uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Geologie

3 juni 2015

De werkgroep Geologie is opgericht in 1966 en beijvert zich voor het onder de aandacht brengen van de geologie en daarvan met name de paleontologie (wetenschap die zich met de studie van fossiele dieren en planten bezighoudt), met speciaal aandacht voor die van Zeeland.

Middelen om dit doel te bereiken zijn o.a. het verzorgen van een lezingenprogramma, het houden van determinatiedagen en het organiseren van excursies naar geologische locaties en musea in de regio of daarbuiten.
De bibliotheek van de werkgroep bevat een groot aantal standaardwerken, jaargangen van tijdschriften en losse publicaties op het terrein van de geologie. Verder wordt het contact met/tussen de leden versterkt door twee maal per jaar het verenigingsblad Voluta uit te geven, met daarin interessante bijdragen over diverse geologische onderwerpen.
Door te klikken op onderstaande koppeling komt u op onze website.
Mocht u geïnteresseerd zijn, dan kunt u daar meer informatie aanvragen via de menuoptie “Meer weten”.
Daarnaast vindt u op deze site de datums van te houden bijeenkomsten en activiteiten en nog veel meer interessante wetenswaardigheden en divers fotomateriaal.

Meer lezen over de werkgroep

Een activiteit van de Werkgroep Geologie is het verzorgen van het natuurspreekuur in Terra Maris