmail.com