Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen

Digitale werken

Monografieën, die te omvangrijk zijn voor tijdschrift of jaarboek, worden uitgegeven in de reeks Werken, waarin inmiddels zestien delen zijn verschenen.

Regelmatig verschijnen losse uitgaven, zoals facsimile-drukken van kaarten en prenten, catalogi van de verzamelingen, prentbriefkaarten met afbeeldingen uit de collecties, heruitgaven van oude Zeeuwse muziek, enzovoort.

Een groot aantal uitgaven is nog te bestellen.

 

Drie werken zijn digitaal te vinden:

CHIRURGIJNS, DOCTOREN, HEELMEESTERS en ARTSEN

en ook digitaal in te zien:

STADTHOLEN

Bestuur en bestuurders van de stad Tholen vanaf de Satisfactieovereenkomst met prins Willem van Oranje in 1577 tot de val van de Republiek in 1795.

De Stadsregering van Tholen(1577-1795) deel 1

De Stadsregering van Tholen(1577-1795) deel 2