uitgelicht
collectie-
stuk

Voorinschrijving Zeeland in the World

1 oktober 2018

Zeeland in the World is een uniek Engelstalig project: een verzameling van artikelen geschreven
en geredigeerd door studenten van University College Roosevelt, het internationale ‘honors college’ van de Universiteit Utrecht in Middelburg. De artikelen behandelen een veelheid aan onderwerpen, bijna allemaal over een thema uit de rijke Zeeuwe geschiedenis. Zo bestuderen meerdere artikelen de rol van kennis en informatie in de achttiende-eeuwse (wereldwijde) handelsnetwerken die vanuit Zeeland opereerden. Andere gaan in op de rol van Middelburg in de achttiende-eeuwse wijnhandel; een verdediging van het Schotse handels-monopolie te Veere die werd gepubliceerd in 1776, hetzelfde jaar waarin Adam Smith zijn beroemdere verdediging van vrijhandel publiceerde; of de geschiedenis van het toerisme in het laat-negentiende en vroeg-twintigste eeuwse Zeeland. Deze artikelen laten samen zien hoe de wereld werd en wordt verkend in en vanuit Zeeland.
“Dit is een van de weinige Engelstalige boeken over de geschiedenis van Zeeland.”

Publicatiedatum: naar verwachting begin 2019.
Prijzen: voorintekenprijs is €20, voor UCR studenten €10; normale prijs €30.

De artikelen zijn geredigeerd door: Arjan van Dixhoorn (hoofdredacteur), Gerjanne Hoek, Koen van der Blij, David van Gelder (hoofdredactie), Lisa Bosma, Alec Cornelissen, Marijn Thijs, Laura van der Knaap (redactie), en zijn gecorrigeerd door Aleksandra Vulić.

Door mee te doen aan de voorintekenactie schaft u niet alleen een uniek boek aan met interessante
artikelen, u steunt ook een uniek studentenproject. Om vooraf in te tekenen zendt u een email naar:
hurgronjecommittee@ucr.nl (met een specificatie van het aantal exemplaren dat u wilt bestellen).
U ontvangt dan een email met informatie over de betaling. Vanzelfsprekend zullen uw contactgegevens niet worden gebruikt voor andere doeleinden. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *