uitgelicht
collectie-
stuk

Werkgroep Geologie KZGW op Wetenschapsdag 2017

10 oktober 2017

Werkgroep Geologie KZGW op Wetenschapsdag 2017

Voor het eerst deed de werkgroep mee aan de jaarlijkse Wetenschapsdag, gehouden door ZB op 7 oktober 2017 te Middelburg. Kinderen uit het basisonderwijs konden op de ZB | Planbureau en bibliotheek kennismaken met wetenschap onder het thema ‘Technieken van de Toekomst’ , aangeboden door diverse instituten, bedrijven en verenigingen.

Het team van de werkgroep bestond uit Lex Kattenwinkel, Hester Loeff en Harry Raad. Wij boden de jonge bezoekers en hun begeleiders geen techniek van de toekomst, maar een terugkijk in het verleden met fossielen van het Zeeuwse strand. Daarnaast was er divers materiaal, opgevist uit zee en van vindplaatsen binnen en buiten Nederland. De verhalen gingen over fossiele resten van  eenvoudige micro-organismen tot imposante grote zoogdieren.

Het werken met deze jeugdigen vereiste grote flexibiliteit van de drie teamleden, temeer daar de voorbereiding iets te eenzijdig op een strak programma was toegespitst. Door onze ervaring – elders opgedaan – hadden we er geen moeite mee. We waren prima uitgerust met vitrines, het genoemde fossiele materiaal en educatieve zaken. De vele bezoekers zagen foraminiferen, haaientanden, schelpen en botresten uit het Tertiair en Kwartair. Daarnaast werd de geschiedenis van de aarde getoond met een tijdslint met geologische tijden. Fossielen uit oudere tijden lagen daar tentoongesteld.

Onze indruk was dat de kinderen blij waren en gretig fossielen hebben ‘ervaren’, alsook dat de begeleiders enthousiast en dankbaar waren. Bij sommige bezoekers heeft ons werk zeker interesse losgemaakt voor het vakgebied geologie/paleontologie, waarmee ons doel voor die dag is gehaald.

Onze dank gaat uit naar ZB, die ons de middelen bood om de activiteit tot een succes te maken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *