uitgelicht
collectie-
stuk

Schenking: zes boeken uit de 18e en 19e eeuw, waaronder drie kinderboekjes

16 februari 2022

Van conservator Katie Heyning ontving het Genootschap een zestal boeken, waaronder drie interessante kinderboekjes die een mooie aanvulling vormen op onze verzameling kinderboeken.

– Letter-bundeltje voor de Nederlandsche jeugd, in poëzij en proza. Met gekleurde platen (Nieuwe uitgave.). Gorinchem, W. van der Wal, [1824]. Vooral stichtelijke verhalen en gedichten met bijzonder leuke, prachtig gekleurde plaatjes.

– Buffon voor de jeugd; natuurlijke geschiedenis der viervoetige dieren [door Louis Leclerc Buffon]; met 8 gekleurde steendrukplaten. Amsterdam, Hendrik Vleck, [1862]. Met in handschrift opdracht van D.W. Bouten, Vondel Instituut Amsterdam, aan N.C. Kist wegens goed gedrag en vlijt, 14 juli 1877. Georges Louis Leclerc Buffon (1707-1788), frans bioloog en natuuronderzoeker en een van de Encyclopedisten. Hij publiceerde tussen 1749 en 1789 zijn Histoire Naturelle, générale et Particuliere in 36 rijk geïllustreerde delen. Later aangevuld met nog acht delen over amfibieën, reptielen en vissen. Door zijn ideeën over verandering van dieren onder druk van omstandigheden was hij in feite een voorloper van Charles Darwin. De platen uit zijn werk zijn erg gewild.

– Fables de La Fontaine; illustrées par Karl Girardet; 105 vignettes et un frontispice; nouvelle edition. Tours, Alfred Mame et fils.
Deze bij iedereen wel bekende fabels zijn vele malen in diverse formaten uitgegeven. Vaak werden daarbij de illustraties van K. Girardet gebruikt zoals ook in deze uitgave die tot ver in de vorige eeuw werd herdrukt. Deze is waarschijnlijk van 1901. Charles (Karl) Girardet (1813-1871) heeft meerdere boeken voor de uitgever Mame geïllustreerd maar zijn grootste bekendheid dankt hij aan zijn historische werken en romantische landschappen waarvan er één in het Amsterdams Museum. Hij was bevriend met en hofschilder van koning Lodewijk Filips I.

Naast deze kinderboekjes een Redevoering op het vierde eeuwfeest van de uitvinding der boekdrukkunst binnen Haarlem, van J.H. van der Palm., 1823, een niet zo bekende uitgave van de Batavische arcadia van J. van Heemskerk, Leiden 1765 en, Rosamunde; romantisch dichtstuk door W.J. Hofdijk (Amsterdam, 1839) met een opdracht van de schrijver aan zijn tante.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *