uitgelicht
collectie-
stuk

Online publicatie: Een groene oase in de Poel

17 mei 2024

Deze maand is het standaardwerk van Jaap Minnaard, Een groene oase in de Poel gepubliceerd op het Wetenschapsplatform van het KZGW. De landschapsgeschiedenis van de Zuid-Bevelandse Poel ontwikkelde zich vanaf medio jaren 1980. Omdat de ruilverkaveling van dit gebied omstreden was, werd tenslotte onder druk van verschillende groeperingen besloten een deel van de Poel te vrijwaren van deze verkaveling. Dit deel van de Poel, tegenwoordig bekend onder de naam het Ganzenreservaat, is een gebied van ca. 150 ha., hoofdzakelijk grasland met een perceelsindeling die teruggaat tot de middeleeuwen. Dit magistrale werk van Jaap Minnaard beslaat 560 pagina’s en kan nu al als een standaardwerk over Zuid-Beveland in het algemeen en de Poel in het bijzonder worden beschouwd. U kunt het boek in haar geheel downloaden en per hoofdstuk. Klik hier.