uitgelicht
collectie-
stuk

Protocol Zeelandpaviljoen

5 januari 2024

Trouw-Steenrijk-Domburg

16 december 2023

ALV-29 november 2023, Uitnodiging en agenda

10 november 2023

ALV-29 november 2023, notulen ALV 31 mei 2023

TijdschriftZeeland2023-4

ALV, 29 november 2023 – Begroting 2024

Hester Loeff

9 oktober 2023

Lexicon Zeeuwse portretschilders in de zeventiende eeuw – A t/m L.

8 augustus 2023

ALV 31 mei 2023, Agendapunt 1 – Uitnodiging en agenda

16 mei 2023

ALV 31 mei 2023, Agendapunt 3 – NotulenALV 16 november 2022

ALV 31 mei 2023, Agendapunt 4 – Verslagen bestuur, commissies, werkgroepen

ALV 31 mei 2023, Agendapunt 5 – Jaarrekening 2022

ALV 31 mei 2023, Agendapunt 5 – Jaarrekening 2022, toelichting

ALV 31 mei 2023, Agendapunt 6 – Kascommissie

ALV 16 november 2022 – Uitnodiging en agenda

2 november 2022

ALV, 16 november 2022 – Notulen ALV 1 juni 2022

ALV, 16 november 2022 – Begroting 2023

1 november 2022

ALV 1 juni 2022 – Uitnodiging en agenda

20 mei 2022

ALV, 1 juni 2022 – Notulen ALV 18 november 2021

17 mei 2022

ALV 1 juni 2022 – Verslagen bestuur, commissies en werkgroepen

ALV 1 juni 2022 – Jaarrekening boekjaar 2021

16 mei 2022

ALV 1 juni 2022 – Kascommissie

15 mei 2022

ALV 18 november 2021 – Uitnodiging en agenda

27 oktober 2021

ALV 18 november 2021 – Begroting 2022

ALV 19 mei 2021 – Notulen

8 juni 2021

ALV 19 mei 2021 – Uitnodiging en agenda

5 mei 2021

ALV 19 mei 2021 – Notulen ALV 18 november 2020

ALV 19 mei 2021 – Verslagen bestuur, commissies en werkgroepen

ALV 19 mei 2021 – Jaarrekening boekjaar 2020

ALV 19 mei 2021 – Kascommissie boekjaar 2020

ALV 19 mei 2021 – Tijdelijke wet COVID-19

ALV 18 november 2020 – uitnodiging en agenda

4 november 2020

ALV 18 november 2020 – Notulen ALV 17 juni 2020

29 oktober 2020

ALV 18 november 2020 – begroting 2021

Jaarverslag 2019

3 oktober 2020

ALV 17 juni 2020 – uitnodiging en agenda

29 mei 2020

ALV 17 juni 2020 – verslag ALV 20 november 2019

ALV 17 juni 2020 – biografieën

ALV 17 juni 2020 – jaarverslag secretaris

ALV 17 juni 2020 – jaarverslagen werkgroepen en commissies

ALV 17 juni 2020 – jaarrekening 2019

ALV 17 juni 2020 – kascommissie-2019

Oproep en bijlages ALV 20 november 2019

4 november 2019

KZGW-begroting2020 (verdicht)

2 november 2019

KZGW-begroting2020 (toelichti

Verslag ALV 21 mei 2019

22 oktober 2019

Agenda 28.3

24 september 2019

Tijdschrift 28.3

Agenda 28.2

Tijdschrift Zeeland 28.2 

Jaarverslagen van de conservatoren Naturalia in 2018

20 mei 2019

Oproep ALV 21 mei 2019

25 april 2019

Jaarverslag Coco en conservatoren 2018 concept

Jaarverslag WCH 2018

23 april 2019

Concept jaarverslag 2018 secretaris

Verslag ALV 21 november 2018

13 april 2019

KZGW-jr2018-toelichting

Balans 2018

KZGW-Exploitatie 2018

Beleidsplan ZG 2018-2023

26 november 2018

Verslag ALV 22 mei 2018

12 november 2018

Concept begroting 2019 toelichting

30 oktober 2018

Concept begroting 2019 verdicht

Oproep ALV 21 nov 2018 incl bijlagen 7-8-9

Jubileum pijsvraag Zee-land-schap

23 oktober 2018

Samenstelling besturen 2017

3 september 2018

Verslag Kascommissie over 2017

18 mei 2018

Jaarverslag 2017

3 mei 2018

Jaarverslagen werkgroepen over 2017

Oproep Algemene ledenvergadering 22 mei 2018

Financieel verslag 2017

Overzicht Jubileumactiviteiten

Verslag ALV 12 december 2017

16 januari 2018

Verslag ALV 21 november 2017

Catalogus van 2002-2017

8 december 2017

Catalogus tot 2001

Oproep extra ALV 12 dec 2017 incl. concept statutenwijziging

24 november 2017

Uitnodiging ALV 21 nov incl. bijlages

2 november 2017

Concept statutenwijziging 2017

31 oktober 2017

Concept begroting 2018

Toelichting op de concept begroting 2018

Genootschapscolleges 2017-2018

20 juli 2017

Jaarverslagen 2016

11 mei 2017

Uitnodiging ALV 30 mei 2017

Concept Jaarrekening 2016 Exploitatierekening

26 april 2017

Toelichting op de concept jaarrekening 2016

Concept jaarrekening 2016

Verslag ALV 29 november 2016

3 februari 2017

Uitnodiging ALV 29 november 2016

26 oktober 2016

Verslag ALV 13 juli 2016

25 oktober 2016

Concept begroting 2017

Toelichting op de concept begroting 2017

Jaarverslag 2015

22 juni 2016

Toelichting concept jaarrekening 2015

15 juni 2016

Concept Jaarrekening 2015 Exploitatierekening

Concept jaarrekening 2015 balans

Verslag ALV 17 dec 2015

4 maart 2016

Toelichting concept jaarrekening 2012

26 januari 2016

Toelichting concept jaarrekening 2013

Toelichting op de concept begroting 2013

Toelichting op de concept begroting 2014

Toelichting op de concept begroting 2015

Toelichting-op-de-concept-begroting 2012

Concept Jaarrekening 2013 Balans

20 januari 2016

Concept Jaarrekening 2013 Exploitatierekening

Concept Jaarrekening 2014 Balans

Concept Jaarrekening 2014 Exploitatierekening

Concept begroting 2014

Concept Begroting 2015

Concept Begroting 2013

Concept Begroting 2012

Concept Jaarrekening 2012 Balans

Concept Jaarrekening 2012 Exploitatierekening

Uitnodiging ALV 17 dec 2015

15 december 2015

Concept toelichting explotatiebegroting 2016

27 november 2015

Concept exploitatierekening 2016

24 november 2015

Verslag ALV 8 juli 2015

Jaarverslag 2014

28 augustus 2015

Verslag algemene ledenvergadering december 2014

24 juni 2015

Concept balans 2014

Concept exploitatierekening 2014

Concept toelichting op de jaarrekening 2014

Treasury statuut 2015

Collecties

3 juni 2015

Catalogus

Nieuwsbrief #0 nov 2011

Catalogus

Tholen deel 2

Archief1903 2012

Tholen deel 1

Historie

ANBI

Aanwijzingen voor auteurs 2015

Tijdschrift zeeland jaargangen