uitgelicht
collectie-
stuk

Zeeuws Genootschap krijgt forse subsidie voor presentatie oude collectie online

31 januari 2018

Eind 2017 is de projectaanvraag ‘Collectie online’ van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen bij de Stichting Dioraphte gehonoreerd. Het gevraagde subsidiebedrag van €71.740 is geheel toegewezen. Dioraphte is een vermogensfonds dat goede doelen in binnen- en buitenland steunt op het gebied van wetenschap en onderzoek, sociale initiatieven, natuurbescherming, podiumkunsten en cultureel erfgoed. Eerder al (2007) heeft Dioraphte het project inventarisatie archeologische collectie van het Zeeuws Genootschap gefinancierd.

Het project beoogt de oude collectie van het Zeeuws Genootschap, ondergebracht bij verschillende Zeeuwse beherende instellingen, in context online te presenteren en de oude dwarsverbanden virtueel terug te brengen. Voorwerpen van dezelfde schenker komen dan weer bij elkaar, zoals bij voorbeeld het inktpotje van de Vlissingse ontdekkingsreiziger Samuel van de Putte (1690-1744), de oudst bekende door hem gemaakte kaarten van Tibet en Nepal, de tekeningen van de ‘Indische minnaressen van de Groot Mogol’ met bijbehorende brieven die hij had gekregen en de mineralen die hij tijdens zijn reizen onderweg had opgeraapt en meegenomen.

Het gaat om honderden voorwerpen die nu zijn ondergebracht bij het Zeeuws Museum, Zeeuws Archief, ZB| Planbureau en Bibliotheek van Zeeland, Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland, Stadhuismuseum Zierikzee en MuZEEum Vlissingen.

Met de aanwijzing onlangs door de Minister van OCW van de oudste collectie van het KZGW tot beschermd cultuurgoed volgens de Erfgoedwet, krijgt het project extra meerwaarde. De subsidie maakt het mogelijk dit te realiseren in 2019 als het Zeeuws Genootschap 250 jaar bestaat.

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *