uitgelicht
collectie-
stuk
Voornaam
Cornelis Marinus
Tussenvoegsel
van de
Achternaam
Graaf
Datum toetreding
1785
Datum uittreding
1800
Kamernaam
Missus Scholieren
Kamerplaats
Veere
Functie
 • 1785-1800 15 jaar lid van de kamer.
 • 1792 Drukt de vraag voor maandag 7 mei waarbij gedicht moet worden op Vrouw RHETORICA; de vraag voor 4 juni over de geplukte appel van Eva, de vraag voor 7 augustus; de vraag voor vrijdag 24 augustus  in verband met de verjaardag van Willem Frederik (later Willem I), alles door J. Schwartzenbach opgegeven, die dat jaar prins van de kamer is en ten slotte de vraag voor maandag 5 november.
 • 1792 Drukt Graf-Schrift naar aanleiding van het overlijden van kamerlid Johannis de Vriend.
 • 1793 Prins van de kamer.
 • 1794 Drukt als prins de vraag van dinsdag 21 januari; vraag voor dinsdag 7 januari om een zegen wens voor het nieuwe jaar te schrijven; de vraag voor dinsdag 14 januari met bijbelverwijzingen als tip; de vraag voor dinsdag 4 februari; de vraag voor 4 maart 1794 en tenslotte de vraag voor dinsdag 18 februari.

 

Devies
Altijd Graaf – 's weerelds slaaf
Biografie

Leven

 • 1753, geboren ca. 1753.
 • 1774 Van de Graaf wordt poorter van Veere als hij 21 jaar is en komt uit Middelburg als boekbinder.
 • 1784 Op 1 oktober 1784 trouwt Van de Graaf als weduwnaar met Cornelia Verdonk. Zij overlijdt op 1 januari 1806 in de Sint Pieterstraat te Middelburg, 27 jaar oud.
 • 1784 Toetreding als lid tot het edelen Handbogenhof.
 • 1796 Van 1796-1798 Voorzanger Grote Kerk te Veere.

Beroep

 • 1777 vanaf 1777 drukker, boekbinder, papierverkoper.
 • 1777 Van de Graaf en boekverkoopster Dina de Visscher (1797), weduwe van Martin Gaeswijk, geven samen een ordonnantie uit.
 • 1786 Vanaf 1786 stadsdrukker van Veere.
Bronnen
 1. Aarssen, Paul, ‘Een eersteling’, in: Zeeland. Tijdschrift van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, jaargang 28 (2019), pp. 22-24.
 2. Blog 17 Drukker Cornelis Marinus van de Graaf(f)
 3. Verzenboek Kamer van Retorica “Missus Scholieren” te Veere 1758-1787. ZA Toegang nr. 2515, inv.nr. 15, zoeken in de inventaris. Cornelis Marinus van de Graaf is te vinden op scan 150 151 152 154 155 157 161 163 164 167 172 174 175 176 en 179.
 4. Zie voor zijn drukkersactiviteiten de databank drukkers.
Bijzonderheden

Publicaties

In 1790 schenkt de Veerse drukker Cornelis Marinus van de Graaf zijn boekje Iets van Henri Antoni Tollé met een begeleidend briefje aan het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen. Daarin vermeldt hij dat hij zichzelf het drukkersvak heeft aangeleerd en vergelijkt zich vervolgens met Laurens Jansz. Coster.

<< Terug naar het overzicht van de rederijkers in te database.