uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroepavond Geologie

22 april 2024

Op de werkgroepavond van WG Geologie van 26 april houdt Dick Mol een presentatie over de wolharige mammoet. Mol is amateur-paleozoöloog, die wereldwijde bekendheid geniet. Hij is als honorair onderzoeksmedewerker voor fossiele zoogdieren verbonden aan het Natuurhistorisch Museum Rotterdam.

Mammoeten zijn de iconen van het ijstijdvak. Wie is er niet met een mammoet opgegroeid: ze zijn de sterren uit Ice Age 1, 2, 3 enzovoorts. Wie kent niet de Flintstones, waar mammoeten en dinosauriërs gelijktijdig voorkomen. Er zijn heel veel misverstanden over mammoeten. Deze misverstanden over een van de bekendste prehistorische dieren moeten weggenomen worden.

In zijn interactieve en boeiende lezing verhaalt Dick Mol, deskundige van ijstijdzoogdieren, over een expeditie voor het opgraven van een mammoetkarkas uit de eeuwig bevroren bodem van Arctisch Siberië. Een mammoetmummie die duizenden jaren met huid en haar bewaard is gebleven. Was de ontdekking en opgraving belangrijk? Ja, is het antwoord. Deze nieuwe vondst, gedaan door schoolkinderen, is onderzocht door een groot internationaal team van wetenschappers. De onderzoeksresultaten, met behulp van hightech, leverden een schat aan nieuwe gegevens op. Deze spannende Crime Scene Investigation toont aan dat de mammoet er iets anders heeft uitgezien dan dat wij meestal in gedachten hebben. Dat het een complex van factoren is geweest die de mammoet deed uitsterven. Nee, het is niet de overbejaging van de prehistorische mens dat de schuld moet krijgen.

Na afloop van de lezing weet je alles wat je zou willen weten over dit iconisch zoogdier dat ongeveer 10.000 jaar geleden door dramatische klimaatsveranderingen van het wereldtoneel verdween.

In verband met de verwachte hoge opkomst verzoeken wij u zich van te voren  aan te melden, zodat we zo nodig de tafels en stoelen in een andere opstelling kunnen zetten. Aanmelden

De bijeenkomst vindt plaats in Grand Café Willem, Oranjelaan 17, 4332 VA Middelburg, aanvang 19.45 uur (zaal open 19.30 uur).