uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroepavond Dick Mol foto’s

29 mei 2024

Op 26 april gaf Dick Mol een presentatie over de wolharige mammoet. Mol is een verwoed verzamelaar en kenner van ijstijdzoogdieren. In de jaren ’90 van de vorige eeuw heeft Dick in de permafrost van Arctisch Siberië veel pleistoceen materiaal opgegraven. In zijn interactieve en boeiende lezing vertelde Dick Mol over de expeditie voor het opgraven van een mammoetkarkas.
Er was veel belangstelling, van jong en oud.