uitgelicht
collectie-
stuk

Strandarcheologie op het Banjaardstrand

7 juni 2024

Op vrijdag 14 juni zijn van 13.00 tot 15.30 uur archeologen en strandzoekers van het team Strandarcheologie Zeeland aanwezig op het Banjaardstrand in Kamperland. Bij het strandpaviljoen de Banjaard vertellen zij wat er op de stranden van de gemeenten Noord-Beveland en Veere aan archeologisch materiaal gevonden kan worden en waar u op moet letten als u mee wilt zoeken. Vanuit het KZGW is Aagje Feldbrugge een van de deskundigen die aanwezig zal zijn.

Romeinse Rijk
Tweeduizend jaar geleden hoorde Zeeland bij het Romeinse Rijk. De kustlijn liep toen anders. Waar nu zee is lagen vroeger gebouwen en militaire forten uit de Romeinse tijd. Ook lagen er dorpen uit de ijzertijd en de middeleeuwen. Er is weinig van bekend. Maar er spoelen wel geregeld kleine resten aan op het strand, zoals stukjes aardewerk, vuurstenen werktuigen of fragmenten van dakpannen. Sommige fragmenten hebben zelfs een stempel van de Romeinse marine. Daarom wordt gedacht dat ergens aan de kust bij Vrouwenpolder een Romeins vlootstation lag.

Samen zoeken
De onderzoekers van het team Strandarcheologie Zeeland willen onder andere dat Romeinse vlootstation terugvinden. Zij hebben daarbij de hulp van strandzoekers nodig om de puzzelstukjes samen te voegen.

Vondst melden
Strandzoekers kunnen hun vondsten doorgeven via Erfgoed Zeeland.De onderzoekers kijken vervolgens of het gaat om bijvoorbeeld een vuurstenen schrabber of pijlpunt uit de steentijd, een kookpot uit de ijzertijd, een Romeinse dakpan of drinkbeker of misschien wel een Merovingisch kommetje. Elke archeologische vondstmelding is welkom.

Beach Archaeology
De strandarcheologiemiddag op het Banjaardstrand maakt deel uit van het project Beach Archaeology. Dit project wordt uitgevoerd met verschillende belanghebbende deelnemers, waaronder de Provincie Zeeland, Erfgoed Zeeland, Gemeente Veere, Gemeente Noord-Beveland (OAS Archeologie), de Walcherse Archeologische Dienst, het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, University College Roosevelt, de Archeologische Werkgemeenschap Nederland en een verscheidenheid aan strandzoekers en vrijwilligers.

Voor de strandarcheologiemiddag op het Banjaardstrand is vooraf aanmelden niet nodig.

 

Bron tekst en foto: Erfgoed Zeeland