uitgelicht
collectie-
stuk

Omvangrijke schenking schilderijen, tekeningen en aquarellen J.H. Hollestelle

17 september 2023

Na afloop van de overzichtstentoonstelling van het werk van de Zeeuwse schilder Jacob Huijbrecht Hollestelle (1858-1920) schonk de heer Elsmann het Zeeuws Genootschap een groot aantal tekeningen en aquarellen alsmede enkele schilderijen die tot die tijd tot het familiebezit behoord hadden. Het Genootschap bezit al veel werk van deze uiterst produktieve Zeeuwse kunstenaar. Jacob Hollestelle (1858-1920) was zelf lid van het Genootschap en had tijdens zijn leven al diverse tekeningen aan de collectie toegevoegd.

Na zijn overlijden kwamen daar ook allerlei aantekeningen bij die in de handschriftencollectie worden bewaard. Ander werk van zijn hand werd aangekocht of door derden geschonken. De bijna 70 werken die nu door de heer Elsmann zijn geschonken vormen een fraaie aanvulling op de reeds bestaande verzameling. Twee schilderijen worden in bruikleen gegeven aan het Zeeuws Museum, twee aantekenboekjes zijn toegevoegd aan de handschriftencollectie in de Zeeuwse Bibliotheek. De tekeningen krijgen alle een plaats in de Zelandia Illustrata.

Afbeelding: selectie uit de Hollestelle-schenking