uitgelicht
collectie-
stuk

Terugblik op het jubileumjaar 2019

23 januari 2020

In 2019 bestond het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der  Wetenschappen 250 jaar. Zeeland kan daar met recht trots op zijn. Niet alleen omdat het Genootschap springlevend is en een grote reputatie geniet die tot ver over de provinciegrenzen reikt, maar ook omdat het de op één na oudste wetenschappelijke organisatie is in Nederland. Het jubileum in 2019 is daarom groots gevierd, niet alleen in de vestigingsplaats Middelburg en de stad van oprichting Vlissingen, maar ook in andere delen van Zeeland. Aan het eind van het jubileumjaar, zo luidde de doelstelling, moesten alle Zeeuwen het nodige hebben gemerkt van de festiviteiten en het Genootschap zelf. Terugkijkend kan worden geconcludeerd dat deze doelstelling ruimschoots is gehaald.

Er waren meer dan 40 activiteiten, verdeeld over de hele provincie, waaronder zes symposia en acht exposities met objecten uit de enorme collectie van het Genootschap. Hoogtepunt was de viering op 15 juni in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen, waarbij ook onze beschermvrouwe Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix aanwezig was. De feestelijkheden werden opgeluisterd met concerten van de Van Swieten Society, zowel ’s middags als ’s avonds. Op 15 juni werd ook het jubileumboek Van Wijs en Waan overhandigd aan de prinses. Het boek biedt een prachtig overzicht in woord en beeld van onze collectie. In december werd de tweedelige  jubileumuitgave van ons jaarboek Archief gepresenteerd: Een Hoger Streven.

Een speciale vermelding verdient ons jeugdproject YESC, dat kon worden uitgevoerd dankzij een bijdrage van de Stichting Zeeuwse Publieke Belangen. In het kader van dit project vonden vele bijeenkomsten plaats op de scholen in Zeeland. Maar liefst 450 scholieren en studenten deden mee aan de prijsvraag: ‘Bedenk een oplossing voor de energietransitie in Zeeland’. Tijdens het grote slotfeest op 12 december werden de prijzen uitgereikt aan de winnaars. Inmiddels is besloten om de activiteiten van de Commissie Jeugd de komende jaren te continueren.

In ons nieuwsbrievenarchief vindt u de verslagen van alle activiteiten.

Overzicht activiteiten:

9 maart – ZB|Bibliotheek van Zeeland
Filosofisch symposium met Denker des Vaderlands prof. René ten Bos, prof. Jos de Mul en dr. Ad Verbrugge

14 maart – Oostkerk
Start Goedaert Conferentie met publiekslezing en concert

15 maart – Burgerzaal, Stadhuis Middelburg
Voortzetting conferentie met serie lezingen rond thema Goedaert

16 maart – Cinema, Kloveniersdoelen, Helmplein, Zeeuws Museum e.a.
Filmmatinee in kader Goedaert Conferentie, Workshops onder leiding van Liesbeth Labeur. Lezingen en afsluiting conferentie

26 april – Museum Het Warenhuis, Axel
Opening tentoonstelling ‘Kijk naar beneden, dan zie je meer’, tot 19 oktober

22 mei – Museum De Bevelanden, Goes
Opening tentoonstelling ‘Uitmuntend!’, de veelzijdigheid van penningen, munten en ander geld, tot augustus

30 mei – Terra Maris, Oostkapelle
Opening tentoonstelling ‘Walichrum in de Vikingtijd’ met buitenactiviteiten, gehele zomer

7 juni – Het Raedthuys, Sint Maartensdijk
Eéndaagse expositie Sint Jacobsbeker en ander kerkzilver met rondleidingen voor schoolklassen en met lezingen over pelgrimages. Tevens rondleidingen in Sint Maartenskerk

15 juni – Sint Jacobskerk, Vlissingen
Feestelijke viering 250 jaar KZGW met onder meer uitreiking prijs, start YESC-programma, overhandiging eerste exemplaar jubileumboek over Genootschaps-verzamelingen, presentatie collectie on-line, muzikaal intermezzo

15 juni – Sint Jacobskerk, Vlissingen
Concert door barokensemble Van Swieten Society met muziek uit de tijd rond de oprichting van het KZGW in 1769: Graf, Mozart, Haydn

28 juni – Stadhuismuseum, Zierikzee
Opening tentoonstelling Fossielensafari, gedurende de zomer

5 oktober – Zeeuws Museum, Middelburg
Opening van de nieuw ingerichte Wonderkamers met als thema ‘Kunst en Wetenschap’

30 oktober – Zeeuws Archief Middelburg
Extra jubileumtentoonstelling: ‘Op reis met Willem V: een vorstelijke reis door achttiende-eeuws Zeeland’

9 November – Belfort, Sluis
Opening tentoonstelling ‘Redrijkers in Zeeuws-Vlaanderen, tot en met 11 januari 2020.

23 november – muZEEum Vlissingen
Symposium ‘75 jaar Slag om de Schelde’

12 december – Middelburg
Eindpresentatie YESC (Young Energy Society Challenge), ’Het jongerenproject van het Zeeuws Genootschap laat Zeeland schudden op haar ecologische grondvesten’

13 en 14 december – Middelburg
Internationaal symposium ter voorbereiding op een Engelstalig boek over rol genootschappen zoals KZGW, bezien in diverse landen

18 december – Middelburg
Presentatie jubileumbundel Archief over de genootschapsgeschiedenis: Een hoger streven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *