uitgelicht
collectie-
stuk

Online publicatie: Prijsbanden

17 mei 2024

Op het Wetenschapsplatform is deze week de bronnenuitgave Prijsbandenschema van Arnold Wiggers gepubliceerd. Het prijsbandenschema zoals dat hier gepresenteerd wordt, geeft een overzicht van prijsboeken in openbare bewaarplaatsen in Zeeland.

De basis van het overzicht vormde een inventarisatie van prijsbanden in de Zeeuwse Bibliotheek (ZB Bibliotheek van Zeeland) waarmee in 1993 is gestart. Op kleine schaal is een bijgewerkte versie uit 1996 op papier verspreid. In 2019 heeft de Stichting Vrienden van de Zeeuwse Bibliotheek een vriendenmiddag gehouden waar aandacht werd besteed aan prijsbanden.

Naast een tentoonstelling van boekbanden werd in de reeks PPF van de ZB een boekje gepresenteerd met de titel Bekroonde wijsheid. Prijsbanden van de Middelburgse Latijnse school. Als vervolg hierop werd de wens geformuleerd om te komen tot een provinciaal overzicht van prijsbanden, wat de Vrienden op zich genomen hebben. Alle Zeeuwse bewaarplaatsen zijn benaderd en diegene die aangaven prijsboeken in bezit te hebben zijn bezocht.

De banden zijn ter plekke bekeken, gefotografeerd en geregistreerd. In het voorjaar van 2024 is vervolgens in het schema het bezit van de ZB geactualiseerd. Klik hier.

 

Afbeelding: Prijs van naarstigheid, een prijsband die
circa 1780-1790 uitgereikt werd te Veere © Koninklijke Bibliotheek