uitgelicht
collectie-
stuk

Nederlands-Belgisch congres over de ontwikkeling van de Schelderegio na 1323 smaakt naar meer

17 maart 2024

Op 14 en 15 maart organiseerde de Werkgroep Cultuurhistorie van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, in samenwerking met de UCR,  een tweedaags congres over de Vrede van Parijs in 1323 en de invloed ervan op de ontwikkeling van de Schelderegio (Noord-Frankrijk, België en Zeeland). Een eerste congres over hetzelfde onderwerp vond plaats in oktober 2023. Hier werkte het KZGW samen met het Archives Départementales du Nord in Lille. Maar liefst vier universiteiten uit Frankrijk, België, Luxemburg en Nederland lieten toen hun licht schijnen over dit onderwerp. Voor de Nederlandse delegatie van het KZGW werd hier één ding duidelijk: het onderwerp neemt in alle deelnemende landen al jaren een belangrijke plaats in in de onderzoeksprogramma’s, behalve in Nederland en vooral ook Zeeland. Het tweedaagse congres in Middelburg van 14 en 15 maart moet daarom vooral worden gezien als een inhaalslag.

En dat lukte! 18 wetenschappers uit Nederland en België  lieten die dagen hun licht schijnen over het onderwerp en vooral het belang ervan. Er waren in totaal 61 deelnemers. Belangrijk was de slotconclusie waarin alle aanwezigen zich konden vinden: de geschiedschrijving van Zeeland zou nieuwe paden moeten inslaan en veel meer in een zuidelijk perspectief moeten worden geplaatst, vooral dat van Vlaanderen, Henegouwen, Brabant en Noord-Frankijk. Dat zal zeker leiden tot nieuwe en verrassende inzichten. De eerste tipjes van deze sluier die op 14 en 15 maart werden opgelicht smaakten naar meer.

Van het congres verschijnt in het voorjaar van 2025 een bundel waarin alle lezingen zijn opgenomen. In deze bundel zal dit nieuwe perspectief uitgebreid aan bod komen.

In de hand-out van het congres staan de samenvattingen van de lezingen: klik hier.
Zie ook de achtergrondinformatie op de speciale website: https://1323.info.

Afbeelding: 17e-eeuwse kopie van de ‘Dampierrekaart’, gemaakt in de 16e-eeuw en voorstellende de situatie van omstreeks 1300. Van de originele Dampierrekaart is geen spoor meer, maar talrijke kopieën zijn bewaard, want ze werd tot ver in de 18de eeuw nagetekend, aangepast en verrijkt. De naam Dampierre verwijst naar het toenmalige gravenhuis van Vlaanderen.
Foto: Jo-Annes de Bat, gedeputeerde van de Provincie Zeeland opende het congres. © Gerard van Keken

 


Het congres werd mede mogelijk gemaakt door: