uitgelicht
collectie-
stuk

Ruim 300.000 pagina’s geschiedenis Zeeuws Genootschap online

14 februari 2019

Ruim 300.000 pagina’s geschiedenis van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen zijn vanaf vandaag, 13 februari 2019, online in te zien bij het Zeeuws Archief.

Dat is het resultaat van de conservering, digitalisering en online publicatie van 200 jaar genootschapsgeschiedenis. Gedigitaliseerd werden het archief van het Zeeuws Genootschap over de periode 1769-1969 en de handschriftencollectie met documenten uit de 15e tot en met de 19e eeuw. Het Zeeuws Archief was verantwoordelijk voor de projectcoördinatie en de uitvoering.

In het bijna 3 jaar durende project werd in totaal 42 meter archief en handschriften gedigitaliseerd. Zo’n 154.000 scans of ruim 300.000 pagina’s  zijn online in te zien in de inventaris van het archief en de inventaris van de handschriftenverzameling van het Koninklijk Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (KZGW) via de website van het Zeeuws Archief.

Metamorfoze, het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed, financierde de conservering en digitalisering van het archief en de handschriftencollectie van het Zeeuws Genootschap der Wetenschappen. Het project werd aangevraagd en uitgevoerd door het Zeeuws Archief in Middelburg. De aanvraag gebeurde in overleg met het KZGW en ZB|Planbureau en Bibliotheek van Zeeland.

KZGW
Het Zeeuws Genootschap werd opgericht in 1769 en is een van de oudste wetenschappelijke genootschappen van Nederland. In 1969 kreeg het Genootschap het predicaat Koninklijk, het heeft zijn verzamelingen tot nu toe in eigendom en verzamelt nog steeds actief. Het geconserveerde en digitaliseerde archief beslaat de periode 1769-1969, terwijl de handschriftencollectie documenten bevat uit de 15e tot en met de 19e eeuw. Het KZGW bestaat in 2019 250 jaar.

Feiten & cijfers
Conservering en digitalisering van het archief en de handschriftencollectie resulteerden in circa 154.000 scans met ruim 300.000 pagina’s. Het beheer van het archief, circa 12 meter, is in handen van het Zeeuws Archief, terwijl ZB|Planbureau en Bibliotheek in Zeeland de handschriftencollectie, circa 30 meter, onder zijn hoede heeft.

Belang
Het archief en de handschriftencollectie van het genootschap zijn van (inter)nationaal belang en bevatten naast de geschiedenis van het genootschap documenten uit de 15e tot en met de 19e eeuw op het gebied van theologie, astronomie, landmeetkunde, archeologie, geschiedenis, natuurlijke historie, land- en volkenkunde, literatuur en geneeskunde. Genootschappen speelden bij wetenschapsvragen een belangrijke rol, bijvoorbeeld door het uitschrijven van prijsvragen.

Conservering en digitalisering
Het restauratieatelier van het Zeeuws Archief voerde de conservering van het archief en de handschriftencollectie uit. Daarna werden de documenten gedigitaliseerd volgens de richtlijnen van Metamorfoze. De digitalisering werd uitgevoerd door het fotoatelier Art in Print, gevestigd in het Zeeuws Archief.

Metamorfoze
Metamorfoze is het nationale programma voor het behoud van papieren erfgoed. Het wordt gefinancierd door het Ministerie van OCW. Het programma wordt gecoördineerd door het Bureau Metamorfoze dat bij de Koninklijke Bibliotheek is ondergebracht.

Digitalisering archief
Het Zeeuws Archief heeft sinds 2005 zeven digitaliseringsprojecten uitgevoerd in het kader van Metamorfoze. Eerdere Metamorfoze-projecten betroffen: Admiraliteit in Zeeland (1586-1609, begin Tachtigjarige Oorlog), Staten van Zeeland en Suriname (1667-1684, de verovering van Suriname), Tol van Zeeland (1584-1805), Middelburgse Commercie Compagnie (1720-1899, trans-Atlantische slavenhandel).

Afbeeldingen:
> Lontarhandschrift (fragment). Een bundel van 6 repen lontarblad. De taal is waarschijnlijk Singalees. Verwervingsjaar 1779. Verwervingswijze: Schenking. Inventarisnummer: 3600-BEV-Z-102.
> Zegelzakje ter bescherming van een zegel aan een perkamenten oorkonde. Restauratieatelier Zeeuws Archief.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *